Oferta pracy

Asystent/Asystentka Biura

Maxon Nieruchomości Sp. z o.o.O firmie

Maxon Nieruchomości Sp. z o.o.

Powązkowska 44C

Warszawa

Firma MAXON Nieruchomości jest agencją, która od ponad 30 lat odnosi sukcesy na rynku warszawskim. Specjalizujemy się w obrocie nieruchomościami mieszkaniowymi oraz komercyjnymi, na rynku pierwotnym i wtórnym.
 
W pracy łączymy zdobywane przez lata wiedzę i doświadczenie z nowoczesnymi technologiami, aby zapewnić kompleksową i indywidualną obsługę każdej nieruchomości. Nasz zespół liczy już ponad 170 osób i nieustannie się rozwija.
 
Miejsce pracy: Powązkowska 44c, Budynek Irydion
 
Obecnie poszukujemy osób na stanowisko:
Asystent/Asystentka Biura

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • sprawne działanie biura;
 • bieżącą pomoc współpracownikom;
 • porządek i schludny wygląd recepcji oraz salek konferencyjnych i kuchni;
 • prowadzenie dokumentacji oraz nadzór nad obiegiem korespondencji;
 • zamawianie artykułów biurowych oraz rozdysponowanie ich do oddziałów;
 • odbieranie telefonów oraz przyjmowanie gości według zasad panujących w firmie;
 • kontakt z podwykonawcami oraz zarządcą budynku, w którym znajduje się biuro;
 • inne prace administracyjno-biurowe zlecone przez przełożonego.
 

Wymagania:

 • wysoka kultura osobista oraz komunikatywność;
 • zdolność do szybkiej adaptacji w nowym środowisku;
 • umiejętność zarządzania czasem i priorytetami;
 • samodzielność w działaniu;
 • zdolności organizacyjne;
 • odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków;
 • uczciwość i prawdomówność;
 • chęć do podejmowania własnej inicjatywy;
 • umiejętność szybkiego reagowania na potrzeby innych;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (pozwalającym na swobodną rozmowę).

Dlaczego warto z nami współpracować?

 • STABILNOŚĆ. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na cały etat;
 • WSPARCIE. Jako część zespołu administracji możesz liczyć na pomoc zespołu podczas procesu wdrożenia;
 • MIŁA ATMOSFERA. Wspieramy się wzajemnie i dbamy o dobrą energię w zespołach;
 • DOGODNĄ LOKALIZACJĘ BIURA. Biuro znajduje się w dobrze skomunikowanym miejscu przy ul. Powązkowskiej;
 • PRACĘ W STAŁYCH GODZINACH. 09:00 - 17:00.

Za nami kolejny rok pełen sukcesów - przed nami dużo wyzwań i jezcze więcej możliwości TWÓRZ Z NAMI PRZYSZŁOŚĆ:

 • 1330 transakcji sprzedaży i wynajmu nieruchomości
 • 2300 mieszkań i domów w ofercie
 • 2000 biur, lokali i magazynów w ofercie
 • 170 agentów w 5 lokalizacjach
 • 6000 nieruchomości zapytań telefonicznych i e-mailowych o nieruchomości miesięcznie
 • 400 000 odsłon strony internetowej www.maxon.pl miesięcznie
Zgłoszenie powinno zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych (dalej: .RODO*) informujemy, ze:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAXON NIERUCHOMOŚCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 44C (dalej: ,Maxon'). Dane kontaktowe: tel. (22) 530 60 00: e-mail: [email protected]: Dane kontaktowe inspektora danych: [email protected]
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: Pana/Pani zgody (art. 6 ust. I lit. a) RODO). a także na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z przepisami kodeksu pracy), przetwarzanie danych jest również niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa - podstawą prawną przetwarzania jest Pani/ Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz administratora.
 5. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji, jak również po okresie rekrutacji przez okres do 60 dni od momentu zakończenia publikacji ogłoszenia.
 6. Ma Pani/Pan prawo zażądać dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia podanych danych (na których przetwarzanie wyraził/a Pan/Pani zgodę) do innego administratora danych; do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Sprzeciw wobec przetwarzania można wnieść w dowolnym momencie i bezpłatnie - np. korzystając z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej www.maxon.pl.https://klienci.maxon.pl. e-mailem lub na piśmie.
 7. W razie, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa, w tym RODO: Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Informujemy, ze Maxon nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy