Ta oferta pracy jest nieaktualna od 22 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Asystent/Asystentka ds. Administracji i Księgowości

 • Warszawa, mazowieckie
 • Asystent
 • 30.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  EMERGO

  Firma handlowa z wieloletnim doświadczeniem na rynku polskim jak i rynkach zagranicznych. Atutem naszej firmy jest profesjonalizm, elastyczność działania, zaangażowanie i indywidualne podejście do klienta.

  Poszukuje
  do pracy w charakterze:

  Asystent/Asystentka ds. Administracji i Księgowości

  Miejsce pracy: Warszawa

  Poszukujemy Kandydatów/Kandydatek ambitnych, o wysokiej motywacji osiągnięć, działających z entuzjazmem, energicznych w działaniu, podzielających nasze wartości, którzy/re chcą wziąć odpowiedzialność za działanie i z zaangażowaniem uczestniczyć w rozwoju naszej firmy i własnej kariery zawodowej.

  CECHY PRACY:

  Wspiera w działaniu Dyrektora ds. Administracji i Księgowości

  Do głównych zadań na tym stanowisku należy wspieranie logistyczne i administracyjne w codziennych obowiązkach Dyrektora. Drugim obszarem zadaniowym jest wykonywanie prostych zadań związanych z rachunkowością zarządczą. 

  PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

  • Telefoniczne i mailowe kontakty z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi
  • Pozyskiwanie i przygotowywanie materiałów w zakresie spraw zleconych przez dyrektora
  • Zapewnienie prawidłowej kancelaryjno-biurowej organizacji pracy dyrektora
  • Organizowanie i nadzorowanie spotkań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Zapewnienie planowego przebiegu wizyt gości krajowych i zagranicznych
  • Wykonywanie prostych księgowań zaszłości gospodarczych
  • Segregacja dokumentów księgowych
  • Koordynacja usług związanych m.in. z utrzymaniem właściwego funkcjonowania biura
  • Obsługa sekretariatu
  • Bieżące wsparcie administracyjne biura
  • Dbanie o prawidłowy obieg dokumentów i informacji
  • Zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą - poczta
  • Zapewnienie dostępności materiałów biurowych i innych niezbędnych artykułów

  WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

  • Wykształcenie wyższe na poziomie licencjat/magisterium
  • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, mile widziany drugi język, szczególnie rosyjski
  • Doskonała znajomość pakietu MS-Office, w tym szczególnie Word, Excel, Power Point
  • Doświadczenie na identycznym lub pokrewnym stanowisku
  • Mile widziane staże i praktyki zagraniczne

  POŻĄDANE CECHY KANDYDATA umiejętności, postawy, specyficzne uzdolnienia:

  • Wytrwałość i konsekwencja w realizacji celów i zadań
  • Dokładność i precyzja w zakresie wykonywanych czynności, organizacji pracy oraz przestrzegania procedur
  • Umiejętność koordynowania działań osób i komórek organizacyjnych
  • Dyplomacja – umiejętność doprowadzania do współpracy w oparciu o umiejętności przekonywania i dyskusji, umiejętność dyskretnego działania i radzenia sobie w kontaktach interpersonalnych bez wywierania nacisku
  • Zdolności analityczne - umiejętność analizowania i interpretowania danych
  • Umiejętność szybkiej pracy z informacją
  • Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych

  KORZYŚCI ZWIĄZANE Z PRACĄ NA STANOWISKU :

  • Możliwość wykonywania ciekawej pracy oraz możliwość nauki rachunkowości i administrowania firmą.
  • Możliwość rozwoju zawodowego
  • Możliwość poznania sposobów działania biznesowego, współtworzenia profesjonalizmu i jakości w kontaktach z klientami zewnętrznymi z Polski i z zagranicy.

  WARUNKI PRACY:

  • Miejscem pracy jest Warszawa. Praca wiąże się z różnym natężeniem kontaktów z ludźmi i wymaga koncentracji i szybkości działania w sytuacjach tego wymagających.

  Przesłane dokumenty powinny zawierać:

  • Życiorys zawodowy
  • List motywacyjny
  Image already added
   
   
   
  Image already added
   
   

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez EMERGO Adam Parda z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

  Informujemy, że Administratorem danych jest EMERGO Adam Parda z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 75C. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Emergo z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH
  Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Emergo z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.
  W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail [email protected]
  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 120 dni od momentu zakończenia rekrutaci.
  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail [email protected]

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.