Oferta pracy

Asystent Działu Marketingu Produktowego

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k.O firmie

 • Graniczna 46
  Łódź, łódzkie
 • Ogłoszenie wygasło 16 dni temu
 • Asystent

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k.

Graniczna 46

Łódź


Firma Edukacyjna Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k. Jedna z największych firm działających na rynku edukacyjnym i piśmienniczym.

Lider w produkcji i dystrybucji kredek, a także mebli, kształtek rehabilitacyjnych i pomocy dydaktycznych do placówek przedszkolnych i szkolnych na terenie całego kraju. Poszukuje osób na stanowisko:

Asystent Działu Marketingu Produktowego


Głównymi obowiązkami będą:

 • Współudział w tworzeniu strategii marketingowej kategorii/marki dla krótko- i długoterminowych działań
 • Udział w realizacji planu marketingowego (wdrażanie i nadzorowanie)
 • Tworzenie komunikacji marketingowej: angażujących treści, tekstów merytorycznych, materiałów informacyjnych, edukacyjnych i reklamowych (komunikaty prasowe, prezentacje, artykuły, bannery, push notyfikacje, copywriting)
 • Tworzenie, monitorowanie, obsługa treści w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube): budowanie społeczności użytkowników, moderowanie dyskusji w mediach społecznościowych
 • Tworzenie wysokiej jakości estetycznych prezentacji produktowych i wizerunkowych
 • Monitoring konkurencji i analiza rynku edukacyjnego
 • Raportowanie efektywności działań marketingowych
 • Aktywna współpraca z działami wewnętrznymi firmy
 • Zarządzanie i aktualizacja strony internetowej

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe o kierunku marketing, PR
 • Praktyczne umiejętności poruszania się w świecie nowych mediów: znajomość sposobów publikacji w sieci internetowej, narzędzi edytorskich, publikowania w specjalistycznych portalach społecznościowych
 • Orientacja w aktualnych trendach z zakresu komunikacji marketingowej w mediach społecznościowych
 • Wiedza z zakresu planowania i realizacji płatnych kampanii w mediach społecznościowych
 • Umiejętność posługiwania się pisemną formą wypowiedzi, swoboda formułowania myśli na piśmie w sposób zrozumiały i ciekawy, umiejętność sporządzania nieszablonowych, krótkich form tekstowych
 • Prezentowanie wysokiego poziomu poprawności językowej: umiejętność nienagannego posługiwania się językiem polskim, zarówno w mowie, jak i piśmie
 • Znajomość języka angielskiego

Mile widziane/preferowane:

 • Doświadczenie w pracy w dziale marketingu/ tworzeniu komunikacji marketingowej/ prowadzeniu komunikacji w mediach społecznościowych
 • Zainteresowanie branżą edukacyjną
 • Wiedza z zakresu planowania i realizacji płatnych kampanii w mediach społecznościowych
 • Znajomość narzędzi Google Analytics, Google AdWords
 • Znajomość WordPressa
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Współtworzenie kampanii marketingowych dla światowych marek edukacyjnych
 • Know how z zakresu marketingu w oświacie
 • Możliwość rozwoju zawodowego i ścieżki kariery dostosowanej do predyspozycji Kandydata
 • Możliwość wewnętrznych szkoleń (produktowe, WordPress)
 • Grupowe ubezpieczenie na życie Twoje i Twojej rodziny
 • Możliwość przystąpienia do programów rekreacyjno-sportowych i pakietu medycznego
Osoby zainteresowane i spełniające nasze oczekiwania prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego klikając przycisk APLIKUJ pod ogłoszeniem
Uprzejmie prosimy o zawarcie następującej zgody w dokumentach aplikacyjnych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. w celu realizacji procesu rekrutacyjnego”
 
Klauzula obowiązku informacyjnego
 
 1. Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi (93-428) przy ul. Granicznej 46, NIP: 725-193-34-48, REGON: 100283710, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO” informuje Panią/Pana, że jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienia do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 221 kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana.
 4. Odbiorcami Pani/Pana dane osobowe będą:
 • pracownicy biorący udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym;
 • pracownicy działu kadr Administratora;
 • podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora - na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
 • serwisy internetowe za pośrednictwem, których Administrator publikuje ogłoszenia o pracę.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 miesięcy, licząc od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
 2. Ma Pan/Pani prawo do:
         a)dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
         b)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
         c)przenoszenia danych,
         d)cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
         e)wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
         Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora rozpatrywane.
 2. Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Odpowiemy tylko na wybrane oferty

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy