Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Aspirant – Kierowca w Wydziale Administracyjno – Gospodarczym Departamentu Administracyjnego

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i TelewizjiO firmie

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie pojazdów służbowych zgodnie z bieżącymi potrzebami Urzędu, w tym: przewóz osób, dostarczanie korespondencji i przesyłek,

 • wykonywanie wszelkich czynności kontrolnych i obsługowych użytkowanego pojazdu,

 • wykonywanie innych zadań związanych bezpośrednio z kompetencjami komórki organizacyjnej.

Nasze wymagania

 • wykształcenie: średnie,

 • 7 letni staż pracy,

 • 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowcy,

 • prawo jazdy kategorii B,

 • znajomość pakietu MS Office i poczty elektronicznej,

 • znajomość pakietu MS Office i poczty elektronicznej,

 • umiejętność organizacji pracy,

 • samodzielność, odpowiedzialność,

 • umiejętność komunikowania się,

 • dyskrecja,

 • odporność na stres,

 • dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • oświadczenia kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • kandydat może przedstawić także inne dokumenty/materiały dotyczące posiadanych kwalifikacji, kompetencji, np. publikacje, referencje, dyplomy etc.,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO

Inne informacje:

Oferty należy przesyłać do dnia 14 czerwca 2021 r.

na adres:

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

lub składać

od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15 w kancelarii Biura,

z dopiskiem na kopercie „rekrutacja Aspirant – kierowca DA”.

W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową o terminie ich złożenia decydować będzie data stempla pocztowego.

Biuro zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatkami drogą telefoniczną lub mailem.

Po zakończeniu procedury ww. naboru wszystkie oferty osób niezakwalifikowanych do zatrudnienia zostaną zniszczone komisyjnie.