Oferta pracy

Asystent ds. kancelaryjnych

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SAO firmie

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA

Harcerska 15

Opole

Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA zajmuje się głównie wytwarzaniem i dystrybucją energii cieplnej i elektrycznej. Jest spółką matką wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej ECO. Grupę tworzy łącznie 9 spółek zlokalizowanych na terenie całej Polski. W ramach całej Grupy zatrudnionych jest ponad 900 pracowników. Grupa ECO świadczy usługi na terenie dziesięciu województw, ciągle poszerzając zakres działania i pozyskując nowych klientów.
Asystent ds. kancelaryjnych

Zadania:

 1. Obsługa kancelarii spółki – wykonywanie czynności kancelaryjnych zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną ECO SA.
 2. Rejestracja w systemie elektronicznym dokumentów finansowych.
 3. Obsługa sekretariatu zarządu spółki.
 4. Obsługa rozmów telefonicznych z zewnątrz.
 5. Realizacja zadań wynikających ze współpracy z operatorem pocztowym, firmami kurierskimi.
 6. Prowadzenie bazy kontrahentów w elektronicznym systemie obiegu dokumentów.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe.  
 2. Wysoka kultura osobista, sprawne zarządzanie czasem pracy i umiejętność współpracy w zespole.
 3. Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w piśmie i mowie.
 4. Znajomość obsługi urządzeń biurowych oraz oprogramowania komputerowego MS Office.

Oferujemy:

 1. Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę).
 2. Atrakcyjne wynagrodzenie.
 3. Pracę w młodym, dynamicznym zespole.
 4. Możliwości rozwoju zawodowego.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ECO SA z siedzibą w Opolu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanym RODO.”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest ECO SA z siedzibą w Opolu przy ul. Harcerskiej 15. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy