Oferta pracy

Assembly Operator - Electro Assembler

Northvolt Poland sp. z o.o.O firmie

Northvolt Poland sp. z o.o.

Elbląska 130

Gdańsk

Northvolt is establishing its first facility to industrialize and produce battery systems. In order to meet the increased demand for complete battery solutions on the European market, we are looking Assembly/Electro Assembly/Quality Operators to join our rapidly growing team in Gdansk, Poland.

The Assembly Operator / Electro Assembler is responsible for the assembly and wiring to complete electronic assemblies and sub-assemblies by working closely with Engineering and plant management.

Firma Northvolt, specjalizująca się w tworzeniu nowoczesnych systemów zasilania bateryjnego dla przemysłu, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na kompletne rozwiązania akumulatorowe na rynku europejskim, postanowiła stworzyć swój pierwszy zakładu produkcyjny w Polsce.

Z związku z tym szukamy osób o profilu montażowym / elektroinstalacyjnym, aby dołączyli do naszego szybko rozwijającego się zespołu w Gdańsku.

Operator montażu / Elektro instalator jest odpowiedzialny za montaż i okablowanie do kompletowania zespołów elektronicznych i podzespołów poprzez ścisłą współpracę z zespołem inżynierii oraz kierownikami zakładu. 

Oferujemy bezpieczne i stabilne warunki pracy, w perspektywicznej i szybko rozwijającej się firmie. Zapewniamy wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia, opiekę medyczną, karty multisport, pozytywną atmosferę oraz umowę na czas nieokreślony po okresie próbnym.

Ponadto, jako firma o wieloletnim planie rozbudowy dajemy możliwość długofalowej współpracy i rozwoju w ramach nowopowstałej spółki.

Assembly Operator / Electro Assembler - Operator montażu / Elektromonter

Key responsibilities

 • Performs any combination of following tasks to assemble electronic components, subassemblies, products, and/or systems. Reads work orders, follows production drawings and sample assemblies, or receives verbal instructions regarding duties to be performed.
 • Positions and aligns parts in specified relationship to each other in jig, fixture, or other holding device.
 • Glues, crimps, screws, bolts, solders, press fits, or performs similar operations to join or secure assembled components, using hand tools, power tools, machines, and equipment.
 • Handle company tools, equipment and materials with reasonable care and report any problems immediately to supervisor.
 • Follow all company policies including but not limited to safety, quality, output and attendance
 • Perform all other tasks as assigned.

Obowiązki

 • Wykonuje różne kombinację kolejnych zadań w celu złożenia komponentów elektronicznych, podzespołów, produktów lub systemów. Zapoznaje się ze zleceniami, przestrzega schematów produkcyjnych i przykładowych wzorów oraz otrzymuje ustne instrukcje dotyczące obowiązków, które należy wykonać.
 • Ustawia i dopasowuje części w określonym stosunku do siebie w uchwycie lub innym urządzeniu przytrzymującym.
 • Skleja, zaciska, wkręca, łączy, lutuje, wciska lub wykonuje podobne czynności w celu połączenia i zabezpieczenia zmontowanych elementów, przy użyciu narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, maszyn i urządzeń.
 • Obchodzi się z należytą starannością z firmowymi narzędziami, sprzętem i materiałami, niezwłocznie zgłasza wszelkie problemy przełożonemu.
 • Przestrzega wszystkich zasad obowiązujących w firmie, w szczególności tych dotyczących bezpieczeństwa, jakości, wydajności oraz obecności w pracy.
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych

Skills & Requirements

 • High School diploma or equivalent
 • Be safety conscious
 • Ability to work with others
 • Ability to read and interpret schematics, documents, procedure manuals
 • Able to read supplied specification sheets and apply the data to specific work types
 • Preferably possess experience and knowledge in basic electronics
 • Excellent physical conditions
 • Communicative skills in Polish or English
 • MUST HAVE: Permit to work in Poland

We offer safe and stable working conditions in a fast growing company, internal and external trainings, competitive salary, medical care, multisport card and positive team spirit.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie (poziom technikum)
 • Dobra współpracy zespołowa
 • Umiejętność czytania i interpretowania schematów, procedur i instrukcji
 • Zdolność odczytywania dostarczonych specyfikacji oraz przekładania tych danych na określone czynności
 • Preferowane doświadczenie i wiedza z zakresu podstawowej elektroniki
 • Komunikatywny język angielski będzie dodatkowym atutem
 • Pozwolenie na pracę w Polsce

Great place to work:

 • World leading technique
 • Start-up possibilities
 • Top specialist as team peers
 • Warrant program
 • International environment
 • Wellness grant & Team Training Tuesdays

About the company

Northvolt was founded in 2016 with the mission to build the world’s greenest battery cell, with a minimal carbon footprint and the highest ambitions for recycling, to enable the European transition to renewable energy. Northvolt’s team of experts is building the next generation battery cell factory focused on process innovation, scale and vertical integration. Once completed, it will be Europe’s largest battery cell factory and produce 32 GWh worth of capacity annually.

 

We are currently in an exciting fast-growing phase and operate in a busy, fast moving environment, dealing with a wide range of stakeholders. We are staffing our international office in Stockholm, our R&D facility, Northvolt Labs, in Västerås, as well as our Gdansk facility for production of battery systems. We are also preparing for upcoming positions at the main factory, Northvolt Ett, in Skellefteå.

 

We want to work with experienced battery experts as well as talented and purpose driven people from all kinds of disciplines to make this happen. Those of us already on board share a bold streak and a passion for our mission. We are prepared to work hard in pursuit of excellence. We enjoy the ride and our main drive is to make a difference for real. We are a team dedicated to thinking new, working hard and having fun. Join us today!

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy