Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Canpol sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 430 na potrzebę ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili przeze mnie wycofana.

 

Klauzula obowiązku informacyjnego:

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Canpol sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 430 (dalej Canpol ).

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych.

 

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Podstawą przetwarzania przez Canpol Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych jest Twoja zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. 221 Kodeksu Pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na zabezpieczeniu Canpol przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

W dowolnym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 

Komu będziemy udostępniać Twoje dane osobowe?

Canpol będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Canpol , w tym firmom rekrutacyjnym oraz firmom wspierającym Canpol od strony systemów informatycznych. Ponadto Canpol będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Canpol będzie przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu odwołania przez Ciebie Twojej zgody.

 

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Canpol Sp. z o. o.

Asystent ds. eksportu [rekrutacja prowadzona online]

Canpol Sp. z o. o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Canpol Sp. z o. o.

Graniczna 4

Słubica B (pow. grodziski)

Firma Canpol sp. z.o.o. producent, dystrybutor i eksporter marek CANPOL BABIES i LOVI lider polskiego rynku akcesoriów dla niemowląt, od 30 lat realizujący z pasją misję wspierania szczęśliwego rodzicielstwa poszukuje pracownika na stanowisko:

Asystent ds. eksportu
Miejsce pracy: Słubica B przy trasie S8

Zakres obowiązków:

 • Kompleksowa obsługa zamówień klientów zagranicznych
 • Realizacja celów sprzedażowych
 • Prowadzenie korespondencji handlowej
 • Współpraca z agencjami celnymi
 • Współpraca z innymi działami firmy m.in.: Działem Logistyki, Zakupów, Magazynu oraz Działem Produkcji

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie
 • Bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego – warunek konieczny
 • Mile widziana - dobra znajomość języka angielskiego
 • Min. 1 rok doświadczenia w pracy biurowej
 • Znajomość zasad współpracy z krajami spoza Unii Europejskiej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • Pracę dla firmy o silnej pozycji rynkowej o zasięgu międzynarodowym
 • Możliwość rozwoju zawodowego w ramach struktur firmowych
 • Przyjazne środowisko pracy – praca w młodym i dynamicznym zespole
 • Pakiet sportowy i medyczny współfinasowany przez pracodawcę

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

 

Prosimy o dodanie do dokumentów aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Firma Canpol sp. z.o.o. producent, dystrybutor i eksporter marek CANPOL BABIES i LOVI lider polskiego rynku akcesoriów dla niemowląt, od 30 lat realizujący z pasją misję wspierania szczęśliwego rodzicielstwa poszukuje pracownika na stanowisko:

Asystent ds. eksportu
Miejsce pracy: Słubica B przy trasie S8

Zakres obowiązków:

 • Kompleksowa obsługa zamówień klientów zagranicznych
 • Realizacja celów sprzedażowych
 • Prowadzenie korespondencji handlowej
 • Współpraca z agencjami celnymi
 • Współpraca z innymi działami firmy m.in.: Działem Logistyki, Zakupów, Magazynu oraz Działem Produkcji

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie
 • Bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego – warunek konieczny
 • Mile widziana - dobra znajomość języka angielskiego
 • Min. 1 rok doświadczenia w pracy biurowej
 • Znajomość zasad współpracy z krajami spoza Unii Europejskiej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • Pracę dla firmy o silnej pozycji rynkowej o zasięgu międzynarodowym
 • Możliwość rozwoju zawodowego w ramach struktur firmowych
 • Przyjazne środowisko pracy – praca w młodym i dynamicznym zespole
 • Pakiet sportowy i medyczny współfinasowany przez pracodawcę

 

Prosimy o dodanie do dokumentów aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Ogłoszenie archiwalne