Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Kandydatów do pracy:

 

Administratorem danych osobowych Kandydatów pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Kaizen Fleet Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Lubinie (59-300) ul. Przemysłowa 1E, NIP: 6922509093; tel. 767279999 . W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Kandydata możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email rodo(at)kaizenfleet.pl

 

Dane osobowe Kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego:

a) na żądanie Kandydata do pracy przez co rozumie się otrzymanie przez Administratora CV/listu motywacyjnego - w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 221 Kodeksu pracy) natomiast inne dane, w tym wizerunek oraz adres zamieszkania, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w każdym czasie.

b) w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji – w razie wyrażenia przez Kandydata zgody na przetwarzanie danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeśli w dokumentach zawarte są dane o charakterze wrażliwym – na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba że Kandydat wyraził zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacji, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia ich pozyskania.

Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody. Kandydat ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO – w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych Kandydata mogą być podmioty, którym Kaizen Fleet Sp. z o.o. Sp. k. zleci przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych.

Podanie przez Kandydata danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Kandydata innego rodzaju danych osobowych jest dobrowolne.

Dane Kandydata nie będą przetwarzanie w sposób automatyczny i nie będą profilowane.

Kaizen Fleet Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Asystent Działu Technicznego

Kaizen Fleet Sp. z o.o. Spółka KomandytowaO firmie

Kaizen Fleet Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Przemysłowa 1E

Lubin

Kaizen Fleet Sp. z o.o. Sp. k. powstała w 2015 r. Jesteśmy silnie powiązani z firmą Dobrygowski Sp. z o.o. istniejącą na rynku samochodowym od 1979r. – w chwili obecnej będącą autoryzowanym dealerem i przedstawicielem marki Toyota, na terenie kilku województw w Polsce.

 

W chwili obecnej poszukujemy osób do pracy na stanowisku:

Asystent Działu Technicznego
Miejsce pracy: Lubin


ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Obsługa Klienta
 • Kontrola obsługi serwisowej pojazdów
 • Kontakt z serwisami
 • Autoryzowanie napraw
 • Weryfikacja kosztów obsługi pojazdów
 • Weryfikacja zasadności obciążeń Klientów
 • Dbałość o utrzymywanie wysokich standardów obsługi Klientów Kaizen Fleet Sp. z o.o. Sp. k.

WYMAGANIA:

 • Umiejętność tworzenia dobrego wizerunku firmy poprzez zapewnienie wysokiego poziomu obsługi Klienta
 • Znajomość obsługi komputera w szczególności pakietu MS Office.
 • Samodzielność, odpowiedzialność
 • Łatwość w podejmowaniu decyzji
 • Znajomość języka angielskiego co najmniej komunikatywna

OFERUJEMY:

 • Atrakcyjną, pełną wyzwań pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Atrakcyjny system wynagrodzeń i premii zależny od osiąganych wyników

Poszukujemy ludzi, z którymi wspólnie będziemy budować sukces naszej firmy. Stawiamy przede wszystkim na osoby z potencjałem, które podzielają nasze wartości – osobistą odpowiedzialność, elastyczność, współpracę i zaangażowanie. Szukamy ludzi otwartych na zmiany, nastawionych na tworzenie niestandardowych rozwiązań, którzy z entuzjazmem podejmują nowe wyzwania. Ludzi, dla których ważna jest współpraca w realizacji założonych celów.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj teraz z dopiskiem: Asystent Działu Technicznego

   Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Kaizen Fleet Sp. z o.o. Sp. k. (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 
   Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Kaizen Fleet Sp. z o.o. Sp. k. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
 
   W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]
 
   Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 
   Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 
   Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
   Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 90 dni, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 5 lat. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 5 lat.
 
   Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 

   W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem [email protected]

Kaizen Fleet Sp. z o.o. Sp. k. powstała w 2015 r. Jesteśmy silnie powiązani z firmą Dobrygowski Sp. z o.o. istniejącą na rynku samochodowym od 1979r. – w chwili obecnej będącą autoryzowanym dealerem i przedstawicielem marki Toyota, na terenie kilku województw w Polsce.

 

W chwili obecnej poszukujemy osób do pracy na stanowisku:

Asystent Działu Technicznego


ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Obsługa Klienta
 • Kontrola obsługi serwisowej pojazdów
 • Kontakt z serwisami
 • Autoryzowanie napraw
 • Weryfikacja kosztów obsługi pojazdów
 • Weryfikacja zasadności obciążeń Klientów
 • Dbałość o utrzymywanie wysokich standardów obsługi Klientów Kaizen Fleet Sp. z o.o. Sp. k.

WYMAGANIA:

 • Umiejętność tworzenia dobrego wizerunku firmy poprzez zapewnienie wysokiego poziomu obsługi Klienta
 • Znajomość obsługi komputera w szczególności pakietu MS Office.
 • Samodzielność, odpowiedzialność
 • Łatwość w podejmowaniu decyzji
 • Znajomość języka angielskiego co najmniej komunikatywna

OFERUJEMY:

 • Atrakcyjną, pełną wyzwań pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Atrakcyjny system wynagrodzeń i premii zależny od osiąganych wyników

Poszukujemy ludzi, z którymi wspólnie będziemy budować sukces naszej firmy. Stawiamy przede wszystkim na osoby z potencjałem, które podzielają nasze wartości – osobistą odpowiedzialność, elastyczność, współpracę i zaangażowanie. Szukamy ludzi otwartych na zmiany, nastawionych na tworzenie niestandardowych rozwiązań, którzy z entuzjazmem podejmują nowe wyzwania. Ludzi, dla których ważna jest współpraca w realizacji założonych celów.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj teraz z dopiskiem: Asystent Działu Technicznego

   Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Kaizen Fleet Sp. z o.o. Sp. k. (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 
   Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Kaizen Fleet Sp. z o.o. Sp. k. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
 
   W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]
 
   Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 
   Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 
   Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
   Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 90 dni, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 5 lat. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 5 lat.
 
   Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 

   W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem [email protected]

Ogłoszenie archiwalne