Ta oferta pracy jest nieaktualna od 69 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Asystent/-ka Biura

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Asystent
 • 10.10.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Kredyt Inkaso S.A. to polska firma o zasięgu międzynarodowym, zajmująca się zarządzaniem wierzytelnościami na rynkach finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Od wielu lat jeden z liderów na rodzimym rynku obrotu wierzytelnościami. W zakresie swojej działalności współpracuje z czołowymi bankami, firmami ubezpieczeniowymi oraz podmiotami świadczącymi usługi telekomunikacyjne. Spółka posiada kadrę wyposażoną w niezbędną wiedzę i umiejętności, potencjał ekonomiczny i techniczny oraz narzędzia i środki niezbędne, do jak najlepszego wykonywania powierzonych obowiązków.

  Spółka obecnie poszukuje pracownika na stanowisko:

  Asystent/-ka Biura
  Miejsce pracy: Warszawa

  Opis stanowiska:            

  • Prowadzenie i obsługa sekretariatu oraz bieżących spraw związanych z właściwym funkcjonowaniem biura
  • Zarządzanie korespondencją oraz obsługa procesu obiegu dokumentów, w tym kontakt z urzędami, firmami zewnętrznymi, współpraca z pozostałymi oddziałami Grupy
  • Organizacja i obsługa spotkań biznesowych, opieka nad gośćmi firmy
  • Planowanie i organizacja podróży służbowych
  • Inne bieżące zadania administracyjne wynikające z codziennych potrzeb Grupy

  Wymagania:

  • Wykształcenie minimum średnie
  • Doświadczenie w pracy biurowej
  • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz sprawna obsługa urządzeń biurowych
  • Wysoka kultura osobista
  • Terminowość
  • Odpowiedzialność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań
  • Samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy własnej
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

  Oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji i doświadczenia
  • Godziny pracy: 10-18
  • Pełną wyzwań pracę oraz możliwość rozwoju zawodowego
  • Prywatny pakiet medyczny, możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie, karta MultiSport oraz inne benefity
  • Pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce giełdowej, będącej liderem w swojej branży
  • Nowoczesne biuro w świetnie skomunikowanej lokalizacji

  Prosimy o przesyłanie CV klikając przycisk APLIKUJ

   Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez

  Kredyt Inkaso S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

   

  Na podstawie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej „RODO”), informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „Administrator”) jest Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa.
  1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych powołanego przez Administratora są następujące: Maciej Bartkowski [adres e-mail: [email protected]].
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  a)realizacji procesu rekrutacyjnego (w tym aby umożliwić Pracodawcy skontaktowanie się z Panią/Panem w celu zorganizowania spotkania, porównać oferty przedstawione przez poszczególnych kandydatów oraz poinformować Panią/Pana o wynikach procesu rekrutacyjnego), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO;
  b)dla celów obsługi ewentualnych roszczeń, jakie Pani/Pan może kierować względem Administratora, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Pracodawcy, tj. na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  c)dla celów realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, w sytuacji wyrażenia przez Panią/Pana zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  1. Zakres Pani/Pana danych, które podlegają przetwarzaniu, jest następujący: imię, nazwisko, data urodzenia, wskazane przez Pana/Panią dane kontaktowe, dane dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane, podane za Pani/Pana zgodą w CV lub liście motywacyjnym.
  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a)Legal Process Administration sp. z o.o., świadcząca obsługę informatyczną pozostałych podmiotów z Grupy Kredyt Inkaso;
  b)Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i spółka spółka komandytowa;
  c)podmioty świadczące obsługę biurową na rzecz Administratora (w tym w zakresie niszczenia dokumentów).
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
  - w celu obsługi procesu rekrutacyjnego: do chwili jego zakończenia; po zakończeniu procesu rekrutacyjnego Pani/Pana CV i list motywacyjny, o ile zostały dostarczone, zostaną zniszczone;
   
  - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, będziemy przechowali Pani/Pana CV i list motywacyjny przez okres 1 roku;
   
  - dla celów obsługi ewentualnych roszczeń: do chwili przedawnienia roszczeń, jakie Pani/Pan może kierować względem Administratora.
  1. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (punkt 3), z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją. W takim przypadku nastąpi zaprzestanie przetwarzania Pana/Pani danych w tych celach, chyba Administrator będzie mógł wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  1. Przysługuje również Pani/Pana prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, drogą pisemną - na adres: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa lub drogą elektroniczną - na adres: [email protected] Wykonanie takiego prawa nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Cofnięcie zgody spowoduje, że Pani/Pana dane osobowe zawarte w CV lub liście motywacyjnym nie będą uwzględnione w toku procesu rekrutacyjnego, co może mieć wpływ na wynik tego procesu (spowodować, że nie otrzyma Pani/Pan oferty pracy).
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza UE, ani do organizacji międzynarodowej.
  1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu Pani/Pana uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym lub przyszłych procesach rekrutacyjnych. Odmowa podania tych danych osobowych może uniemożliwić Pani/Pana udział w bieżącym procesie rekrutacyjnym lub w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
  1. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.