Ta oferta pracy jest nieaktualna od 24 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. druku przemysłowego

 • Gliwice, śląskie
 • Bojkowska 37R, 44-100 Gliwice, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • 29.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Odwiedź nas na www.propoint.pl

  W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy aktualnie poszukujemy Pracowników na stanowisko:

  Specjalista ds. druku przemysłowego
  Miejsce pracy: Gliwice

  Jeżeli w swoich codziennych obowiązkach chcesz...

  • przygotowywać opisy kablowe, aparatów i urządzeń dla potrzeb produkcji szaf sterowniczych 
   oraz dla potrzeb obiektowej instalacji elektrycznej,
  • dbać o powierzony sprzęt oraz o aktualny i kompletny stan magazynu materiału drukarskiego,
  • poszukiwać nowych rozwiązań, zgodnych z wymaganiami Klienta z zakresu druku przemysłowego.

  … a jednocześnie posiadasz…

  • doskonałą organizację pracy własnej oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
  • samodzielność w podejmowaniu decyzji, zaangażowanie, silną motywację, skrupulatność oraz dokładność,
  • komunikatywną znajomość j. angielskiego lub niemieckiego – mile widziana,
  • umiejętność czytania schematów elektrycznych – mile widziana,
  • prawo jazdy kategorii B.

  Twoim dodatkowym atutem będzie:

  • znajomość oprogramowania Clip Project Complete, Project Complete Marking, ACS Gold Studio, Brother P-Touch,
  • znajomość rynku druku przemysłowego,
  • umiejętność obsługi drukarek Phoenix Contact Topmark Neo, Bluemark CLED, Top mark Neo, Murplastiik.

  ... naszym przyszłym Pracownikom proponujemy:

  • specjalistyczne szkolenia oraz możliwość zdobycia cennego doświadczenia,
  • ciekawą pracę w projektach dla międzynarodowych kontrahentów,
  • dostęp do nowych technologii stosowanych w przemyśle,
  • korzystne warunki finansowe proporcjonalne do posiadanego/zdobywanego doświadczenia,
  • dodatkowe benefity pozapłacowe,
  • miłą atmosferę pracy w młodym, kooperacyjnie nastawionym zespole,
  • ciągły rozwój zawodowy.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV klikając przycisk aplikuj.

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodna z przepisami RODO

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Propoint Sp. z o.o. Sp.k. w celach prowadzonej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Propoint Sp. z o.o. Sp.k.  również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

  Ponadto prosimy o dołączenie niniejszego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści : 

  Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

  1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Propoint Sp.  z o.o. Sp.k. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Bojkowskiej 37R, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000435424, NIP: 631258212,
  2. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące od przesłania aplikacji. W przypadku wyrażenia przez kandydatów zgody, dane osobowe kandydatów na pracowników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od przesłania aplikacji.
  3. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. w przypadku cofnięcia zgody, dane osobowe kandydata, zostaną niezwłocznie usunięte.
  5. zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim;
  6. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
  7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Propoint Sp. z o.o. Sp.k. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  8. w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez Propoint Sp. z o.o. nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  9. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  10. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Propoint Sp. z o.o. Sp.k.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.