Oferta pracy

Asystent ds. rekrutacji

CRL Sp. z o.o.O firmie

4 000‐6 500 zł brutto / mies.
Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Radom, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 25 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Asystent

Prawie 30 lat doświadczenia i ciągłego doskonalenia pozycjonuje firmę CRL Sp. z o. o. w grupie liderów wśród firm świadczących usługę wynajmu i serwisu odzieży roboczej. Jako nieliczni wspieramy naszych Klientów w realizacji ich celów zawodowych i biznesowych zapewniając właściwą odzież na stanowiskach pracy. Naszą działalność opieramy na współpracy z ambitnymi i zmotywowanymi członkami naszego zespołu.

W związku z dynamicznym rozwojem CRL Sp. z o. o. poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Asystent ds. rekrutacji

Dołącz do Nas jeżeli:

 • posiadasz doświadczenie w samodzielnej realizacji projektów rekrutacyjnych na stanowiska różnego szczebla,
 • ukończyłeś/-aś studia na kierunkach: Psychologia, Socjologia, Zarządzanie lub pokrewnych,
 • posiadasz bardzo dobre umiejętności komunikacyjne i podtrzymywania relacji,
 • jesteś ambitny/a, lubisz podejmować nowe wyzwania,
 • posiadasz umiejętność szybkiego uczenia się i wykorzystywania wiedzy,
 • przejawiasz inicjatywę oraz pro aktywność w podejmowaniu działań,
 • interesujesz się tematyką Employer Brandingu w obszarze rekrutacji.

Czekamy właśnie na Ciebie !

Będziesz odpowiedzialny/a za prowadzenie projektów rekrutacyjnych, a także budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy w tym inicjowanie i realizację działań Employer Branding w obszarze rekrutacji, w tym:

 • redagowanie i zamieszczanie ogłoszeń, preselekcja i selekcja aplikacji, prowadzenie rozmów rekrutacyjnych, administracja bazą aplikacji,
 • przygotowanie planów poszukiwań kandydatów, wykorzystanie różnych metod i narzędzi rekrutacyjnych w tym portali profesjonalnych i mediów społecznościowych,
 • udział w dodatkowych projektach z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi.

Co chcemy Ci zaoferować ?

 • brak struktur korporacyjnych, gdzie kreatywność i otwartość na pomysły są kluczowe do realizacji zadań,
 • bezpośredni wpływ na rozwój marki i samodzielność w działaniu,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • elastyczne godziny rozpoczęcia pracy (między 7:00 a 9:00),
 • ścieżkę rozwoju zawodowego w strukturach firmy,
 • wsparcie merytoryczne zespołu.

Administratorem Państwa danych osobowych jest CRL Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Racławickiej 8/10, 26-600 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS  0000073225 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 948-22-41-378 oraz REGON: 672764100, z kapitałem zakładowym: 2.865.960,00 PLN wniesiony w całości („Spółka”). W procesie rekrutacji przetwarzane są dane osobowe kandydatów do pracy w zakresie określonym w art. 22 (1) 1 Kodeksu pracy lub podane za zgodą kandydata. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest rekrutacja na wolne stanowisko pracy. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy Spółka przetwarza w oparciu o przepisy prawa, a ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji (Art.6 ust.1 lit. b RODO). Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu pracy przetwarzane dane osobowe będą obejmować: a) imię (imiona) i nazwisko;b) datę urodzenia;c) dane kontaktowe;d) wykształcenie;e) kwalifikacje zawodowe;f) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.Spółka zażąda podania danych osobowych, o których mowa w lit d) – f), gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.Pozostałe dane które Państwo podadzą w przesłanych Spółce dokumentach (np. zainteresowania, wizerunek) Spółka przetwarza na podstawie Państwa dobrowolnej zgody wyrażonej poprzez wysłanie CV w odpowiedzi na ogłoszenie Spółki (Art. 6 ust.1 lit. a RODO). Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji jeśli wyrażą Państwo na to zgodę w swojej aplikacji poprzez dopisanie do niej jednoznacznej zgody o treści takiej samej lub podobnej do poniższego oświadczenia: „Zgadzam się na przetwarzanie przez CRL Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Racławickiej 8/10, 26-600 Radomdanych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat od dnia przedłożenia Spółce zgłoszenia rekrutacyjnego.” Pomimo wyrażenia którejkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, kontaktując się ze Spółką na adres: dane.osobowemałpacrl.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Państwa dane osoboweprzetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy, a następnie po zakończeniu rekrutacji przez okres do 2 lat odnośnie osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłej rekrutacji. W razie cofnięcia zgody dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting, dostawcom systemów informatycznych, pracownikom działu HR Spółki oraz kadrze kierowniczej Spółki decydującej o zatrudnieniu. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, w szczególności poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych osobowych (na których przetwarzanie wyrazili Państwo zgodę) do innego administratora danychoraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W razie pytań dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail dane.osobowemałpacrl.pl

 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy