reklama

Praca asystent sędziego, Polska

Mamy dla Ciebie 7 ofert
  • Jelenia Góra
  Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA SĘDZIEGO- 1 etat w pełnym wymiarze w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze ). Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia...
  opublikowana: 22 maja 2019
  • Warszawa
  Na p.o. asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto: jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł...
  opublikowana: 17 maja 2019
  • Pruszków
  Ilość etatów: 2 (umowa na zastępstwo) Konkurs na stanowisko asystenta sędziego składa się z trzech etapów: Etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; Etap drugi -...
  opublikowana: 17 maja 2019
  • Wodzisław Śląski
  O G Ł O S Z E N I E Na postawie art. 155a § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U.2019. poz. 52 ze zmianami) w związku z przepisami rozporządzenia z dnia 14 października 2013 r. w sprawie...
  opublikowana: 14 maja 2019
  • Warszawa
  Opis stanowiska: sporządzanie projektów: orzeczeń, uzasadnień orzeczeń, zarządzeń przygotowujących sprawę do rozpoznania na posiedzeniu, zarządzeń wykonania wyroków; kontrola sprawności, terminowości i prawidłowości wykonywania zarządzeń;...
  opublikowana: 13 maja 2019
  • Wrocław
  Wykonywanie czynności zmierzających do przygotowania spraw sądowych do rozpoznania oraz czynności z zakresu działalności administracyjnej sądów. ...
  opublikowana: 13 maja 2019
  • Warszawa
  Miejsce świadczenia pracy: Pl. Krasińskich 2/4/6 oraz ul. Inflancka 4c Liczba wolnych miejsc (umowa na czas określony) – 8 etatów I. Termin konkursu (II etap) wyznaczam na dzień 10 czerwca 2019 r., godz. 10.00 w, sala A w siedzibie Sądu...
  opublikowana: 11 maja 2019
reklama