Ta oferta pracy jest nieaktualna od 5 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Asystent - Doktorant w laboratorium badawczym

 • Warszawa, mazowieckie
 • Asystent
 • 12.06.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Uniwersytet Warszawski

  W związku z rozpoczęciem nowego, trzyletniego projektu badawczego poszukujemy kandydata na asystenta-doktoranta (Research Assistant) do pracy w Laboratorium Fizykochemii Materiałów w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego (https://robertszosz.wixsite.com/szoszlab).

  Projekt przewiduje badania wpływu adsorpcji powierzchniowej na strukturę i właściwości adhezywne wybranych filmów peptydowych. Badania będą prowadzone na poziomie pojedynczych cząsteczek przy udziale autorskiej aparatury naukowej na bazie mikroskopii sił atomowych. Jeśli chcesz brać udział w badaniach, które perspektywicznie mieć będą zastosowanie w opracowaniu nowatorskich metod leczenia raka, ta praca może być dla Ciebie!

  Asystent - Doktorant w laboratorium badawczym

  Miejsce pracy: Warszawa

  Opis stanowiska:

  Do obowiązków asystenta należy prowadzenie prac badawczych w laboratorium, dokumentowanie i opracowywanie wyników badań, przygotowywanie danych do publikacji.

  Wymagania:
  • Wymagana jest podstawowa wiedza i doświadczenie z zakresu prowadzenia prac badawczych w laboratorium naukowym (chemicznym, bądź fizycznym, bądź podobnym).
  • Dobra znajomość języka angielskiego.
  • Kandydat powinien być co najmniej studentem lub absolwentem studiów II stopnia na kierunku chemia, fizyka, inżynieria materiałowa lub pokrewnym.
  • Kandydat powinien spełniać wymagania umożliwiające rozpoczęcie w niedługim czasie studiów doktoranckich (III stopnia) w szkole doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UW.
  • Szczegółowe zasady związane z przyznawaniem wynagrodzenia (stypendium) określa Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (zał. do uchwały Rady NCN 96/2016 z dn. 27 października 2016). https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf
  Oferujemy:
  • Wynagrodzenie w formie nieopodatkowanego stypendium Narodowego Centrum Nauki w kwocie co najmniej 2500 PLN netto/miesięcznie przez 36 miesięcy. Wynagrodzenie to może zostać powiększone o kwotę stypendium doktoranckiego (aktualnie ok. 2000 PLN netto/miesięcznie) oraz inne subwencje!
  • Pracę w młodym, świetnym zespole badawczym.
  • Doskonale wyposażone laboratoria naukowe.
  • Dużą samodzielność w pracy.
  • Wsparcie w rozwoju kariery naukowej.
  • Ciekawą i interdyscyplinarną tematykę badań połączoną ze współpracą i wyjazdami do renomowanych ośrodków naukowych w USA.
  • Elastyczne godziny pracy.

  Wymagane dokumenty:
  • List motywacyjny.
  • Kopię pracy magisterskiej w formacie pdf.
  • Kontakt do co najmniej dwóch pracowników naukowych mogących zarekomendować kandydat(a)kę.
  • Przygotowaną własnoręcznie listę ocen z całego toku studiów magisterskich i licencjackich.
  • CV

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

  Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski
   z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected];
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim;
  4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
  6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
  7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.