Oferta pracy

Asystent Inżynier

Doosan Babcock Energy Polska S.A.O firmie

 • Rybnik, śląskie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Asystent

Doosan Babcock Energy Polska S.A. z siedzibą w Rybniku to część międzynarodowej grupy Doosan Babcock oferująca wysokiej jakości usługi serwisowe dla turbin, kotłów, AKPiA oraz urządzeń pomocniczych bloków energetycznych.

W chwili obecnej poszukujemy pracownika na stanowisko:

Asystent Inżynier

Opis stanowiska:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wsparcie Kierownika Obiektu / Robót w opracowywaniu założeń technicznych do kosztorysów oraz w realizacji prac kontraktowych, a w szczególności za:

 • udział w opracowywaniu kosztorysów ofertowych i podwykonawczych na podstawie dostarczonych obmiarów,
 • udział w weryfikowaniu kosztorysów podwykonawców,
 • kompletowanie dokumentacji potrzebnej do wykonania zadania,
 • przygotowanie zestawień materiałowych,
 • sporządzanie dokumentacji robót,
 • udział w pracach obiektowych,
 • praca w delegacjach,
 • dbałość o właściwe relacje z potencjalnymi i aktualnymi Klientami.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o kierunku mechanicznym, mechaniczno-energetycznym, energetycznym lub techniki transportu bliskiego, automatyka i robotyka, elektrotechnika
 • umiejętności: analityczne myślenie, komunikatywność, zaangażowanie, obowiązkowość,
 • dobra organizacja pracy,
 • prawo jazdy kat. B,
 • mile widziana znajomość CAD, MS Project i innych programów użytkowych,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B1 wg skali Rady Europy.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat,
 • konkurencyjne wynagrodzenie dostosowane do aktualnych poziomów rynkowych,
 • budowanie stawki wynagrodzenia w oparciu o posiadane umiejętności, doświadczenie zawodowe, dodatkowe kwalifikacje (np. certyfikowana  znajomość języka obcego) w tym system różnych dodatków,
 • jasny i przejrzysty system motywacyjny pracowników: premie uznaniowe, specjalne, dodatki wyjazdowe,  itp.,
 • pakiet świadczeń pozapłacowych (pełne świadczenia socjalne, ubezpieczenie na życie, nagrody jubileuszowe, programy 55+ oraz rekomendacji),
 • praca w stałych i stabilnych zespołach kadrowych,
 • jasny i zdefiniowany sposób rozwoju zawodowego i awansu (szkoła monterów, program rozwoju kadry),
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (w tym finansowanie studiów),
 • zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowej korporacji na kontraktach remontowych jak i EPC.

Ponadto informujemy, że:

 • administratorem Twoich danych osobowych jest Doosan Babcock Energy Polska S.A. (dalej jako DBEP) z siedzibą w Rybniku (44-207), ul. Golejowska 73 B, KRS: 0000635144; REGON: 271250250; NIP: 6420000228, BDO: 000032217.
 • we wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Pełnomocnikiem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: [email protected],
 • przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawarte w art. 22(1)§1 oraz §3 kodeksu pracy  oraz inne dane wskazane przez Ciebie, związane z procesem rekrutacji, przekazane za Twoją zgodą,
 • Twoje dane przetwarzamy tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na w/w stanowisko chyba że wyraziłeś w formularzu aplikacyjnym dodatkową zgodę na udział w innych trwających procesach rekrutacjach na podobne stanowisko,
 • Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do naszych dostawców usług IT oraz usług kadrowo-płacowych, podmiotom z grupy Doosan, serwisów informatycznych wykorzystywanych w procesach rekrutacji,
 • z uwagi na to, że jesteśmy częścią grupy kapitałowej Doosan, korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie serwisu IT, publikacji ogłoszeń o pracę, Twoje dane osobowe są i mogą być przekazywane poza teren EOG. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowne umowy pomiędzy nami a tym podmiotem, zawierające standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Ponadto Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego przez procesora – tj. serwis informatyczny wykorzystywany dla celów związanych z procesem rekrutacji, po zapewnieniu zabezpieczeń danych osobowych opisanych w RODO, a w szczególności po spełnieniu jednego z następujących warunków: przetwarzania będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, o którym mowa w art. 45 RODO, przez dalszy podmiot przetwarzający w ramach wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 4 pkt 20 oraz art. 47 RODO lub przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający na podstawie Standardowych Klauzul Umownych.
 • podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest: obowiązek prawny 6 ust. 1 pkt c ( tj. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), podjęcie działań przed zawarciem umowy art. 6 ust. 1 pkt b RODO (tj. do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 pkt f (tj. do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu) oraz Twoja zgoda w zakresie wykraczającym poza katalog z art. 22(1)§1 oraz §3 kodeksu pracy,
 • naszym prawnie uzasadnionym jest pozyskanie kandydatów do pracy spełniających wymagania Administratora,
 • w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes pozyskujemy takie dane jak: dyspozycyjność, oczekiwania finansowe, znajomość języków obcych, posiadanie prawa jazdy, osoba polecająca,  
 • w oparciu o Twoją zgodę przetwarzamy następujące Twoje dane osobowe: w postaci zamieszczonego w cv zdjęcia (wizerunku) oraz inne dane wykraczające poza katalog art. 22(1)§1 i §3  kodeksu pracy, za wyjątkiem kategorii danych osobowych zebranych na innej podstawie prawnej, określonej w niniejszym dokumencie,
 • Twoje dane przechowywane są w zależności od długości trwania rekrutacji na w/w stanowisko, ale nie później niż w terminie 60 dni po zakończeniu rekrutacji i/lub w przypadku Twojej zgody na udział w innych trwających rekrutacjach, nie dłużej niż 60 dni od zakończenia rekrutacji na to  stanowisko,
 • podanie części danych związanych z udziałem w rekrutacji na w/w stanowisko jest Twoim obowiązkiem prawnym, brak podania Twoich danych uniemożliwia przeprowadzenie Twojego udziału w rekrutacji. Z kolei dane, które przetwarzamy w oparciu o Twoją zgodę - ich podanie jest dobrowolne, ale uniemożliwi nam kontakt z Tobą w przypadku naszego zainteresowania Twoją kandydaturą, a także przeprowadzenie sprawnego procesu rekrutacji. Brak Twojej zgody na podanie adresu e-mail, uniemożliwi Tobie złożenie aplikacji na dane stanowisko za pośrednictwem elektronicznych serwisów rekrutacyjnych,
 • podanie przez Ciebie danych nie jest warunkiem zawarcia żadnej umowy,
 • jako administrator Twoich danych zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec nas sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Możesz również cofnąć Twoją zgodę na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, skontaktuj się Pełnomocnikiem Ochrony Danych Osobowych,
 • informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych,
 • nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.

W celu zapoznania się z naszą pełną Polityką ochrony danych osobowych kandydatów do pracy w naszej Spółce kliknij tutaj:

http://www.doosanbabcock.com/download/pdf/Polityka-ochrony-danych-kandydatów-firmy%20-oosan.pdf

 

Osoby zainteresowane niniejszą ofertą pracy prosimy o złożenie aplikacji za pośrednictwem przycisku ‘Aplikuj’. W trakcie składania aplikacji zostaniesz poproszony/(a) o uzupełnienie formularza rekrutacyjnego i załączenie w jednym pliku CV wraz z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w postaci  zamieszczonego w cv zdjęcia (wizerunku) oraz inne dane wykraczające poza katalog art. 22(1)§1 i §3  kodeksu pracy w procesie rekrutacji na w/w stanowisko przez Spółkę Doosan Babcock Energy Polska S.A.,  oraz ewentualnie zgody na uczestnictwo w innych trwających procesach rekrutacyjnych”      

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z informacją zawartą w ogłoszeniu rekrutacyjnym, w szczególności dotyczące wypełnienia obowiązku administratora, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2,  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym również z Polityką ochrony danych osobowych kandydatów, umieszczoną na stronie: http://www.doosanbabcock.com/download/pdf/Polityka-ochrony-danych-kandydatów-firmy%20-oosan.pdf."

 

Kliknięcie przycisku "Aplikuj" oznacza, ostatecznie, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie w/w  danych osobowych ( o ile dane te zostały udostępnione przez Ciebie w jakiejkolwiek formie) dla potrzeb obecnej rekrutacji, prowadzonej przez Doosan Babcock Energy Polska S.A, tj.  w zakresie danych osobowych w postaci zamieszczonego w cv zdjęcia (wizerunku) oraz innych danych wykraczających poza katalog art. 22(1)§1 i §3  kodeksu pracy, za wyjątkiem kategorii danych osobowych zebranych na innej podstawie prawnej, określonej w niniejszym dokumencie.

 

Osoby zainteresowane niniejszą ofertą pracy prosimy o złożenie aplikacji za pośrednictwem przycisku ‘Aplikuj’. W trakcie składania aplikacji zostaniesz poproszony/(a)o uzupełnienie formularza rekrutacyjnego i załączenie w jednym pliku cv oraz listu motywacyjnego wraz z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze.zm.)”. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.

 

Ogłoszenie archiwalne