Oferta pracy

Asystent ds. Diagnostyki Laboratoryjnej - Technik

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Stabłowicka 147

Wrocław

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jest Instytutem nastawionym na rozwój nowych technologii poprzez prowadzenie badań na potrzeby oraz we współpracy z przemysłem. PORT to wysokiej klasy specjaliści wykorzystujący infrastrukturę najnowocześniejszych w kraju laboratoriów naukowo-badawczych. Aktywność ośrodka koncentruje się wokół biotechnologii (w tym biobankowania) oraz inżynierii materiałowej, pozwalając w sposób kompleksowy realizować zarówno prace naukowo-badawcze, jaki i pilotażowe badania dla przemysłu.

 

Obecnie do naszego Laboratorium Diagnostycznego oraz tworzonego Centrum Diagnostyki Populacyjnej poszukujemy Kandydata na stanowisko:

Asystent ds. Diagnostyki Laboratoryjnej

(Technik)Numer ref.: Nr ref.: A/MLD/2020

której głównym zadaniem będzie prowadzenia badań diagnostycznych na obecność COVID-19

 

Główne zadania i obowiązki:

 • Przeprowadzanie badań diagnostycznych oraz realizacja usług w obszarze Medycznego laboratorium Diagnostycznego.
 • Pobieranie od pacjentów wymazów na obecność COVID-19.
 • Pobieranie próbek w systemie stacjonarnym i poza warunkami laboratoryjnymi.
 • Zabezpieczanie, opisywanie i przekazywanie oznaczonych próbek do badań.
 • Realizacja procesu diagnostycznego techniką Real-Time PCR, w kierunku obecności COVID-19 (przygotowanie materiału w komorze laminarnej, środki ochrony osobistej BSL3).
 • Opracowywanie wyników przeprowadzonych badań.
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej pobranych wymazów i przeprowadzonych badań.
 • Wykonywanie codziennych obowiązków laboratoryjnych, w tym utrzymywanie właściwego stanu technicznego aparatury badawczej.

Wymagane kwalifikacje:

 • Wykształcenie wyższe z obszaru biotechnologii, nauk o życiu lub pokrewnych.
 • Biegłość w pipetowaniu i doświadczenie w pracy w warunkach sterylnych (najlepiej z materiałem potencjalnie zakaźnym).
 • Znajomość podstawowych technik biologii molekularnej w tym praktyczna znajomość techniki Real-Time PCR.
 • Gotowość do pracy z materiałem zakaźnym.
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w tym nomenklatury specjalistycznej.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Dokładność i sumienność.

Oferujemy:

 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Zdobycia cennego doświadczenia w topowych badaniach nad COVID-19.
 • Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących najnowszą aparaturę i metody badawcze.
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na stanowisku Młodszego Specjalisty.

Dodatkowo

 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • Zielone miejsce pracy
 • Dofinansowanie do urlopu
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • Darmowe miejsce parkingowe
 • Możliwość dojazdu PKP z centrum miasta (20 minut)
 • Udział w innowacyjnych projektach badawczych
 • Wysokiej klasy sprzęt laboratoryjny
 • Praca w ogólnopolskiej sieci badawczej

Aplikacje należy przesyłać za pomocą przycisku Aplikuj w terminie do 17.11.2020 r. 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie od wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Ogłoszenie archiwalne