Oferta pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych (dalej: .RODO*) informujemy, ze: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAXON NIERUCHOMOŚCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 44C (dalej: ,Maxon'). Dane kontaktowe: tel. (22) 530 60 00: e-mail: [email protected]: Dane kontaktowe inspektora danych: [email protected] 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: Pana/Pani zgody (art. 6 ust. I lit. a) RODO). a także na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z przepisami kodeksu pracy), przetwarzanie danych jest również niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa - podstawą prawną przetwarzania jest Pani/ Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz administratora. 5. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji, jak również po okresie rekrutacji przez okres do 60 dni od momentu zakończenia publikacji ogłoszenia. 6. Ma Pani/Pan prawo zażądać dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia podanych danych (na których przetwarzanie wyraził/a Pan/Pani zgodę) do innego administratora danych; do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Sprzeciw wobec przetwarzania można wnieść w dowolnym momencie i bezpłatnie - np. korzystając z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej www.maxon.pl.https://klienci.maxon.pl. e-mailem lub na piśmie. 7. W razie, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa, w tym RODO: Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 9. Informujemy, ze Maxon nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.
Maxon Nieruchomości Sp. z o.o.

Asystent / Asystentka Biura

Maxon Nieruchomości Sp. z o.o.O firmie

Maxon Nieruchomości Sp. z o.o.

Powązkowska 44C

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • sprawne działanie biura;

 • bieżącą pomoc współpracownikom;

 • porządek i schludny wygląd recepcji oraz salek konferencyjnych i kuchni;

 • prowadzenie dokumentacji oraz nadzór nad obiegiem korespondencji;

 • zamawianie artykułów biurowych oraz rozdysponowanie ich do oddziałów;

 • odbieranie telefonów oraz przyjmowanie gości według zasad panujących w firmie;

 • kontakt z podwykonawcami oraz zarządcą budynku, w którym znajduje się biuro;

 • inne prace administracyjno-biurowe zlecone przez przełożonego.

Nasze wymagania

 • wysoka kultura osobista oraz komunikatywność;

 • zdolność do szybkiej adaptacji w nowym środowisku;

 • umiejętność zarządzania czasem i priorytetami;

 • samodzielność w działaniu;

 • zdolności organizacyjne;

 • odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków;

 • uczciwość i prawdomówność;

 • chęć do podejmowania własnej inicjatywy;

 • umiejętność szybkiego reagowania na potrzeby innych;

Mile widziane

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (pozwalającym na swobodną rozmowę).

To oferujemy

 • STABILNOŚĆ Od ponad 30 lat jesteśmy liderem na warszawskim rynku nieruchomości. Nieustannie rozwijamy się i wzmacniamy zespół, by pracować jeszcze efektywniej.

 • MIŁA ATMOSFERA Wspieramy się wzajemnie i dbamy o dobrą energię w zespołach.

 • Benefity

 • kawa / herbata

 • program rekomendacji pracowników

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU i TWÓRZ Z NAMI PRZYSZŁOŚĆ! ROK 2020 W LICZBACH:

1200 transakcji sprzedaży i wynajmu nieruchomości

2300 mieszkań, domów i gruntów w ofercie

2000 biur, lokali i magazynów w ofercie

180 agentów w 6 lokalizacjach

6000 nieruchomości zapytań telefonicznych i e-mailowych o nieruchomości miesięcznie

413000 odsłon strony internetowej www.maxon.pl miesięcznie