Architekt

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 2019-02-21
 • Ważna jeszcze 4 dni (do 2019-03-23)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE KONSTANTY STRUS

  deweloper mieszkaniowy z wieloletnim doświadczeniem działający na terenie Warszawy poszukuje:

  Architekt

  Miejsce pracy: Warszawa

  Zakres obowiązków

  • Wprowadzanie korekt inwestorskich do projektów osiedli 
  • Projektowanie części wspólnych, wnętrz klatek schodowych, dobór materiałów wykończeniowych
   i elementów małej 
   architektury
  • Przygotowywanie kart katalogowych mieszkań dla działu sprzedaży
  • Współpraca z klientami w zakresie wprowadzania zmian aranżacyjnych w mieszkaniach
  • Współpraca z pozostałymi projektantami, działem sprzedaży, biurami projektowymi oraz budową

  Oczekiwania wobec kandydata

  • Ukończone studia o kierunku architektura.
  • Znajomość oprogramowania AutoCAD.
  • Bardzo dobra organizacja pracy, kreatywność oraz samodzielność w rozwiązywaniu problemów.

  Oferujemy

  • Stabilną pracę w firmie rodzinnej o ugruntowanej pozycji na rynku.
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat.
  • Przyjazną i spokojną atmosferę w pracy.
  • Możliwość rozwoju, zdobywania doświadczenia zawodowego i branżowego.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z portfolio.

  Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

  Prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Jeżeli chcieliby Państwo, aby Państwa dokumenty aplikacyjne były wykorzystywane w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zawarcie w treści dokumentów aplikacyjnych zgody o treści wskazanej poniżej:

  ’ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus  przez okres najbliższych 9 miesięcy.

  Jeżeli Państwa dokumenty aplikacyjne zawierają szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust.1  RODO m.in. o stanie zdrowia prosimy o zawarcie w  treści dokumentów aplikacyjnych zgody o treści wskazane poniżej:

  ’ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych 

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Konstanty Strus prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 84 lok.106, 02-777  Oddział w Siedlcach: 08-110 Siedlce ul. Wojskowa 3, NIP 821-000-41-90.

  Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora  inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: e-mail: [email protected]

  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu Pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody(na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO) , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (podstawa Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (podstawa Art. 9 ust. 2 lit. a RODO)

  W  razie takiej konieczności Państwa  dane, w niezbędnym zakresie, mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym   na podstawie przepisów prawa, podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom  usług i rozwiązań informatycznych, podmiotom powiązanym  lub ogłoszeniodawcom.

  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

  Mają Państwo prawo do:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne