Administratorem danych osobowych jest Rockwell Automation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-797 przy ulicy Powązkowska 44C (dalej: „administrator”).
 
Dane kontaktowe administratora: Warszawa 01-797, ul. Powiązkowska 44C
 
Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 22(1) kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 
A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:
 • w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
 • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez poinformowanie działu HR za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected] .
 
Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) oraz c) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). 
 
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji oraz dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez będą przetwarzane przez okres 36 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
 
Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, rekruterzy techniczni  oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe będą przekazywane do USA.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Rockwell Automation Sp. z o. o.

Associate Mechanical Engineer

Rockwell Automation Sp. z o. o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Rockwell Automation Sp. z o. o.

Francuska 46

Katowice

Associate Mechanical Engineer
Miejsce pracy: Katowice

Rockwell Automation, the world's largest company dedicated to industrial automation and information. The company helps customers through leading technologies and a comprehensive portfolio of products, software and services. We are among 100 the most ethical companies globally.

The Motion Business is a fast-growing part of Rockwell Automation that develops motion control products such as servo drives, servo motors, and independent cart systems for use in industrial applications. The most common market for these products are in factory automation applications such as packaging machinery, paper converting, printing, web handling, and automated assembly. Within the product development teams of the Motion Business, embedded software needs have increased in recent years as more and more functionality is put into software. In order to expand our capacity to deliver these features, a new team will be formed in Rockwell Automation’s office in Katowice, Poland. New team members at this location will have a great opportunity to join our business and contribute to even more success in the market.

Position Summary

The Mechanical and Hardware Engineering Team is looking for Associate Mechanical Engineer responsible for supporting design efforts for new product development of Rockwell Automation Kinetix Drives. The Associate Mechanical Engineer works closely with other cross-functional team members within the Business and reports to the Engineering Leader.


Principal Duties:

 • Support role for mechanical and power engineers in their day to day activities, like
  • creating 2D/3D documentation
  • creating BOMs
  • thermo analysis and tests
  • assembly prototype drives
 • Plans, designs and develops mechanical parts, components, mechanical systems, equipment and packaging
 • Cooperation with engineers on a global level

Qualifications

Minimum Qualifications:

 • Minimum Bachelor's degree in Mechanical Engineering
 • 1 year of related experience will be an asset
 • Knowledge with modeling software such as CREO (Pro/E) or SolidWorks/Inventor
 • Technical drawing on a good level
 • Familiar with Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T)
 • Basic knowledge of mechanical systems and mechanical component design including sheet metal, machining, heatsink and bus bar manufacturing technologies, injection molded plastic and die casting.
 • Excellent analysis and troubleshooting skills
 • Detail-oriented with strong verbal and written communication skills
 • Good command of English

Benefits

 • Flexible schedule
 • Creative environment
 • Friendly atmosphere
 • Professional trainings
 • Annual bonus
 • Global team
 • People centric
 • Language courses
 • Benefits package
 • Cafeteria system
 • Vacation & Christmas bonuses
 • Life insurance
 • Private healthcare
 • Lunch fund
benefity
 
If you want to be a part of Rockwell Automation, use "Aplikuj" button
and send us your CV in English.
 
Rockwell Automation creates the future.
Create it with us!
 
We kindly inform that this offer is conditional and chosen candidates will have to go through background check process, performed by an external company. In case of negative verification results, Rockwell Automation will be entitled to withdraw the offer without any consequences.

Rockwell Automation, the world's largest company dedicated to industrial automation and information. The company helps customers through leading technologies and a comprehensive portfolio of products, software and services. We are among 100 the most ethical companies globally.

Associate Mechanical Engineer

The Motion Business is a fast-growing part of Rockwell Automation that develops motion control products such as servo drives, servo motors, and independent cart systems for use in industrial applications. The most common market for these products are in factory automation applications such as packaging machinery, paper converting, printing, web handling, and automated assembly. Within the product development teams of the Motion Business, embedded software needs have increased in recent years as more and more functionality is put into software. In order to expand our capacity to deliver these features, a new team will be formed in Rockwell Automation’s office in Katowice, Poland. New team members at this location will have a great opportunity to join our business and contribute to even more success in the market.

Position Summary

The Mechanical and Hardware Engineering Team is looking for Associate Mechanical Engineer responsible for supporting design efforts for new product development of Rockwell Automation Kinetix Drives. The Associate Mechanical Engineer works closely with other cross-functional team members within the Business and reports to the Engineering Leader.


Principal Duties:

 • Support role for mechanical and power engineers in their day to day activities, like
  • creating 2D/3D documentation
  • creating BOMs
  • thermo analysis and tests
  • assembly prototype drives
 • Plans, designs and develops mechanical parts, components, mechanical systems, equipment and packaging
 • Cooperation with engineers on a global level

Qualifications

Minimum Qualifications:

 • Minimum Bachelor's degree in Mechanical Engineering
 • 1 year of related experience will be an asset
 • Knowledge with modeling software such as CREO (Pro/E) or SolidWorks/Inventor
 • Technical drawing on a good level
 • Familiar with Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T)
 • Basic knowledge of mechanical systems and mechanical component design including sheet metal, machining, heatsink and bus bar manufacturing technologies, injection molded plastic and die casting.
 • Excellent analysis and troubleshooting skills
 • Detail-oriented with strong verbal and written communication skills
 • Good command of English

Benefits

 • Flexible schedule
 • Creative environment
 • Friendly atmosphere
 • Professional trainings
 • Annual bonus
 • Global team
 • People centric
 • Language courses
 • Benefits package
 • Cafeteria system
 • Vacation & Christmas bonuses
 • Life insurance
 • Private healthcare
 • Lunch fund
 
If you want to be a part of Rockwell Automation, use "Aplikuj" button
and send us your CV in English.
 
Rockwell Automation creates the future.
Create it with us!
 
We kindly inform that this offer is conditional and chosen candidates will have to go through background check process, performed by an external company. In case of negative verification results, Rockwell Automation will be entitled to withdraw the offer without any consequences.

Ogłoszenie archiwalne