Oferta pracy

Asystent ds. administracji

InvestorsO firmie

Investors

Mokotowska 1

Warszawa

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
poszukuje osoby na stanowisko:

Asystent/a ds. Administracji

Podstawowe zadania: 

 • prowadzenie recepcji,
 • nadzór nad zakupami materiałów eksploatacyjnych,
 • kontakty z firmami świadczącymi usługi na potrzeby Investors i nadzór wykonywanych przez nie zadań, w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przyjmowanie poczty i nadzorowanie prawidłowości jej obiegu,
 • przygotowanie i wysyłanie poczty oraz nadzorowanie prawidłowości jej obiegu,
 • dokonywanie połączeń telefonicznych, przyjmowanie informacji telefaksowych oraz telefonicznych,
 • obsługa konferencji i narad,
 • obsługa gości/klientów Spółki,
 • załatwianie rutynowych spraw, w tym powielanie dokumentów oraz redagowanie standardowych pism,
 • zapewnienie poinformowania we właściwej formie i terminie adresatów poleceń oraz postanowień Zarządu,
 • przedkładanie dokumentów do podpisu Zarządu i Członków Zarządu,
 • prowadzenie Rejestru Umów i Rejestru Obecności/Nieobecności poszczególnych pracowników Investors,
 • prowadzenie Rejestru Faktur Przychodzących,
 • obsługa delegacji pracowniczych,
 • nadzór nad przejazdami bezgotówkowymi taksówkami i prowadzenie rozliczeń tych przejazdów,
 • rozliczanie paliwa floty Investors TFI,
 • inne zadania wynikające z regulaminów wewnętrznych lub zlecone przez Zarząd.

Wymagania:

 • min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • znajomość j. agielskiego w stopniu komunikatywnym (poziom min. B1),
 • skrupulatność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • bardzo wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra organizacja pracy.

Oferujemy:

 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz bardzo rozbudowany pakiet świadczeń socjalnych.


Prosimy o przesyłanie CV (ze zdjęciem) i listu motywacyjnego klikając:

Proszę o dopisanie następującej klauzuli: 
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1 (dalej ,,Towarzystwo”);
 • kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) jest możliwy poprzez email:  [email protected];
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu/celach, w oparciu o następujące podstawy prawne i przez wskazany niżej okres :
  • w celu realizacji procesu rekrutacyjnego w Towarzystwie na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2018 r. Kodeks Pracy, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez  okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacyjnego przez okres 60 dni, 
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu, realizacji Pani/Pana procesu rekrutacyjnego, a także niezbędne w celu realizacji wymogów ustawowych związanych z tymi czynnościami; niepodanie danych uniemożliwi realizację tych czynności;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,;
 • ma Pani/Pan prawo żądania od administratora danych: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • ma Pani/Pan prawo do przenoszenia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w przypadku, gdy są one przez Towarzystwo przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w szczególności w systemach informatycznych), a podstawą przetwarzania jest: (i) art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. zgoda lub wyraźna zgoda, lub (ii) dane są przetwarzane na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest (i) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych, lub (ii) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub stronę trzecią (tj. podmiot inny niż: Towarzystwo; podmioty którym Towarzystwo powierzyło przetwarzanie danych osobowych; osoby upoważnione do przetwarzania danych przez Towarzystwo lub podmiot, któremu Towarzystwo powierzyło przetwarzanie danych osobowych);
 • przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza Pani lub Pana prawa;
 • w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody lub wyraźnej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy