Ta oferta pracy jest nieaktualna od 202 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Asystent Handlowy ds. kamer CCTV

 • Elbląg, Olsztyn, warmińsko-mazurskie
 • Asystent
 • 2018-05-30

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Miejsce pracy: Elbląg, Olsztyn

  Nie oczekujemy doświadczenia, mile widziane osoby podejmujące pracę po raz pierwszy.

  Asystent Handlowy ds. kamer CCTV

  Jeśli w swojej pracy chciałbyś odpowiadać za:

  • wsparcie w obsłudze kluczowych Klientów firmy,
  • przedstawianie oferty handlowej i pozyskiwanie zamówień (elektroniczne systemy zabezpieczeń tj. systemy kamer CCTV, systemy kontroli dostępu SKD),
  • aktualizowanie bazy Klientów,
  • wsparcie Przedstawiciela Handlowego.

  Jesteś komunikatywny, odpowiedzialny i sumienny, dodatkowo posiadasz:

  • rozwiniętą umiejętność analitycznego myślenia,
  • niezliczone pokłady energii zawodowej, dynamizmu w działaniu,
  • wysoką kulturę osobistą,
  • umiejętność utrzymywania dobrych, długotrwałych relacji,
  • własny samochód (do możliwości użytku służbowego).

  Ze swojej strony zapewnimy:

  • elastyczną formę zatrudnienia dostosowaną do Twojej sytuacji (umowę o pracę, umowę zlecenie lub współpracę w oparciu o własną działalność gospodarczą),
  • atrakcyjne wynagrodzenie z motywacyjnym systemem premiowania,
   • możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia produktowe i sprzedażowe,
   • dostęp do nowych technologii i rozwiązań,
   • zatrudnienie w Twoim miejscu zamieszkania,
   • serdeczną atmosferę pracy oraz pozytywnie nastawiony zespół współpracowników.
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  aplikuj

  Prosimy o załączenie klauzuli:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Solid Group Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Asystenta Handlowego ds. kamer CCTV.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Solid Group Sp. z o.o. sp. k.  z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Solid Group Sp. z o. o. sp. k., a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :

  Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

  1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Solid Group Sp. z o. o. sp. k., ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa,

  2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:

  Solid Group Sp. z o. o. sp. k.,  ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa,

  3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Solid Security Sp. z o. o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi I T w zakresie serwisowania i usuwania awarii;

  5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2018 r.

  6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez  Solid Group Sp. z o. o. sp. k.. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

  7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.

  8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.