Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Asystent/ka ds. administracyjno-organizacyjnych

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCHO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 3 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Asystent

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Agencja Badań Medycznych jest państwową osobą prawną odpowiedzialną za rozwój badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, powołaną ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych. ABM jest podmiotem, który ma tworzyć innowacyjny system opieki zdrowotnej. Jej funkcjonowanie przyniesie wymierne korzyści dla pacjentów - pozwoli ocenić, które nowe technologie medyczne i metody terapeutyczne powinny być stosowane dla zaspokojenia potrzeb społeczeństwa.

ABM będzie prowadziła działalność analityczną w zakresie oceny podejmowanych decyzji i ich wpływu na koszty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Opracowane analizy pozwolą na przedstawienie konkretnych rozwiązań, dzięki którym system opieki zdrowotnej będzie mógł funkcjonować w bardziej wydajny sposób.

Wspieranie rozwoju nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz przyczynianie się do wzrostu innowacyjności polskiej medycyny to najważniejsze cele, jakie zostały postawione przed nowo utworzoną Agencją Badań Medycznych, której główną rolą będzie zapewnienie finansowania dla analiz i badań klinicznych w ochronie zdrowia.

Asystent/ka ds. administracyjno-organizacyjnych

ROLA W ZESPOLE:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za budowanie pozytywnego wizerunku instytucji poprzez zapewnienie prawidłowego obiegu podstawowych informacji między pracownikami i interesariuszami zewnętrznymi.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • obsługa punktu kancelaryjnego, w tym prowadzenie dziennika korespondencji oraz administrowanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą (zarówno w wersji papierowej jak i w formie elektronicznej) w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów,
 • obsługa centrali telefonicznej - udzielanie ogólnych informacji w języku polskim i angielskim interesantom w celu zapewnienia właściwej obsługi osób kontaktujących się z Agencją Badań Medycznych,
 • bieżąca obsługa recepcyjna oraz obsługa spotkań służbowych w Agencji Badań Medycznych,
 • współpraca z urzędem pocztowym i firmami kurierskimi,
 • administrowanie dokumentacją archiwalną i niearchiwalną,
 • administrowanie salami konferencyjnymi (rezerwacja, obsługa sal przed/po spotkaniu) 
 • wsparcie administracyjne dla pracowników Biura Agencji,
 • dbanie o wygląd strefy recepcyjnej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie: średnie,
 • udokumentowane 2– letnie doświadczenie na stanowisku Asystenta/Asystentki w instytucji zatrudniającej powyżej 100 osób,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • umiejętność poprawnego i klarownego formułowania wypowiedzi w mowie i w piśmie,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • umiejętność poszukiwania informacji,
 • rzetelność,
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy
 • dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności Excel,
 • orientacja na klienta/interesanta,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista,
 • poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
 • umiejętność porozumiewania się z petentami w języku angielskim,
 • znajomość ustawy o Agencji Badań Medycznych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • wysoko cenione będzie posiadanie minimum rocznego doświadczenia na podobnym stanowisku w jednostce sektora finansów publicznych,
 • doświadczenie w obsłudze systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • znajomość obsługi elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,
 • mile widziane posiadanie aktualnego profilu zaufanego,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Podpisane podpisem kwalifikowanym lub skan własnoręcznie podpisanego życiorysu kandydata.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu w terminie do dnia 2 czerwca 2021 r. na adres mailowy: [email protected]

W tytule wiadomości proszę wpisać „Asystent/ka ds. administracyjno-organizacyjnych 14ABM/2021”.

INNE INFORMACJE:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się online.

CO OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w szybko rozwijającej się, młodej organizacji,
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczania,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”),
 • dofinasowanie do wypoczynku oraz do zakupu okularów korekcyjnych lub soczewek,
 • praca w zespole profesjonalistów, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazne warunki pracy i miła atmosfera pracy,
 • pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy.

 

 

Ogłoszenie archiwalne