GSK

Asystent/-ka ds. Nadzoru Medycznego

GSKO firmie

GSK

Adgar Wave

Warszawa

Każdego roku wytwarzamy
4 miliardy leków. Pomóż nam
dotrzeć z nimi do tych, którzy
ich najbardziej potrzebują.

Wyzwanie, Zmiana,
Więcej znajdziesz na stronach
gsk.com/pl/kariera
GSK to jedna z wiodących firm branży ochrony zdrowia na świecie, opierająca swoją działalność na innowacji i osiągnięciach naukowych. Naszą misją jest poprawiać jakość życia ludzi, by mogli osiągać więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej. Prowadzimy badania mające na celu poprawę jakości życia ludzkiego w trzech podstawowych obszarach: produktów farmaceutycznych (Pharmaceuticals), szczepionek (Vaccines) i produktów ochrony zdrowia (Consumer Healthcare). W swoich działaniach dążymy do tego, aby być odpowiedzialnym partnerem, budując oparte na zaufaniu relacje z uczestnikami polskiego systemu ochrony zdrowia, stawiając na dialog i przejrzystą współpracę. Polskim pacjentom dostarczamy łącznie ponad 300 leków i produktów ochrony zdrowia.
Asystent/-ka ds. Nadzoru Medycznego
Miejsce pracy: Warszawa
241691

Cel stanowiska:

Wsparcie obszaru medycznego i komercyjnego w zakresie nadzoru medycznego w celu zapewnienia adekwatnego, jednolitego stosowania standardów etycznych i proceduralnych z uwzględnieniem polskiego prawa. Wsparcie administracyjne Działu Nadzoru Medycznego.

Zakres zadań:

 • Wspieranie pracowników obszaru medycznego i komercyjnego w zakresie Nadzoru Medycznego
 • Działania związane z angażowaniem ekspertów HCP i non-HCP na potrzeby GSK, zgodnie z wewnętrznymi procedurami
 • Koordynowanie procesu kompletowania dokumentacji i jej weryfikacja pod kątem zgodności z wymaganiami
 • Prowadzenie ewidencji aktywności i dokumentacji w bazie Excel
 • Koordynacja procesu archiwizacji dokumentacji w Centralnym Archiwum Marketingowym
 • Prowadzenie procesu Management Monitoring dla aktywności wskazanych w rocznym planie
 • Wsparcie dla Rady ds. Edukacji i Nowych Projektów Digital
 • Wsparcie dla Komitetu ds. Darowizn
 • Stałe dążenie do usprawniania, upraszczania i standaryzacji funkcjonujących rozwiązań
 • Wsparcie administracyjne Działu Nadzoru Medycznego: codzienne działania administracyjne, obsługa korespondencji, generowanie zamówień, a także wsparcie zespołu w zakresie raportowania
 • Przestrzeganie prawa, standardów i norm etycznych GSK - prowadzenie wszelkich działań w zakresie Nadzoru Medycznego w GSK Polska zgodnie z politykami i procedurami GSK oraz prawem polskim.

Wymagania:

 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point); zaawansowana umiejętność pracy w programie Excel będzie dodatkowym atutem
 • Samodzielność i szybkość w działaniu
 • Umiejętność pracy pod presją czasu oraz priorytetyzacji zadań
 • Systematyczność i skrupulatność w wykonywaniu codziennych aktywności
 • Umiejętność efektywnego rozwiązywania problemów
 • Komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów
 • Umiejętność pracy w zespole i motywacja do podnoszenia jakości pracy zespołu
 • Umiejętność współpracy z pracownikami innych zespołów
 • Własna inicjatywa oparta na silnej motywacji do ulepszania funkcjonujących rozwiązań
 • Mile widziane wcześniejsze doświadczenie w pracy z dokumentacją
 • Wykształcenie wyższe (medyczne, farmaceutyczne lub pokrewne będzie dodatkowym atutem).

Oferujemy:

 • Rozwój własny poprzez ciągłe doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie nadzoru medycznego
 • Doskonalenie umiejętności pracy w systemach informatycznych związanych z nadzorem medycznym
 • Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie zapewnienia i kontroli jakości działań związanych z nadzorem medycznym
 • Możliwość wprowadzania usprawnień do dotychczasowych metod realizacji zadań
 • Bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych (ubezpieczenie na życie, plan emerytalny, opieka medyczna, karta sportowa, dofinansowania wakacyjne oraz rekreacyjne)
 • Pracę, która ma znaczenie – pomagamy ludziom osiągać więcej, czuć się lepiej, żyć dłużej
 • Kulturę pracy opartą na wartościach takich jak szacunek dla ludzi, uczciwość, transparentność i koncentracja na potrzebach pacjenta/konsumenta.


