ALVO Sp. z o. o. Sp. k.

Asystent ds. Eksportu

ALVO Sp. z o. o. Sp. k.O firmie

 • Kościan, Leszno, Południowa 21a Śmigiel 64-030 Polska

 • Ważna jeszcze 7 dni
  27 Luty 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Asystent

ALVO firma produkcyjno-handlowa, specjalizująca się w produkcji wyrobów medycznych i wyposażenia szpitali poszukuje osób na stanowisko:

Asystent ds. Eksportu

Miejsce pracy: Śmigiel, woj. wlkp.


Kim jesteśmy?

ALVO dostarcza innowacyjne rozwiązania i produkty dla bloków operacyjnych, hybrydowych sal operacyjnych, oddziałów intensywnej terapii i innych oddziałów szpitalnych. Posiadamy projekty w ponad 50 krajach na całym świecie! 
 

Podstawowe wartości

Nasze wartości koncentrują się na życiu ludzkim. Każdy wyrób wyprodukowany przez ALVO odzwierciedla nasze dążenia do osiągnięcia lepszych wyników klinicznych. Modułowe, higieniczne i zintegrowane sale operacyjne ALVO są bezpieczne i przyjazne dla użytkowników, pacjentów i środowiska naturalnego.

Zadania: 

 • Rozwój sprzedaży, koordynowanie i realizowanie całokształtu procesów sprzedażowych w przydzielonym regionie
 • Prowadzenie projektów na płaszczyźnie handlowej (Aktywizacja sprzedaży wskazanego portfolio produktów)
 • Budowanie sieci dystrybucyjnej na rynkach zagranicznych oraz dbałość o utrzymanie i rozwój relacji biznesowych ze swoimi klientami
 • Zbieranie informacji o przewidywanych inwestycjach
 • Wyjazdy i spotkania handlowe
 • Uczestnictwo w wystawach, konferencjach i targach branżowych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki to: handel, biznes międzynarodowy, budownictwo, technologie medyczne)
 • Bardzo dobra znajomość języka hiszpańskiego i angielskiego (min. B2), znajomość innych języków obcych (niemiecki, francuski, rosyjski) będzie dodatkowym atutem
 • Umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne, znajomość technik sprzedaży
 • Mile widziane doświadczenie (staż, praktyka) na podobnym stanowisku, jak również w prowadzeniu projektów
 • Wysoka kultura osobista
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność obsługi pakietu Office

Oferujemy:

 • Dołączenie do zespołu entuzjastycznych ludzi, dzielących się wiedzą i doświadczeniem
 • Przyjazną atmosferę, ciekawą i dynamiczną pracę
 • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia pracowniczego oraz opieki medycznej
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia


CV prosimy kierować na adres, podając w temacie nazwę stanowiska:
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:
 

Informujemy, że kontaktujemy się tylko wybranymi kandydatami.

Dokumentów aplikacyjny nie zwracamy.

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Alvo Sp. z o.o. sp.k. (dalej: ALVO) z siedzibą przy ul. Południowej 21A, 64-030 Śmigiel.

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

ALVO będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
1) Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).”
2) Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
3) Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4) Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
5) Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, firmom współpracującym z ALVO oraz upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, na przykład: Sądy, Prokuratura, Policja.

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
                  

 

ALVO firma produkcyjno-handlowa, specjalizująca się w produkcji wyrobów medycznych i wyposażenia szpitali poszukuje osób na stanowisko:

Asystent ds. Eksportu

Miejsce pracy: Śmigiel, woj. wlkp.


Kim jesteśmy?

ALVO dostarcza innowacyjne rozwiązania i produkty dla bloków operacyjnych, hybrydowych sal operacyjnych, oddziałów intensywnej terapii i innych oddziałów szpitalnych. Posiadamy projekty w ponad 50 krajach na całym świecie! 
 

Podstawowe wartości

Nasze wartości koncentrują się na życiu ludzkim. Każdy wyrób wyprodukowany przez ALVO odzwierciedla nasze dążenia do osiągnięcia lepszych wyników klinicznych. Modułowe, higieniczne i zintegrowane sale operacyjne ALVO są bezpieczne i przyjazne dla użytkowników, pacjentów i środowiska naturalnego.

Zadania: 

 • Rozwój sprzedaży, koordynowanie i realizowanie całokształtu procesów sprzedażowych w przydzielonym regionie
 • Prowadzenie projektów na płaszczyźnie handlowej (Aktywizacja sprzedaży wskazanego portfolio produktów)
 • Budowanie sieci dystrybucyjnej na rynkach zagranicznych oraz dbałość o utrzymanie i rozwój relacji biznesowych ze swoimi klientami
 • Zbieranie informacji o przewidywanych inwestycjach
 • Wyjazdy i spotkania handlowe
 • Uczestnictwo w wystawach, konferencjach i targach branżowych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki to: handel, biznes międzynarodowy, budownictwo, technologie medyczne)
 • Bardzo dobra znajomość języka hiszpańskiego i angielskiego (min. B2), znajomość innych języków obcych (niemiecki, francuski, rosyjski) będzie dodatkowym atutem
 • Umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne, znajomość technik sprzedaży
 • Mile widziane doświadczenie (staż, praktyka) na podobnym stanowisku, jak również w prowadzeniu projektów
 • Wysoka kultura osobista
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność obsługi pakietu Office

Oferujemy:

 • Dołączenie do zespołu entuzjastycznych ludzi, dzielących się wiedzą i doświadczeniem
 • Przyjazną atmosferę, ciekawą i dynamiczną pracę
 • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia pracowniczego oraz opieki medycznej
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia


CV prosimy kierować na adres, podając w temacie nazwę stanowiska:


Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:
 

Informujemy, że kontaktujemy się tylko wybranymi kandydatami.

Dokumentów aplikacyjny nie zwracamy.

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Alvo Sp. z o.o. sp.k. (dalej: ALVO) z siedzibą przy ul. Południowej 21A, 64-030 Śmigiel.

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

ALVO będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
1) Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).”
2) Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
3) Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4) Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
5) Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, firmom współpracującym z ALVO oraz upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, na przykład: Sądy, Prokuratura, Policja.

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
                  

 

Ogłoszenie archiwalne