Ta oferta pracy jest nieaktualna od 251 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Asystent / Asystentka Działu Sprzedaży

 • Nowy Sącz, małopolskie pokaż mapę
 • Asystent
 • 2018-09-12

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Chcesz podjąć współpracę z dużą firmą z sektora FMCG
   
  Dołącz do naszego zespołu jako:
  Asystent / Asystentka Działu Sprzedaży
  Miejsce pracy: Nowy Sącz

  Zakres obowiązków:

  • Wsparcie KAM w różnych zadaniach związanych z procesem obsługi kluczowych klientów
  • Przygotowywanie ofert handlowych
  • Współpraca z Działami: Logistyki, Magazynem, Produkcji, Obsługi Sprzedaży
  • Koordynacja zamówień klientów
  • Koordynowanie wydarzeń organizowanych w zespole sprzedaży
  • Wsparcie administracyjne
  • Koordynacja działań handlowych w zakresie terminowości i jakości składanych ofert

  Wymagane kompetencje:

  • Sumienność i dokładność
  • Duża samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań
  • Znajomość pakietu Microsoft Office
  • Komunikatywność
  • Prawo jazdy kat. B
  • Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego

  Co oferujemy?

  • Pracę w dużej firmie o zasięgu międzynarodowym
  • Szkolenia i możliwość doskonalenia zawodowego
  • Narzędzia potrzebne do wykonywania pracy
  • Możliwość realizacji nowych, ciekawych wyzwań
  Prosimy o przesyłanie aplikacji z tematem wiadomości „Asystent/Asystentka Działu Sprzedaży”  
  Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
   

  Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.
  Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej:

  I. Administrator danych osobowych

  My, Konspol Holding Spółka z o.o. , z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Grottgera 40, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

  II. Inspektor Ochrony Danych  

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

  III. Cele i podstawy przetwarzania

  Twoje dane przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach

  1. w celu realizacji procesu rekrutacji co w zakresie danych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy odbywa się na podstawie tego przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w zakresie danych niewskazanych w przepisach Kodeksu pracy, podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  2. w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji – na podstawie Twojej zgody do przetwarzania Twoich danych w przyszłych rekrutacjach;
  3. w celu     ewentualnego        ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art 6 ust 1 lit f RODO);
  4. w wewnętrznych celach administracyjnych w ramach grupy kapitałowej Konspol, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  IV. Odbiorcy danych

  Twoje dane osobowe możemy udostępniać pracownikom i podmiotom z grupy kapitałowej Konspol.

  V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

  Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Twoje dane osobowe nie są wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  VII. Okres przechowywania danych

  Twoje dane pozyskane w celach wyszczególnionych w punkcie III przechowujemy do momentu zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż okres sześciu miesięcy od otrzymania Twoich dokumentów aplikacyjnych. W przypadku zgody na przetwarzanie Twoich danych w przyszłych rekrutacjach, dane będą przechowywane przez okres 2 lat od otrzymania dokumentów aplikacyjnych.

  VIII. Twoje prawa:

  Przysługuje Ci:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych: jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych: możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich
  5. danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;
  6. Prawo do przenoszenia danych: masz prawo otrzymać od nas dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś/dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody i możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
  7. prawo do cofnięcia zgody: masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. sprzeciw: masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Powinnaś/powinieneś wtedy wskazać nam co Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  9. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
  IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

  Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale posiadanie przez nas tych danych jest wymagalne przede wszystkim dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub cofnięcia zgody będzie brak możliwości Twojego uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym lub przyszłych procesach rekrutacji.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.