Ta oferta pracy jest nieaktualna od 135 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Asystent Architekta

 • Tarnowo Podgórne (pow. poznański), wielkopolskie
 • Asystent
 • 04.07.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Generalny Wykonawca i Deweloper
  powierzchni mieszkaniowych i przemysłowych
  poszukuje pracownika na stanowisko:
   

  ASYSTENT ARCHITEKTA


  Miejsce pracy: Tarnowo Podgórne

  Zakres obowiązków:

  • przygotowanie koncepcji obiektów budowlanych oraz planów ich zagospodarowania;
  • tworzenie dokumentacji technicznej oraz wykonawczej;
  • dbałość o zapewnienie zgodności projektów z aktualnymi normami i przepisami budowlanymi;
  • współpraca z zespołem projektantów i pozostałymi działami firmy w zakresie realizowanych projektów.

  Od kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenia architektonicznego inżynierskiego lub magisterskiego;
  • doświadczenia przy sporządzaniu projektów budowlanych i wykonawczych;
  • znajomości programów AutoCad, Revit, Sketchup, V-Ray, Corel lub Photoshop, Office;
  • dyspozycyjności;
  • samodzielności i odpowiedzialności;
  • umiejętności pracy w zespole.

  Oferujemy:

  • umowę o pracę
  • ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole;
  • możliwość rozwoju zawodowego;
  • ubezpieczenie grupowe;
  • kartę Multisport;
  • bezpłatny transport z Poznania do siedziby firmy.


  Oferty zawierające CV prosimy przesłać za pomocą przycisku Aplikuj.

  aplikuj
  Uprzejmie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
  Nadesłanych ofert nie zwracamy.

  Prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

  ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Jakon Inwest sp. z o.o. w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na stanowisko Asystent Architekta”,

  Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej zwane RODO o tym że:

  1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Jakon Inwest sp. z o.o., ul. Sowia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne, tel. 61 816 82 00, e-mail: [email protected],
  2. kontakt w sprawie przetwarzania danych  jest możliwy pod adresem:
  3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na stanowisko Asystent Architekta na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, cofnięcie zgody może nastąpić poprzez sposób wskazany w punkcie 2 powyżej;
  4. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT, dostawcy usług hostingowych, osoby odpowiedzialne za rekrutację u Administratora i w spółkach z Grupy Jakon;
  5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31 grudnia 2023 r.
  6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Jakon Inwest sp. z o.o.. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach, które zostały określonych w art. 18 RODO.
  7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (do dnia 25.05.2018 roku – funkcję tę pełni Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
  8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Jakon Inwest sp. z o.o.;
  9. dane Kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani w formie profilowania.