Ta oferta pracy jest nieaktualna od 18 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Asystent centrum edukacyjnego - naukowiec

 • Warszawa, Kajetany (pow. pruszkowski), mazowieckie pokaż mapę
 • Asystent
 • 04.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - wiodący w Polsce instytut badawczy oraz wysoko wyspecjalizowany szpital, w związku z tworzeniem Centrum Symulacji Medycznej i realizacją cyklu szkoleń dla lekarzy, poszukuje pracownika na stanowisko:

  Asystent centrum edukacyjnego - naukowiec

  Miejsce pracy: Warszawa (okolice), Kajetany (pow. pruszkowski)
  Główne zadania:    
  • współtworzenie planów rozwojowych związanych z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej;
  • pomoc w opracowywaniu dokumentacji przetargowej, w tym opisów przedmiotów zamówienia związanych z potrzebami Centrum Symulacji Medycznej;
  • analizowanie stanu zapasów sprzętu i materiałów zużywalnych oraz dokonywanie niezbędnych zamówień;
  • przygotowywanie preparatów oraz sprzętu na potrzeby szkoleń;
  • współpraca z różnymi zespołami i zakładami przy organizacji szkoleń;
  • praca nad najnowszymi technologiami i rozwiązaniami medycznymi w zakresie otorynolaryngologii.
  Od kandydatów oczekujemy:
  • wykształcenia wyższego w dziedzinie biologii, biotechnologii, chemii lub pokrewnym;
  • doświadczenia w branży medycznej;
  • znajomości języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym;
  • wysokich zdolności interpersonalnych i współpracy w zespole;
  • dużego zaangażowania i inicjatywy.
  Oferujemy:
  • możliwość zdobycia doświadczenia w innowacyjnych projektach szkoleniowych;
  • pracę w wiodącym w Polsce instytucie badawczym;
  • odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę;
  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

  Wymagane dokumenty

  • CV wraz z klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu z siedzibą przy ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, z siedzibą w Warszawie, ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa (tel. 22 311 81 02, fax 22 311 81 18), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:
   • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa;
   • e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
  6. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.10.2019 r.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
  9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu.