Obowiązek informacyjny dla kandydata do pracy:

Administrator danych oraz informacje kontaktowe

Administratorem danych jest Kurita Polska Sp. z o.o.,

ul. Uniwersytecka 13,
40-007 Katowice, e-mail: [email protected]
Kontakt do inspektora ochrony danych: [email protected] ,
adres korespondencyjny: ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
- Przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. a RODO*
- Archiwizowania aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Okres przez który dane będą przetwarzane

Na czas trwania rekrutacji, a jeśli została wyrażona zgoda na archiwizowanie aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych – do czasu odwołania takiej zgody

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki oraz podmiotom powiązanym kapitałowo, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Kurita Polska Sp. z o.o.

Asystent/ka administracji

Kurita Polska Sp. z o.o.O firmie

Kurita Polska Sp. z o.o.

Uniwersytecka 13

Katowice

Międzynarodowa firma Kurita Polska dla swojego oddziału w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:

Asystent/ka administracji

Podstawowy zakres obowiązków:

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu
 • obsługa centrali telefonicznej oraz udzielanie podstawowych informacji klientom
 • przygotowanie szkoleń (rezerwacja sal konferencyjnych, materiały szkoleniowe)
 • organizowanie spotkań i podróży służbowych
 • rezerwacja biletów i hoteli
 • zarządzanie korespondencją wychodzącą i przychodzącą, rejestracja dokumentów
 • koordynowanie przepływu dokumentów (zleceń, umów)
 • zapewnienie właściwego przepływu informacji w firmie
 • wykonywanie prac administracyjnych związanych ze sprawnym funkcjonowaniem firmy (zaopatrzenie w art. biurowe i spożywcze)
 • dbanie o pozytywny wizerunek Spółki
 • współpraca z działami firmy
 • inne czynności biurowe związane z bieżącą pracą Biura Zarządu

Od kandydatów oczekuje się:

 • znajomości języka angielskiego; język niemiecki lub rosyjski będzie dodatkowym atutem
 • dobrej znajomości pakietu MS Office (Excel, Power Point, Word)
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • rozwiniętych predyspozycji komunikacyjnych i interpersonalnych
 • pozytywnego nastawienia do otoczenia, wysokiej kultury osobistej
 • umiejętności pracy w zespole i dobrej organizacji pracy własnej
 • dyspozycyjności

Oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • pracę na pełen etat
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego
 • przyjazną atmosferę
 • pakiet świadczeń dodatkowych: opieka medyczna, karta Multisport, dodatkowe ubezpieczenie

 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych przez Kurita Polska Sp. z o.o., ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, w tym wizerunku, dla celów związanych z uczestnictwem w procesie rekrutacyjnym w Kurita Polska Sp. z o.o., ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice.

Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.” (Uwaga: wyrażenie tej zgody jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym).

Międzynarodowa firma Kurita Polska dla swojego oddziału w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:

Asystent/ka administracji

Podstawowy zakres obowiązków:

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu
 • obsługa centrali telefonicznej oraz udzielanie podstawowych informacji klientom
 • przygotowanie szkoleń (rezerwacja sal konferencyjnych, materiały szkoleniowe)
 • organizowanie spotkań i podróży służbowych
 • rezerwacja biletów i hoteli
 • zarządzanie korespondencją wychodzącą i przychodzącą, rejestracja dokumentów
 • koordynowanie przepływu dokumentów (zleceń, umów)
 • zapewnienie właściwego przepływu informacji w firmie
 • wykonywanie prac administracyjnych związanych ze sprawnym funkcjonowaniem firmy (zaopatrzenie w art. biurowe i spożywcze)
 • dbanie o pozytywny wizerunek Spółki
 • współpraca z działami firmy
 • inne czynności biurowe związane z bieżącą pracą Biura Zarządu

Od kandydatów oczekuje się:

 • znajomości języka angielskiego; język niemiecki lub rosyjski będzie dodatkowym atutem
 • dobrej znajomości pakietu MS Office (Excel, Power Point, Word)
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • rozwiniętych predyspozycji komunikacyjnych i interpersonalnych
 • pozytywnego nastawienia do otoczenia, wysokiej kultury osobistej
 • umiejętności pracy w zespole i dobrej organizacji pracy własnej
 • dyspozycyjności

Oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • pracę na pełen etat
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego
 • przyjazną atmosferę
 • pakiet świadczeń dodatkowych: opieka medyczna, karta Multisport, dodatkowe ubezpieczenie

 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych przez Kurita Polska Sp. z o.o., ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, w tym wizerunku, dla celów związanych z uczestnictwem w procesie rekrutacyjnym w Kurita Polska Sp. z o.o., ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice.

Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.” (Uwaga: wyrażenie tej zgody jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym).

Ogłoszenie archiwalne