Ta oferta pracy jest nieaktualna od 8 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Asystent działu BHP

 • Gliwice, śląskie
 • Asystent
 • 2019-06-10

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Asystent działu BHP
  Miejsce pracy: Plastic Omnium Auto w Gliwicach


  Plastic Omnium
  jest niezależną, innowacyjną firmą działającą na kluczowych światowych rynkach, która kontynuując strategię rozwoju, ugruntowuje swoją pozycję jako światowego lidera branży AUTOMOTIVE w produkcji komponentów i modułów nadwozia oraz systemów paliwowych i systemów kontroli emisji spalin.

  Zatrudniająca ponad 33,000 pracowników w 31 krajach, Plastic Omnium jest francuską firmą notowaną na giełdzie w Paryżu, która w 2017 osiągnęła przychód w wysokości 8 mld €.

  Dywizja Intelligent Exterior Systems jest światowym liderem w produkcji paneli i modułów nadwozia. Zatrudniając 23,000 pracowników w 85 krajach, obsługuje ponad 70 producentów samochodów na całym świecie.


  Główne obowiązki:

  • Udział w obchodach bezpieczeństwa poszczególnych działów produkcyjnych, mających na celu poprawę warunków pracy.
  • Dystrybucja, odzieży i obuwia roboczego oraz ochron indywidualnych.
  • Współudział w przygotowywaniu oceny ryzyka zawodowego stanowisk pracy metodą „Risk Score”.
  • Prowadzenie i aktualizacja rejestrów, prezentacji i wskaźników miesięcznych.
  • Przeprowadzanie instruktaży ogólnych BHP.
  • Organizacja szkoleń okresowych w zakresie BHP.
  • Organizacja badań środowiska pracy w tym aktualizacja stosownego rejestru.


  Wymagania:

  • Profil wykształcenia zgodny z zakresem praktyki/stażu.
  • Znajomość pakietu Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint).
  • Dokładność i sumienność.
  • Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.
   

  Oferujemy:

  • Pracę w międzynarodowym środowisku w firmie będącej liderem w swojej branży.
  • Pracę w miłej atmosferze.
  • Możliwość rozwoju zawodowego.
   
  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV poprzez przycisk ‘Aplikuj’.
  załączając niniejszą zgodę:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu aplikacyjnym dla potrzeb bieżących i przyszłych procesów rekrutacyjnych, które są lub mogą być prowadzone przez spółki z grupy PLASTIC OMNIUM, tj.: Plastic Omnium Auto sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie (nr KRS 0000393038), Plastic Omnium Auto Exteriors sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie (nr KRS 0000031061), w tym także wyrażam zgodę na przekazanie moich danych tym podmiotom w tym celu“.
  Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy że:
   
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Plastic Omnium Auto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleszczowie przy Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1, 44-164 Kleszczów wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393038 („Plastic Omnium Auto”);
  2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje, jak również, w zależności od zakresu wyrażonej przez Panią/Pana zgody, dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, które będą przeprowadzone przez spółki z grupy PLASTIC OMNIUM;
  3) Pani/Pana dane osobowe, w zależności od zakresu wyrażonej przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) i lit. c (wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (na podstawie zgody) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  4) posiada Pani/Pan w określonych przez obowiązujące przepisy prawa sytuacjach prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Plastic Omnium Auto oraz, w zależności od zakresu wyrażonej przez Panią/Pana zgody, innych spółek z grupy PLASTIC OMNIUIM;
  6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili zakończenia procesu rekrutacyjnego, w ramach którego złożyła Pani/Pan aplikację, a w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na zachowanie danych osobowych po zakończeniu rekrutacji, do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy liczonego od końca miesiąca następującego po miesiącu,    w którym wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych;
  7) bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych;
  8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do prowadzenia procesów rekrutacyjnych z Pani/Pana udziałem i nawiązania zatrudnienia;
  9) ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia złożonego Plastic Omnium Auto;
  10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.