reklama

Praca asystent sędziego

Mamy dla Ciebie 3 ofert
  • Warszawa
  - zgodnie z art. 155a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.2019.52) Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie ul. Terespolska 15a, 03-813 Warszawa Oznaczenie konkursu:...
  opublikowana: 25 marca 2019
  • Wrocław
  Kandydat powinien spełniać następujące wymagania : jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; jest nieskazitelnego charakteru; ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra...
  opublikowana: 25 marca 2019
  • Warszawa
  w Sądzie Okręgowym w Warszawie ...
  opublikowana: 20 marca 2019
reklama