Logo Pracuj.pl

Archiwista / Starszy archiwista

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

 • Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło ponad miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
 • praca stacjonarna
 • Praca od zaraz

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

Kłobucka 21

Ursynów

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • opracowywanie techniczne materiałów archiwalnych w związku z bieżącą realizacją wypożyczeń,

 • opracowywanie materiałów archiwalnych wytypowanych do planowej digitalizacji,

 • ocena statusu materiałów archiwalnych przekazanych do AIPN, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,

 • oznaczania materiałów archiwalnych przekazanych do AIPN, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,

 • rejestracja czynności związanych z technicznym opracowaniem materiałów archiwalnych i weryfikacją klauzuli tajności w aplikacji Cyfrowe Archiwum

 • przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z komórek organizacyjnych Centrali Instytutu Pamięci Narodowej,

 • tworzenie oraz udostępnianie jednostkom i komórkom organizacyjnym IPN elektronicznych baz danych lub papierowych pomocy archiwalnych obrazujących zasób Archiwum Zakładowego,

 • udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji zgromadzonej w zasobie Archiwum Zakładowego,

 • obsługa magazynów, w których przechowywany jest zasób Archiwum Zakładowego,

 • wykonywanie zadań z zakresu reprografii i digitalizacji dokumentów archiwalnych,

 • inicjowanie brakowania oraz brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,

 • współudział w prowadzeniu działalności szkoleniowej i instruktażowej pracowników IPN w zakresie stosowania aktów kierownictwa wewnętrznego dotyczących archiwizacji dokumentów,

 • kontrola archiwów zakładowych oddziałów IPN,

 • wykonywanie na polecenie przełożonych innych czynności i prac z zakresu działania archiwum,

 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na zajmowanym stanowisku, w tym poprzez samokształcenie i udział w szkoleniach organizowanych przez IPN-KŚZpNP.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe,

 • znajomość przepisów Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z dnia 18 grudnia 1998 r. oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

 • znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych i regulacji ogólnie obowiązujących dotyczących postępowania z dokumentacją,

 • doświadczenie zawodowe w pracy związanej z archiwizacją dokumentów lub obsługą archiwum zakładowego,

 • dostęp do informacji niejawnych lub gotowość poddania się niezbędnej procedurze,

 • umiejętność obsługi komputera – MS Office (Word, Excel, Access),

 • dobra organizacja pracy,

 • wysoka kultura osobista,

 • obywatelstwo polskie.

Mile widziane

 • preferowane wykształcenie historyczne o specjalności archiwistyka,

 • wiedza z zakresu najnowszej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem organów bezpieczeństwa PRL,

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,

 • biegła znajomość obsługi urządzeń biurowych: kserokopiarka, skaner,

 • dokładność, systematyczność i rzetelność,

 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,

 • dofinansowanie zajęć sportowych,

 • dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie.

Preferowany termin zatrudnienia:

 • październik 2023 r.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników 2 – stopniowego procesu:

 • przegląd zgłoszeń,

 • wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego pocztą elektroniczną do 23.10.2023 r.

Miejsce pracy: Archiwum IPN, Wydział Zarządzania Zasobem Archiwalnym, Warszawa, ul. Kłobucka 21

Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

Instytut Pamięci Narodowej – urząd państwowy realizujący zadania z zakresu polityki historycznej. Łączy kompetencje naukowe, edukacyjne, archiwalne, lustracyjne, ścigania zbrodni, poszukiwania ofiar zbrodni systemów totalitarnych, a także upamiętniania. Więcej na stronie internetowej ipn.gov.pl.

Przewiń do profilu firmy