Obowiązek informacyjny w procesie rekrutacyjnym

Wysyłając do nas swoje dokumenty aplikacyjne wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Omega IT Consulting s.c. Hubert Biczyk, Dominik Stan. w zakresie szerszym, niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Jeżeli zgadzasz na wykorzystanie swoich dokumentów aplikacyjnych również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

1.   Administratorem Twoich danych osobowych jest Omega IT Consulting s.c. Hubert Biczyk, Dominik Stan z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 23B/141, kod pocztowy: 01-102 oraz z biurem w Warszawie, ul. Jagiellońska 88, kod pocztowy: 00-992, zarejestrowaną w rejestrze CEIDG, posiadającą REGON nr 141202289, NIP nr 5272561695.

2.   Kontakt z Administratorem jest możliwy tradycyjną drogą pocztową wysyłając zgłoszenie na adres biura lub poprzez adres e-mail: [email protected]

3.   Twoje dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą na podstawie:

 • Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. obowiązek prawny wynikający z przepisu art. 22 (1) Kodeksu pracy – w przypadku dążenia do zatrudnienia na postawie umowy o pracę.
 • Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. podjęcia działań na żądanie podmiotu uprawnionego przed zawarciem umowy – w przypadku dążenia do podjęcia zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 • Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie szerszym niż wynika to z art. art. 22 (1) Kodeksu pracy.
 • Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda wyrażona w celu uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
 • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora – w celu weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

4.  Administrator może udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie

na podstawie przepisów prawa w ramach przysługującego mu uprawnienia, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego lub skorzystania z uprawnienia przysługującego na podstawie przepisów prawa. Administrator może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom działającym na rzecz Administratora w oparciu o powierzenie przetwarzania danych. Mogą to być dostawcy systemów informatycznych, dostawca usług poczty e-mail i inne podmioty, za pośrednictwem których Administrator przetwarza dane osobowe.

5.  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji   międzynarodowych.

6.  Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

7. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane przez okres do 1 miesiąca od daty zakończenia rekrutacji, na aplikowane stanowisko, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji– przez okres do lat 2 lat od złożenia aplikacji lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie - w zależności od tego, które zdarzenie zajdzie jako pierwsze.

Administrator może jednak wcześniej usunąć Twoje dane osobowe o ile uzna, że doszło do zrealizowania celu przetwarzania.

8. Przysługuje Ci prawo do: wycofania zgody na przetwarzanie zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO; dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu na podstawie art. 15 RODO; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art. 16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

9. Jeżeli uważasz, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. W przypadku preferowania w oparciu o umowę o pracę, podanie danych w zakresie określonym w art. 2 (1) Kodeksu pracy jest wymagane przez przepisy prawa, zaś w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną – przez Administratora. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Twojej kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Omega IT Consulting s.c.

Asystent/ka biura - Asystent/ka administracyjny/a

Omega IT Consulting s.c.O firmie

Omega IT Consulting s.c.

Jagiellońska 88

Warszawa

Asystent/ka biura - Asystent/ka administracyjny/a
Miejsce pracy: Warszawa

KADRY / PŁACE

 • prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • obsługa procesów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
 • ewidencja i rozliczanie czasu pracy, urlopów pracowniczych oraz zwolnień lekarskich,
 • monitorowanie terminów ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP (miejsce przechowywania informacji o terminach, gdzie jest ta informacja),
 • przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników,
 • zarządzanie benefitami (opieka medyczna, karty sportowe itp.),
 • przygotowywanie niezbędnych informacji do naliczania listy płac,
 • współpraca z zewnętrznym biurem rachunkowym w obszarze płac oraz księgowości.