 
GSK to jedna z wiodących firm branży ochrony zdrowia na świecie, opierająca swoją działalność na innowacji i osiągnięciach naukowych. Naszą misją jest poprawiać jakość życia ludzi, by mogli osiągać więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej. Prowadzimy badania mające na celu poprawę jakości życia ludzkiego w trzech podstawowych obszarach: produktów farmaceutycznych (Pharmaceuticals), szczepionek (Vaccines) i produktów ochrony zdrowia (Consumer Healthcare). W swoich działaniach dążymy do tego, aby być odpowiedzialnym partnerem, budując oparte na zaufaniu relacje z uczestnikami polskiego systemu ochrony zdrowia, stawiając na dialog i przejrzystą współpracę. Polskim pacjentom dostarczamy łącznie ponad 300 leków i produktów ochrony zdrowia.
Asystent/-ka ds. Nadzoru MedycznegoNumer ref.: 241691

Cel stanowiska:

Wsparcie obszaru medycznego i komercyjnego w zakresie nadzoru medycznego w celu zapewnienia adekwatnego, jednolitego stosowania standardów etycznych i proceduralnych z uwzględnieniem polskiego prawa. Wsparcie administracyjne Działu Nadzoru Medycznego.

Zakres zadań:

 • Wspieranie pracowników obszaru medycznego i komercyjnego w zakresie Nadzoru Medycznego
 • Działania związane z angażowaniem ekspertów HCP i non-HCP na potrzeby GSK, zgodnie z wewnętrznymi procedurami
 • Koordynowanie procesu kompletowania dokumentacji i jej weryfikacja pod kątem zgodności z wymaganiami
 • Prowadzenie ewidencji aktywności i dokumentacji w bazie Excel
 • Koordynacja procesu archiwizacji dokumentacji w Centralnym Archiwum Marketingowym
 • Prowadzenie procesu Management Monitoring dla aktywności wskazanych w rocznym planie
 • Wsparcie dla Rady ds. Edukacji i Nowych Projektów Digital
 • Wsparcie dla Komitetu ds. Darowizn
 • Stałe dążenie do usprawniania, upraszczania i standaryzacji funkcjonujących rozwiązań
 • Wsparcie administracyjne Działu Nadzoru Medycznego: codzienne działania administracyjne, obsługa korespondencji, generowanie zamówień, a także wsparcie zespołu w zakresie raportowania
 • Przestrzeganie prawa, standardów i norm etycznych GSK - prowadzenie wszelkich działań w zakresie Nadzoru Medycznego w GSK Polska zgodnie z politykami i procedurami GSK oraz prawem polskim.

Wymagania:

 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point); zaawansowana umiejętność pracy w programie Excel będzie dodatkowym atutem
 • Samodzielność i szybkość w działaniu
 • Umiejętność pracy pod presją czasu oraz priorytetyzacji zadań
 • Systematyczność i skrupulatność w wykonywaniu codziennych aktywności
 • Umiejętność efektywnego rozwiązywania problemów
 • Komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów
 • Umiejętność pracy w zespole i motywacja do podnoszenia jakości pracy zespołu
 • Umiejętność współpracy z pracownikami innych zespołów
 • Własna inicjatywa oparta na silnej motywacji do ulepszania funkcjonujących rozwiązań
 • Mile widziane wcześniejsze doświadczenie w pracy z dokumentacją
 • Wykształcenie wyższe (medyczne, farmaceutyczne lub pokrewne będzie dodatkowym atutem).

Oferujemy:

 • Rozwój własny poprzez ciągłe doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie nadzoru medycznego
 • Doskonalenie umiejętności pracy w systemach informatycznych związanych z nadzorem medycznym
 • Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie zapewnienia i kontroli jakości działań związanych z nadzorem medycznym
 • Możliwość wprowadzania usprawnień do dotychczasowych metod realizacji zadań
 • Bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych (ubezpieczenie na życie, plan emerytalny, opieka medyczna, karta sportowa, dofinansowania wakacyjne oraz rekreacyjne)
 • Pracę, która ma znaczenie – pomagamy ludziom osiągać więcej, czuć się lepiej, żyć dłużej
 • Kulturę pracy opartą na wartościach takich jak szacunek dla ludzi, uczciwość, transparentność i koncentracja na potrzebach pacjenta/konsumenta.
 

Ogłoszenie archiwalne