Ta oferta pracy jest nieaktualna od 299 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Asystent ds. zakupów i logistyki

 • Kraków, małopolskie pokaż mapę
 • Asystent
 • 29.05.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  top

  Firma farmaceutyczna TACTICA Pharmaceuticals poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

  Asystent ds. zakupów i logistyki
  Miejsce pracy: Kraków

  Od Kandydatów oczekujemy:

  • Wykształcenia wyższego, preferowane wykształcenie kierunkowe
  • Mile widziane doświadczenie w obszarze zakupów w branży produkcyjnej
  • Mile widziane doświadczenie w obszarze logistyki
  • Wysoko rozwiniętych zdolności analitycznych i organizacyjnych
  • Bardzo dobrej znajomości MS Excel (praca na liczbach i licznych zestawieniach danych)
  • Znajomości obsługi systemów ERP
  • Umiejętności ustalania priorytetów i efektywnego planowania czasu
  • Umiejętności negocjacyjnych i komunikacyjnych
  • Znajomości języka angielskiego
  • Wysokiego poziomu energii, inicjatywy i chęci do pracy w zespole
  • Dyspozycyjności i zaangażowania

  Oferujemy:

  • Pełną wyzwań pracę w młodej i dynamicznie rozwijającej się firmie farmaceutycznej
  • Możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się firmie farmaceutycznej
  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o wysyłanie swojego CV (ze zdjęciem) wraz z listem motywacyjnym z podaniem w tytule wiadomości stanowiska:
  Asystent ds. zakupów i logistyki 

  Informujemy, że odpowiadamy wyłącznie na wybrane przez nas podania.

  Prosimy o dołączenie do CV klauzuli o ochronie danych osobowych:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Asystent/Specjalista ds. zakupów, produkcji i logistyki, ogłoszonego 29 maja 2018 r. i prowadzonego przez firmę TACTICA Pharmaceuticals sp. z o.o.  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) w zw. z art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 108). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/-a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

   

  top
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Bankowa 4, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000274728, NIP: 631-251-63-72, REGON: 240594048, kapitał zakładowy: 50 000 PLN, zwana dalej „administratorem danych”, „administratorem” lub „Spółką”.
  2. Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:
   a) listownie: ul. Generała Bohdana Zielińskiego 22, 30-320 Kraków
   b) telefonicznie: +48 12 422 04 72
  3. Spółka przetwarza Pani/Pana dane na potrzeby procesu rekrutacyjnego w Spółce. Celem procesu rekrutacyjnego jest wyłonienie spośród kandydatów na określone stanowiska osoby, która możliwie najdokładniej spełnia oczekiwania pracodawcy wobec przyszłego pracownika pod kątem zarówno umiejętności, kompetencji miękkich, nastawienia do Spółki oraz oczekiwań finansowych.
  4. Podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej jako: „RODO”) w zw. z art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 108).
  5. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek rozważenia przez Spółkę Pani/Pana aplikacji. Bez podania tych danych Spółka nie będzie w stanie rozpatrzyć Pani/Pana kandydatury na dane stanowisko.
  6. Administrator przechowuje Pani/Pana dane do momentu zakończenia procesu rekrutacji, tj. znalezienia odpowiedniej osoby lub zaniechania poszukiwań. Po upływie tego okresu Pani/Pana dane zostaną trwale usunięte.
  7. Spółka nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu lub profilowaniu Pani/Pana danych osobowych.
  8. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane pracownikom TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o. zatrudnionym w Dziale HR.
  9. W odniesieniu do swoich danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
   a) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
   b) żądania sprostowania swoich danych osobowych;
   c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
   e) przenoszenia danych do innego administratora danych.
  10. Może Pani/Pan skorzystać z praw, o których mowa w pkt. 9, kontaktując się z nami korzystając ze sposobów podanych w pkt. 2.
  11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego w rozumieniu RODO) w zakresie przetwarzania przez Spółkę swoich danych osobowych, w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).