Oferta pracy

Dane osobowe w procesie rekrutacji przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Administrator

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o., ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa. Z Administratorem można skontaktować się przesyłając email na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected] oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

Cel i podstawy przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane:

a) w zakresie określonym w przepisach prawa pracy ( Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych) w celu przeprowadzenia bieżącego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b) w zakresie innych danych nieokreślonych w przepisach prawa w celu bieżącego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO-zgoda;

c) w zakresie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, jeżeli występują w dokumentach aplikacyjnych w celu bieżącego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO-zgoda;

d) w zakresie przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO- zgoda.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia bieżącego procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wycofanie zgody

Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym czasie, kontaktując się z nami pod adresem: [email protected]

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

                               

 

Totalizator Sportowy

Architekt systemowy

Totalizator SportowyO firmie

Totalizator Sportowy

Targowa 25

Warszawa

W związku z ciągłym rozwojem spółki, firma poszukuje kandydatów na stanowisko:

Architekt systemowy
Miejsce pracy: Warszawa
Będziesz odpowiedzialny za:
 • opracowywanie projektów technicznych, standardów i metodyk oraz harmonogramów wdrożeń dla nowych rozwiązań informatycznych, systemów i aplikacji back office, narzędzi administracyjnych
 • udział w projektach w roli architekta systemowego, tworzenie nowych platform, modyfikacja funkcji istniejących systemów oraz dobór technologii i narzędzi do projektowanego rozwiązania
 • analizę potrzeb biznesowych mających wpływ na rozwój systemów informatycznych (usługi informatyczne, sprzęt, oprogramowanie wytwarzane wewnętrznie oraz dostarczane przez dostawców zewnętrznych)
 • analizę rynku pod kątem nowych rozwiązań informatycznych (systemy back office, bazy danych, rozwiązania z zakresu wykonywania kopii zapasowych oraz archiwizacji danych, rozwiązania klasy BI oraz szyny danych, rozwiązania klasy ECM, produkty związane z bezpieczeństwem systemów informatycznych)
 • opracowywanie wymagań SIWZ
 • udział w procesie wdrażania nowych produktów informatycznych (opracowywanie nowych rozwiązań z zakresu, bezpieczeństwa teleinformatycznego, nowych aplikacji wsparcia sprzedaży, rozbudowy baz danych na potrzeby Spółki oraz testowanie wdrażanych rozwiązań)
 • tworzenie i aktualizacje dokumentacji wdrożeniowej i użytkowej dla systemów i aplikacji przekazywanych w użytkowanie
 • pełnienie roli eksperckiej w ramach wsparcia dla użytkownika (udział w zespołach projektowych)
 • wsparcie w procesie realizacji testów oraz koordynacji wdrożeń na środowiska testowe i produkcyjne
Szukamy osób, które:
 • mają doświadczenie w zakresie metodologii tworzenia i implementacji systemów informatycznych, wzorców projektowych i architektonicznych, relacyjnych baz danych serwerów aplikacyjnych oraz integracji systemów IT
 • znają rynek dostawców rozwiązań w obszarze systemów operacyjnych, gotowych rozwiązań informatycznych, narzędzi programistycznych, serwerów, macierzy dyskowych, rozwiązań wirtualizacji, sieci informatycznych, zarządzania danymi, budowy i rozwoju heterogenicznych rozwiązań informatycznych, rozwiązań Microsoft, UNIX/Linux
 • potrafią pozyskiwać wymagania do projektowanych rozwiązań informatycznych, stosowania wzorców projektowych, modelowania UML, BPMN
 • posiadają umiejętność oceny potencjalnych rozwiązań informatycznych dostępnych na rynku z perspektywy kluczowych parametrów technicznych i funkcjonalnych prowadzonego projektu
 • opracowywały dokumentacje techniczne i wymagania SIWZ
 • posiadają znajomość oprogramowania Enterprise Architect
 • posługują się oprogramowaniem MS Project
Oferujemy:


Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o przesłanie CV przy pomocy przycisku APLIKUJ

W związku z ciągłym rozwojem spółki, firma poszukuje kandydatów na stanowisko:

Architekt systemowy
Będziesz odpowiedzialny za:
 • opracowywanie projektów technicznych, standardów i metodyk oraz harmonogramów wdrożeń dla nowych rozwiązań informatycznych, systemów i aplikacji back office, narzędzi administracyjnych
 • udział w projektach w roli architekta systemowego, tworzenie nowych platform, modyfikacja funkcji istniejących systemów oraz dobór technologii i narzędzi do projektowanego rozwiązania
 • analizę potrzeb biznesowych mających wpływ na rozwój systemów informatycznych (usługi informatyczne, sprzęt, oprogramowanie wytwarzane wewnętrznie oraz dostarczane przez dostawców zewnętrznych)
 • analizę rynku pod kątem nowych rozwiązań informatycznych (systemy back office, bazy danych, rozwiązania z zakresu wykonywania kopii zapasowych oraz archiwizacji danych, rozwiązania klasy BI oraz szyny danych, rozwiązania klasy ECM, produkty związane z bezpieczeństwem systemów informatycznych)
 • opracowywanie wymagań SIWZ
 • udział w procesie wdrażania nowych produktów informatycznych (opracowywanie nowych rozwiązań z zakresu, bezpieczeństwa teleinformatycznego, nowych aplikacji wsparcia sprzedaży, rozbudowy baz danych na potrzeby Spółki oraz testowanie wdrażanych rozwiązań)
 • tworzenie i aktualizacje dokumentacji wdrożeniowej i użytkowej dla systemów i aplikacji przekazywanych w użytkowanie
 • pełnienie roli eksperckiej w ramach wsparcia dla użytkownika (udział w zespołach projektowych)
 • wsparcie w procesie realizacji testów oraz koordynacji wdrożeń na środowiska testowe i produkcyjne
Szukamy osób, które:
 • mają doświadczenie w zakresie metodologii tworzenia i implementacji systemów informatycznych, wzorców projektowych i architektonicznych, relacyjnych baz danych serwerów aplikacyjnych oraz integracji systemów IT
 • znają rynek dostawców rozwiązań w obszarze systemów operacyjnych, gotowych rozwiązań informatycznych, narzędzi programistycznych, serwerów, macierzy dyskowych, rozwiązań wirtualizacji, sieci informatycznych, zarządzania danymi, budowy i rozwoju heterogenicznych rozwiązań informatycznych, rozwiązań Microsoft, UNIX/Linux
 • potrafią pozyskiwać wymagania do projektowanych rozwiązań informatycznych, stosowania wzorców projektowych, modelowania UML, BPMN
 • posiadają umiejętność oceny potencjalnych rozwiązań informatycznych dostępnych na rynku z perspektywy kluczowych parametrów technicznych i funkcjonalnych prowadzonego projektu
 • opracowywały dokumentacje techniczne i wymagania SIWZ
 • posiadają znajomość oprogramowania Enterprise Architect
 • posługują się oprogramowaniem MS Project
Oferujemy:
 • Umowę o pracę.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Prywatna Opieka medyczna
 • Karta Multisport
 • Dodatkowe Ubezpieczenie
 • Kursy i szkolenia
 • Dofinansowanie do nauki Języków Obcych
 • Cykliczne Eventy Firmowe
 • Wolontariat
 • Bilety na wydarzenia Sportowe
 • Świetne połączenia komunikacyjne biura


Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o przesłanie CV przy pomocy przycisku APLIKUJ

Ogłoszenie archiwalne