Oferta pracy
ARiMR/BPP/22/22
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Architekt/Starszy Architekt IT w Biurze Projektów i Procesów - Samodzielne stanowisko pracy ds. architektury korporacyjnej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • ważna jeszcze 17 dni
  do: 12 cze 2022
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
 • praca stacjonarna
 • Praca od zaraz

Twój zakres obowiązków

 • Realizacja zadań i wykonywanie prac związanych z budową, wdrażaniem oraz utrzymaniem architektury korporacyjnej w ARiMR.

 • Udział w opracowaniu, wdrażaniu i zarządzaniu komponentami oraz standardami architektury korporacyjnej, w szczególności tworzenie, utrzymanie pryncypiów, wytycznych i modeli architektonicznych.

 • Utrzymanie i nadzór nad zapewnieniem spójności modelu architektury korporacyjnej na poziomie: biznesowym, aplikacyjnym, technologicznym oraz danych.

 • Analiza i monitorowanie procesów biznesowych Agencji pod kątem spójności z architekturą rozwiązań w ramach utrzymania ładu korporacyjnego.

 • Rekomendacja rozwiązań informatycznych dla wsparcia procesów biznesowych zgodnie ze strategią rozwoju Agencji i strategią rozwoju systemu informatycznego.

 • Identyfikacja potrzeb integracji systemów informatycznych oraz proponowanie właściwych rozwiązań technologicznych i architektonicznych w obszarze integracji danych, współdziałania i współdzielenia usług informatycznych.

 • Współpraca przy opracowywaniu rekomendacji działań w zakresie architektury korporacyjnej przy tworzeniu i aktualizacji strategii rozwoju informatyki w Agencji oraz realizacja zadań z niej wynikających.

 • Opiniowanie realizacji projektów i programów pod kątem ich zgodności z opracowanymi modelami i pryncypiami architektury korporacyjnej.

 • Wstępna analiza i zarządzanie zgłaszanymi wymaganiami biznesowymi.

 • Współpraca w ramach dokonywania okresowej oceny poziomu dojrzałości architektonicznej organizacji.

 • Raportowanie w zakresie zagadnień związanych z architekturą korporacyjną,.

 • Definiowania procesów i procedur zarządzania architekturą korporacyjną w organizacji oraz zapewnianie ich stosowania.

 • Realizacja prac w ramach wdrożenia, utrzymywania i stosowania narzędzi informatycznych wspierających funkcjonowanie architektury korporacyjnej, w tym repozytorium architektury korporacyjnej.

 • Współpraca w przygotowywaniu istotnych postanowień do umów dotyczących systemów informatycznych i telekomunikacyjnych w zakresie rozwoju architektury korporacyjnej.

 • Zapewnienie wsparcia merytorycznego oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych w obszarze architektury korporacyjnej zakresie niezbędnym dla pracowników ARiMR.

 • Promowanie architektury korporacyjnej wewnątrz organizacji.

Nasze wymagania

Wymagania konieczne

- wykształcenie: Informatyka lub inny kierunek techniczny,

- co najmniej 5-letnie / 3-letnie doświadczenie w pracy w obszarze projektowania i implementacji systemów informatycznych, w szczególności w roli architekta IT lub projektanta-programisty,

- znajomość zagadnień inżynierii oprogramowania,

- znajomość i umiejętność projektowania architektury systemów wielowarstwowych, w tym specyfiki komponentów środowisk bazodanowych, systemów operacyjnych, serwerów aplikacyjnych, systemów wspierających przypływy procesów i dokumentów (danych),

- znajomość wzorców projektowych odnoszących się do projektowania i implementacji systemów informatycznych,

- praktyczna umiejętność stosowania ram architektonicznych TOGAF,

- praktyczna znajomość narzędzi do modelowania (np. ARiS, Enterprise Architect, ArchiMate) oraz umiejętność modelowania w notacjach: UML, BPMN,

- znajomość dobrych praktyk z obszaru zarządzania IT (np. ITIL, COBIT),

- samodzielność w rozwiązywaniu problemów, kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań,

- zdolności analityczne oraz wysokie umiejętności komunikacyjne.

Wymagania pożądane:

- co najmniej 2-letnie doświadczenie w roli architekta korporacyjnego,

- doświadczenie projektowe w zakresie transformacji organizacji związanych z transformacją złożonej architektury IT lub wdrożeniem Architektury Korporacyjnej w organizacji,

- ważny certyfikat uznanej metodyki zarządzania projektami (PRINCE2, AGILE),

To oferujemy

 • stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,

 • stałe zatrudnienie,

 • jedne z największych systemów informatycznych w Polsce,

 • nowoczesne technologie,

 • szkolenia merytoryczne i językowe,

 • bogaty pakiet socjalny,

 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.

2. List motywacyjny

3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)

4. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy oraz opcjonalnie właściwe certyfikaty dotyczące metodyk zarządzania projektami informatycznymi.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do: 25 maja 2022 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

Listownie pod adresem:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa

z dopiskiem: ARiMR/BPP/22/22

osobiście:

Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa

(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach

z dopiskiem: ARiMR/BPP/22/22

lub mailowo na adres: [email protected]

z dopiskiem: ARiMR/BPP/22/22

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co

najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Architekt/Starszy Architekt IT w Biurze Projektów i Procesów

Samodzielne stanowisko pracy ds. architektury korporacyjnej

Przewiń do profilu firmy