Asystent ds. administracji

Fundusz Regionu WałbrzyskiegoO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Świętego Michała 43

Poznań

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego będący instytucją otoczenia biznesu zajmującą się wsparciem finansowym mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zatrudni w Biurze Regionalnym w Poznaniu osobę na stanowisku:

Asystent ds. administracji

Osoba będzie odpowiedzialna za:

 • kompleksowa obsługa organizacyjno- administracyjna Biura Regionalnego w Poznaniu,
 • administracyjna obsługa procesu pożyczkowego Klientów Funduszu (w tym informowanie o ofercie FRW, przyjmowanie wniosków pożyczkowych, kompletowanie niezbędnej dokumentacji do oceny wniosków pożyczkowych),
 • organizacja logistyki w przekazywaniu dokumentacji klientów Biura Regionalnego z i do siedziby głównej FRW,
 • podpisywanie umów pożyczek i zabezpieczeń spłaty tych umów, wydawanie klientom dokumentacji związanej z funkcjonującymi umowami, ścisła współpraca z wszystkimi komórkami organizacyjnymi FRW w zakresie przekazywania dokumentacji pożyczkowej klientów, przeprowadzanie wizyt terenowych w siedzibie wnioskodawców i klientów Funduszu,
 • promocja usług finansowych i doradczych na obszarze działalności Biura Regionalnego
 • rekrutacja uczestników do regionalnych i krajowych programów z dofinansowaniem UE,
 • organizacja działań promocyjnych i szkoleń organizowanych przez Fundusz dla przedsiębiorców i instytucji współpracujących z Funduszem w zakresie oferty pożyczkowej lub realizowanych projektów z dofinansowaniem UE.

Wymagania:

 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w działach obsługi klienta instytucji finansowej, ubezpieczeniowej lub w podmiocie świadczącym usługi doradcze dla przedsiębiorstw, organizacji non- profit na stanowisku związanym z obsługą biurową,
 • znajomość dokumentów formalno- prawnych i finansowych przedsiębiorstw, organizacji non- profit,
 • wysoka odpowiedzialność za powierzone obowiązki,
 • umiejętność pracy w modelu rozproszonym,
 • wysokie zdolności organizacyjne,
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne,
 • prawo jazdy kat. B, obsługa pakietu Office,
 • rzetelna postawa wobec klientów i pracodawcy
 • znajomość języków obcych oraz obsługi informatycznych baz danych będzie dodatkowym atutem
2 - 4 lat

Wybranemu kandydatowi FRW oferuje:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bądź w oparciu o umowę cywilno- prawną
 • pracę w stale rozwijającej się instytucji otoczenia biznesu o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość rozwoju osobistego

Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o przesłanie aktualnego życiorysu wraz z listem motywacyjnym (w terminie 14 dni od daty ogłoszenia).

Nadesłanych aplikacji nie zwracamy, zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Życiorys powinien zawierać dane wskazane w art.221§1 Kodeksu pracy, w szczególności: identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia); kontaktowe; o wykształceniu (ukończonych szkołach, studiach, szkoleniach, kursach); kwalifikacjach zawodowych (umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym); przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (poprzednich pracodawcach, zajmowanych stanowiskach oraz obowiązkach zawodowych).

Prosimy o zawarcie w CV i liście motywacyjnym  klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego z siedzibą w Wałbrzychu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

Klauzula obowiązku informacyjnego (art. 13 RODO)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundusz Regionu Wałbrzyskiego („FRW”) z siedzibą w Wałbrzychu (58-300) przy  ul. Bolesława Limanowskiego 15 (KRS 0000066780).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z: wykonywaniem czynności związanych z udziałem w procesie rekrutacji i wnioskiem o zatrudnienie  w FRW (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na FRW (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Posiada Pani/Pan możliwość uzyskania kopii danych. W tym celu należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Banku poprzez niżej wskazany adres email.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy.

Jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody uniemożliwia uczestnictwo kandydata w dalszych procesach rekrutacyjnych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania / poprawienia (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO).

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych jest dobrowolne.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email: [email protected]

 

 

 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy