Asystent do Działu Księgowości (k/m)

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Asystent
 • 22.02.2019
 • Ważna jeszcze 6 dni (do 24.03.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  top

  Firma J.W. Construction Holding S.A. zatrudni na stanowisko:

  Asystent do Działu Księgowości (k/m)
  Miejsce pracy: Warszawa (okolice)

  Jeżeli:

  • szukasz rzetelnej i sprawdzonej firmy, z długoletnim doświadczeniem
  • stale się rozwijającej
  • chcesz zmiany
  • jesteś innowacyjny
  • pragniesz się rozwijać w obszarze rachunkowości

  Nie zwlekaj, dołącz do naszego  kreatywnego zespołu!

  Będziesz odpowiedzialny za:

  • dekretację i księgowanie faktur sprzedaży, faktur kosztowych oraz innych dokumentów
  • dekretację i księgowanie wyciągów bankowych

  Oczekiwania:

  • wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku ekonomicznym lub w trakcie studiów
  • bardzo dobrej znajomości MS Office, w szczególności arkusza kalkulacyjnego Excel

  Zapewnimy:

  • umowę o o pracę
  • możliwość rozwoju w obszarze księgowości
  • zdobycie wiedzy i doświadczenia w firmie liczącej się na rynku
  • atrakcyjne wynagrodzenie 


  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji zawierających: CV (z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych) oraz listu motywacyjnego za pomocą przycisku Aplikuj.

  aplikuj
  bottom

  Prosimy o zamieszczenie w CV następujących Klauzul:

  Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE: wyrażam zgodę na przetwarzanie przez podmioty z Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A., w skład której wchodzi JW. Construction Holding S.A. moich danych osobowych na potrzeby udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu

  Ponadto, jeżeli wyrażają Państwo wolę wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach prosimy o zawarcie w CV dodatkowej klauzuli:

  Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE: wyrażam zgodę na przetwarzanie przez podmioty z Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A., w skład której wchodzi J.W. Construction Holding S.A. moich danych osobowych na potrzeby udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

  Klauzula informacyjna:

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), uprzejmie informujemy:

  1. Administratorami Państwa danych osobowych są podmioty z Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A., w skład której wchodzi J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w 05-091 Ząbkach, ul. Radzymińska 326
  2. Kontakt. Mogą się Państwo skontaktować z nami pisemnie pod adresem: e-mail: [email protected]

   

  Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Grupie Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. jest wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych, z których można kontaktować się bezpośrednio:

  • Pod adresem e-mail: [email protected]
  • Pisemnie pod adresem: J.W. Construction Holding S.A.  ul. Radzymińska 326, 05-091 Ząbki z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”
  • Spółki z Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A.
  • Podmioty uprawnione na podstawie obowiązującego prawa np. sądy i organy państwowe,
  • Firmy świadczące usługi z którymi współpracujemy m.in. informatyczne, marketingowe, reklamowe, księgowo-finansowe, audytorskie i kontrolne, prawne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, na potrzeby kontaktu z osobami udzielającymi referencji, a także ewentualnie na potrzeby udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych - na podstawie i w zakresie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), przeprowadzenia procesu rekrutacji przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – przepisy Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit c) RODO), skierowania kandydata na badania medycyny pracy (art. 9 ust. 2 lit b) RODO).
  2. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia danego procesu rekrutacyjnego lub cofnięcia zgody. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku lub cofnięcia zgody.
  3. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty:
  1. Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  1. Dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
  2. Zmiany danych (sprostowania, uzupełniania, aktualizacji),
  3. Wycofania zgody w dowolnym momencie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie udzielonej uprzednio zgody,
  4. Ograniczenia przetwarzania w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa,
  5. Żądania usunięcia danych,
  6. Przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi,
  7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych(adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

   

  1. Spółka nie będzie w oparciu o Państwa dane podejmowała zautomatyzowanych decyzji w tym dokonywania profilowania.
  2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.