Oferta pracy

Asystent Działu Administracji

DOZ S.A.

DOZ S.A.

Gillette 11

Polesie

Łódź

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie korespondencji i jej archiwizacja,

 • wsparcie operacyjne pozostałych pracowników Działu

 • prowadzenie dedykowanych zadań w zakresie usług dla aptek

 • wsparcie w koordynowaniu pracy Działu.

Nasze wymagania

 • zaangażowania w wykonywane obowiązki

 • odpowiedzialności za wykonywane zadania

 • dobrej organizacji pracy własnej

 • umiejętności pracy w zespole

 • doświadczenie na podobnym stanowisku

 • praktyczna znajomość MS Office

 • wykształcenie wyższe

To oferujemy

 • atrakcyjny system premiowy

 • możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego (zindywidualizowany plan szkoleniowy)

 • regularny feedback, który pomoże rozwijać Twoje kompetencje

 • wsparcie jakiego potrzebujesz: prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny, ubezpieczenie na życie, pakiet sportowy wraz ze świadczeniami na działalność kulturalno-oświatową, programy prozdrowotne, treningi sportowe, akcje profilaktyczne

 • zniżki oraz karty rabatowe na wybrane produkty

 • Udział w akcjach CSR (np. akcje charytatywne)

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • zniżki na firmowe produkty i usługi

 • akcje profilaktyczne, programy prozdrowotne

 • atrakcyjny system premiowy

DOZ S.A.

#POZNAJ NAS

DOZ S.A. to spół­ka za­rzą­dza­ją­ca naj­więk­szą w kra­ju sie­cią DOZ Ap­tek dbam o zdro­wie, któ­ra li­czy bli­sko 1000 pla­có­wek z czego część z nich jest roz­wi­ja­na w sys­te­mie fran­czy­zy. Jesteśmy naj­więk­szym pra­co­daw­cą na ryn­ku ap­tecz­nym. Za­trud­niamy po­nad 4 500 pracowników, któ­rzy dba­ją o bez­pie­czeń­stwo le­cze­nia far­ma­ko­lo­gicz­ne­go 4,5 miliona Pa­cjen­tów mie­sięcz­nie.

Fir­ma od lat re­ali­zu­je i roz­wi­ja misję opieki nad Pacjentem w my­śl idei

„PACJENT W CENTRUM UWAGI”.

Przewiń do profilu firmy

Rekrutacja

ETAP 1

Specjalista z Działu HR przeanalizuje Twoją aplikację pod kątem zgodności z oczekiwaniami na danych stanowisku.

ETAP 2

Zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną w trakcie, której będziesz mieć możliwość zaprezentować swoją osobę oraz opowiedzieć o dotychczasowym doświadczeniu zawodowym. W zależności od typu stanowiska możesz zostać poproszony/a o rozwiązanie prostego testu/zadania, który potwierdzi Twoje kompetencje.

ETAP 3

Na tym etapie jeśli rekrutacja tego wymaga odbywają się spotkania z bezpośrednim przełożonym.

ETAP 4

Po podjęciu decyzji kontaktujemy się z kandydatem przekazując informację zwrotną. Niezależnie od decyzji, osoba biorąca udział w rekrutacji otrzymuje wiadomość o jej wyniku. Z kandydatami, którzy otrzymali pozytywną odpowiedź, w trakcie rozmowy ustalamy warunki współpracy 😊