Ta oferta pracy jest nieaktualna od 162 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Associate

 • Poznań, wielkopolskie
 • Specjalista
 • 07.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  CMS jest międzynarodową kancelarią prawniczą świadczącą kompleksowe usługi doradztwa prawnego     i podatkowego na rzecz przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz organów administracji. Jako jedna z największych firm prawniczych zatrudniamy ponad 4500 prawników w 73 biurach na całym świecie. Jesteśmy jedną z największych i najbardziej doświadczonych kancelarii w Polsce – działamy na polskim rynku od ponad 20 lat. W biurach CMS w Warszawie i Poznaniu pracuje ponad 160 prawników, którzy doradzają klientom działającym we wszystkich sektorach gospodarki.
   
  W związku z dynamicznym rozwojem, poszukujemy osoby chętnej do podjęcia pracy na stanowisku:

  Associate
  (EPC Team – Poznań/Warszawa)

  Osoba zatrudniona na stanowisku Associate będzie odpowiedzialna za wsparcie zespołu EPC.

  Do zadań osoby na tym stanowisku będzie należało:

  • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu regulacji energetyki
  • projektowanie umów związanych z działalnością przedsiębiorców z sektora energetycznego i chemicznego
  • prowadzenie korespondencji z klientami kancelarii
  • udział w procesach due diligence - audyty prawne w zakresie analizy zagadnień korporacyjnych, regulacyjnych, inwestycyjnych oraz kontraktowych
  • udział w negocjacjach umów (w tym sprzedaży energii elektrycznej i SPA)
  • udział w działaniach business development (konferencje, prezentacje, publikacje)

  Oczekiwania:

  • ukończone studia i uzyskany tytuł magistra prawa
  • 3-4 lata doświadczenia zawodowego
  • tytuł radcy prawnego lub adwokata lub status aplikanta będzie dodatkowym atutem
  • bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, administracyjnego i gospodarczego
  • mile widziane doświadczenie w samodzielnym sporządzaniu projektów opinii prawnych, memorandów
  • mile widziane doświadczenie w prawie energetycznym, kontraktach budowlanych, procesie inwestycyjnym - permitingu lub zainteresowanie tymi dziedzinami prawa (przejawione udziałem w wykładach, seminariach, publikacjach itp.)
  • bardzo dobra znajomość j. angielskiego w tym terminologii prawniczej
  • zaangażowanie i wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania
  • bardzo dobra organizacja pracy
  • dokładność i dbałość o jakość
  • wysoka kultura osobista
  • otwartość na nowe zadania i komunikatywność

  Oferujemy:

  • pracę z profesjonalistami w renomowanej kancelarii
  • możliwość o rozwoju i podnoszenia kompetencji
  • pakiet dodatkowych świadczeń (opiekę medyczną i kartę Multisport)
  Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Kancelarię CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp.k. w związku procesem rekrutacyjnym
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp.k., z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53 w Warszawie 00-113, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000107234, numer telefonu: +48 22 520 5555, zwana dalej: „CMS” lub „my”.
  2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy Pani/Pana aplikacja, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, również w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska.
  3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana osobowych jest niezbędność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji jest Pani/Pana zgoda. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji jest dobrowolna. Jeżeli jednak jej Pani/Pan nie udzieli, nie będziemy mogli przechowywać Pani/Pana CV dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
  4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, której dotyczy Pani/Pana aplikacja. Na postawie Kodeksu pracy mamy prawo żądać od Pani/Pana jako od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  5. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest udzielona nam zgoda, w każdym czasie może Pani/Pan wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem email: [email protected], nr telefonu                             +48 22 520 5593. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli jednak wycofa Pani/Pan zgodę, nie będziemy mogli w dalszym ciągu przechowywać Pani/Pana CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji.  
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane) do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku nawiązania z Panią/Panem umowy z CMS, również po tym czasie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, a w przypadku ich braku – zgodnie z przyjętymi w CMS okresami retencji. W zakresie w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie Pani/Pana zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane) do czasu jej wycofania.
  7. Przysługują Pani/Panu określone prawa, w tym:
   1. Prawo do informacji – przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania jasnej, przejrzystej oraz łatwo zrozumiałej informacji o tym jak wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe.
   2. Prawo dostępu – przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania od nas potwierdzenia co do tego, czy Pani/Pana dane osobowe są przez nas przetwarzane, oraz określonych innych informacji o tym, w jaki sposób są one wykorzystywane. Przysługuje Pani/Panu również prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, poprzez żądanie sporządzenia kopii danych osobowych Pani/Pana dotyczących. Możemy odmówić udzielenia informacji w przypadku, gdy mogłoby to ujawnić dane osobowe dotyczące innej osoby lub mogłoby w inny sposób negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby.
   3. Prawo do sprostowania – może Pani/Pan żądać od nas podjęcia środków celem skorygowania Pani/Pana danych osobowych jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne (np. jeśli posiadamy błędny adres e-mail).
   4. Prawo do usunięcia danych – znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”, które, w uproszczeniu, umożliwia Pani/Panu żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych w przypadku, gdy, na przykład, nie zachodzą istotne powody do kontynuowania przez nas wykorzystywania ich lub ich wykorzystywanie jest niezgodne z prawem.
   5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – przysługuje Pani/Panu prawo do „zablokowania” lub powstrzymania dalszego wykorzystywania Pani/Pana danych osobowych w przypadku, gdy jesteśmy w trakcie oceny żądania sprostowania lub gdy służy to jako alternatywa wobec usunięcia danych. Jeśli przetwarzanie zostanie ograniczone, możemy w dalszym ciągu przechowywać Pani/Pana dane osobowe, lecz nie możemy ich dalej aktywnie wykorzystywać.
   6. Prawo do przenoszenia danych – przysługuje Pani/Panu prawo do otrzymania oraz ponownego wykorzystania określonych danych osobowych dla Pani/Pana własnych celów w innych organizacjach (będących odrębnymi administratorami danych). W takim przypadku dostarczymy Pani/Panu kopię danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym oraz nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub (o ile jest to technicznie możliwe) możemy przesyłać Pani/Pana dane bezpośrednio innemu administratorowi danych.
   7. Prawo do wyrażenia sprzeciwu – przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec określonych rodzajów przetwarzania w oparciu o podstawy odnoszące się do Pani/Pana szczególnej sytuacji, w dowolnym czasie, o ile przetwarzanie jest prowadzone w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez CMS.
   8. Prawo do wycofania zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jednakże, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sytuacji, gdy przetwarzanie danych przez CMS narusza przepisy RODO.
  9. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych dla potrzeb procesu rekrutacji możesz się z nami kontaktować z Działem HR CMS na adres: [email protected], nr telefonu +48 22 520 5593.