Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest oraz MODERNA HOLDING sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 2. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia z kandydatem umowy o pracę lub cywilnoprawnej umowy współpracy (w zależności od tego, która z tych umów wiązać będzie osobę, której dane dotyczą z Administratorem) oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, ewentualnie – jeżeli zajdzie taka potrzeba - do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Wszystkie te cele stanowią prawnie uzasadnioną podstawę przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.
 3. Jeżeli kandydat wyraził na to odrębną zgodę Jego dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez Administratora w kolejnych rekrutacjach organizowanych przez Administratora. Zgoda taka jest dobrowolna i może być przez kandydata w każdej chwili wycofana.
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, o których mowa w ust. 2 powyżej, związane są z ewentualną koniecznością prowadzenia postępowań cywilnych, administracyjnych, podatkowych lub karnych przed powołanymi do tego instytucjami, do których niezbędne będzie wykorzystanie podanych danych osobowych.
 5. Podane dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora wyłącznie: organom administracji publicznej, w ramach ich kompetencji lub podmiotom współpracującym z Administratorem, jeżeli mieści się to w zakresie celów opisanych w pkt 2 i 3 powyżej (takich jak np. zewnętrzne firmy kadrowe, księgowe, podatkowe itp.). Każda podmiot prywatny, któremu powierzane są podane dane osobowe zawarł z Administratorem stosowną umowę o powierzeniu przetwarzania danych, w której zobowiązał się w szczególności do zapewnienia ich bezpieczeństwa oraz wykorzystywania danych wyłącznie w celu realizacji poleceń Administratora.
 6. Nie przewiduje się przekazywania podanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Podane dane będą wykorzystywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w pkt 2 i 3 powyżej. Zwracamy jednak uwagę, że zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa niektóre dane muszą być archiwizowane przez Administratora również po zakończeniu zatrudnienia przez okres nawet do 50 lat.
 8. W każdym czasie osoba, której podane dane osobowe dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi na Administratora lub czynności przetwarzania podanych danych osobowych do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeśli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa pracy (dotyczy umów o pracę), prawa podatkowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych, jest również niezbędne w celu wykonania zawartych umów z osobą, której dane dotyczą.
Moderna Holding Sp. z o.o.

Asystent Biura Zarządu

Moderna Holding Sp. z o.o.O firmie

Moderna Holding Sp. z o.o.

Świętojańska 45/30

Gdynia

top
Moderna Holding sp. z o. o. - deweloper z wieloletnim doświadczeniem, tworzącym ponadczasowe, luksusowe nieruchomości dla najbardziej wymagających Klientów,
 
w związku z dynamicznym rozwojem i realizacją nowych inwestycji,
poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko:
Asystent Biura Zarządu


Miejsce pracy: Gdynia

 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • realizację bieżących zadań zlecanych przez Zarząd
 • prowadzenie kalendarza spotkań i korespondencji Zarządu, w tym redagowanie pism i umów
 • obsługa i organizacja spotkań
 • przygotowywanie raportów, zestawień i dokumentacji na potrzeby Zarządu
 • kompleksowa współpraca z brokerem ubezpieczeniowym
 • weryfikacja dokumentów wpływających do Biura Zarządu pod względem kompletności, poprawności i procedur wewnętrznych
 • obsługa korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej oraz nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów
 • wsparcie działów firmy w bieżących projektach i zadaniach
 • organizacja wyjazdów służbowych, w tym rezerwacja hoteli, biletów lotniczych, restauracji
 • rozliczanie delegacji służbowych
 • dbanie o porządek i wygląd biura
 • zamawianie i gospodarowanie materiałami biurowymi, artykułami spożywczymi i środkami czystości
 • współpraca z dostawcami usług, zbieranie ofert, negocjacja cen
 • realizacja własnych projektów w zakresie organizacji pracy biura

WYMAGANIA:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – warunek konieczny
 • wykształcenie wyższe
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • praktyczna znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
 • umiejętność prowadzenia korespondencji biznesowej
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy i samodzielność w działaniu
 • odpowiedzialność, sumienność i dokładność w wykonywaniu zadań
 • dyskrecja i takt, dyspozycyjność
 • czynne prawo jazdy kat. B

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • przyjazną atmosferę oraz komfortowe warunki pracy
 • niezbędne narzędzia pracy
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 
Uwaga: jeżeli chce Pan/Pani aby Pani/Pana CV były brane pod uwagę również w kolejnych rekrutacjach Administratora proszę dopisać w przesłanym CV:
 
„Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez MODERNA HOLDING sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie”
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Moderna Holding sp. z o. o. - deweloper z wieloletnim doświadczeniem, tworzącym ponadczasowe, luksusowe nieruchomości dla najbardziej wymagających Klientów,
 
w związku z dynamicznym rozwojem i realizacją nowych inwestycji,
poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko:
Asystent Biura Zarządu


Miejsce pracy: Gdynia

 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • realizację bieżących zadań zlecanych przez Zarząd
 • prowadzenie kalendarza spotkań i korespondencji Zarządu, w tym redagowanie pism i umów
 • obsługa i organizacja spotkań
 • przygotowywanie raportów, zestawień i dokumentacji na potrzeby Zarządu
 • kompleksowa współpraca z brokerem ubezpieczeniowym
 • weryfikacja dokumentów wpływających do Biura Zarządu pod względem kompletności, poprawności i procedur wewnętrznych
 • obsługa korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej oraz nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów
 • wsparcie działów firmy w bieżących projektach i zadaniach
 • organizacja wyjazdów służbowych, w tym rezerwacja hoteli, biletów lotniczych, restauracji
 • rozliczanie delegacji służbowych
 • dbanie o porządek i wygląd biura
 • zamawianie i gospodarowanie materiałami biurowymi, artykułami spożywczymi i środkami czystości
 • współpraca z dostawcami usług, zbieranie ofert, negocjacja cen
 • realizacja własnych projektów w zakresie organizacji pracy biura

WYMAGANIA:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – warunek konieczny
 • wykształcenie wyższe
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • praktyczna znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
 • umiejętność prowadzenia korespondencji biznesowej
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy i samodzielność w działaniu
 • odpowiedzialność, sumienność i dokładność w wykonywaniu zadań
 • dyskrecja i takt, dyspozycyjność
 • czynne prawo jazdy kat. B

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • przyjazną atmosferę oraz komfortowe warunki pracy
 • niezbędne narzędzia pracy
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 
Uwaga: jeżeli chce Pan/Pani aby Pani/Pana CV były brane pod uwagę również w kolejnych rekrutacjach Administratora proszę dopisać w przesłanym CV:
 
„Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez MODERNA HOLDING sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie”

Ogłoszenie archiwalne