 

SPRAWY HANDLOWO/MAGAZYNOWE

 • wystawianie dokumentów sprzedaży, faktur korygujących oraz not korygujących,
 • weryfikacja oraz wprowadzanie dokumentów zakupu, a także płatności do programu księgowego,

FINANSOWE

 • wprowadzanie płatności do bankowości internetowej,
 • monitorowanie należności i zobowiązań firmy,
 • podstawowe czynności windykacji należności (notyfikacje do Klientów, wezwania do zapłaty), potwierdzenia sald kontrahentami,

INNE

 • sporządzanie raportów i zestawień, rozliczanie projektów,
 • monitorowanie terminów umów zawartych z kontrahentami,
 • monitorowanie wypełnienia intranetu, raporty z intranetu (zakres raportów, kroki do wykonania raportów, miejsce odkładania raportów)
 • przygotowywanie umów oraz ofert,
 • obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • nadzór nad właściwym obiegiem dokumentów i informacji,
 • archiwizacja dokumentów,
 • organizacja szkoleń, wyjazdów służbowych, delegacji,
 • prowadzenie bieżących spraw związanych z administracyjnym funkcjonowaniem firmy,
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do korespondencji z urzędami, kontrahentami i bankami.
 • bieżąca aktualizacja regulaminów pracy i procedur wewnętrznych.

Wymagania:

 • min. 2-letnie doświadczenia w pracy z dokumentacją finansowo-księgową i kadrową (gromadzenie dokumentacji, opisywanie dokumentów księgowych, tworzenie umów o pracę, umów cywilno-prawnych)
 • znajomość programu Symfonia Handel (koniecznie), w tym dokumentów kasowych i magazynowych
 • bardzo dobra znajomość programu Excel
 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego

 

Pracownikom oferujemy:

 • możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej,
 • możliwość przystąpienia do pakietu sportowego.
 • umowa o pracę na pełen etat
 • atrakcyjne wynagrodzenie (3-4 tys netto)
 • stałe godziny pracy 8-16 bądź 9-17  
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania wraz z dodaniem informacji o oczekiwanej wysokości zarobków netto.
Asystent/ka biura - Asystent/ka administracyjny/a

KADRY / PŁACE

 • prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • obsługa procesów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
 • ewidencja i rozliczanie czasu pracy, urlopów pracowniczych oraz zwolnień lekarskich,
 • monitorowanie terminów ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP (miejsce przechowywania informacji o terminach, gdzie jest ta informacja),
 • przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników,
 • zarządzanie benefitami (opieka medyczna, karty sportowe itp.),
 • przygotowywanie niezbędnych informacji do naliczania listy płac,
 • współpraca z zewnętrznym biurem rachunkowym w obszarze płac oraz księgowości.

 

SPRAWY HANDLOWO/MAGAZYNOWE

 • wystawianie dokumentów sprzedaży, faktur korygujących oraz not korygujących,
 • weryfikacja oraz wprowadzanie dokumentów zakupu, a także płatności do programu księgowego,

FINANSOWE

 • wprowadzanie płatności do bankowości internetowej,
 • monitorowanie należności i zobowiązań firmy,
 • podstawowe czynności windykacji należności (notyfikacje do Klientów, wezwania do zapłaty), potwierdzenia sald kontrahentami,

INNE

 • sporządzanie raportów i zestawień, rozliczanie projektów,
 • monitorowanie terminów umów zawartych z kontrahentami,
 • monitorowanie wypełnienia intranetu, raporty z intranetu (zakres raportów, kroki do wykonania raportów, miejsce odkładania raportów)
 • przygotowywanie umów oraz ofert,
 • obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • nadzór nad właściwym obiegiem dokumentów i informacji,
 • archiwizacja dokumentów,
 • organizacja szkoleń, wyjazdów służbowych, delegacji,
 • prowadzenie bieżących spraw związanych z administracyjnym funkcjonowaniem firmy,
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do korespondencji z urzędami, kontrahentami i bankami.
 • bieżąca aktualizacja regulaminów pracy i procedur wewnętrznych.

Wymagania:

 • min. 2-letnie doświadczenia w pracy z dokumentacją finansowo-księgową i kadrową (gromadzenie dokumentacji, opisywanie dokumentów księgowych, tworzenie umów o pracę, umów cywilno-prawnych)
 • znajomość programu Symfonia Handel (koniecznie), w tym dokumentów kasowych i magazynowych
 • bardzo dobra znajomość programu Excel
 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego

 

Pracownikom oferujemy:

 • możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej,
 • możliwość przystąpienia do pakietu sportowego.
 • umowa o pracę na pełen etat
 • atrakcyjne wynagrodzenie (3-4 tys netto)
 • stałe godziny pracy 8-16 bądź 9-17  
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania wraz z dodaniem informacji o oczekiwanej wysokości zarobków netto.

Ogłoszenie archiwalne