Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Asystent/-ka Dyrektora

OŚRODEK KULTURY I SZTUKI WE WROCŁAWIU

OŚRODEK KULTURY I SZTUKI WE WROCŁAWIU

Rynek Ratusz 24

Stare Miasto

Wrocław

Twój zakres obowiązków

 • organizowanie i koordynowanie spraw związanych z administracyjnym i logistycznym funkcjonowaniem stanowiska Dyrektora,

 • prowadzenie terminarza, organizowanie i uzgadnianie czasu pracy Dyrektora,

 • przygotowywanie na potrzeby Dyrektora raportów, prezentacji, analiz i zestawień,

 • obsługa spotkań i konferencji oraz podróży służbowych Dyrektora,

 • sporządzanie projektów pism oraz przygotowywanie korespondencji wychodzącej,

 • prowadzenie ewidencji i przechowywanie zarządzeń, instrukcji i innych przepisów dotyczących działalności Instytucji,

 • zapewnienie i koordynacja przepływu informacji oraz obiegu dokumentów,

 • współpraca ze wszystkimi działami w Instytucji w celu realizacji zadań,

 • reprezentowanie Dyrektora wobec współpracowników wewnątrz zakładu pracy i instytucji zewnętrznych- na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

 • realizacja bieżących zadań wyznaczonych przez Dyrektora,

 • zastępowanie pracownika Sekretariatu podczas jego nieobecności.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe,

 • minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na analogicznym stanowisku (mile widziane w Instytucji Kultury),

 • umiejętność zarządzania czasem i pracy pod presja czasu,

 • wysoka kultura osobista oraz wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne,

 • doświadczenie w przygotowywaniu raportów, prezentacji i sprawozdań,

 • zdolności organizacyjne i umiejętność rozwiązywania problemów,

 • biegła obsługa pakietu MS Office,

 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;

 • znajomość języka angielskiego na poziomie min B1,

 • mile widziane prawo jazdy kat. B

To oferujemy

zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełny etat,

stabilne warunki zatrudnienia w samorządowej instytucji kultury,

możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji,

pracę w młodym i dynamicznym zespole

dodatkowe benefity (ubezpieczenie medyczne, pakiet socjalny

WYMAGANE DOKUMENTY:

- życiorys (CV) i list motywacyjny podpisany własnoręcznie,

- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

- kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia dla osoby pozostającej w zatrudnieniu,

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać mailowo na adres: [email protected], osobiście w Sekretariacie Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu lub drogą pocztową na adres: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, ul. Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Asystent/-ka Dyrektora” oraz poprzez portal Pracuj.pl w terminie do dnia 10.09.2022 r. – ostateczna data wpływu dokumentów.

Pełna informacja o ofercie na stronie www.okiswroclaw.bip.gov.pl

O nas

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu (OKiS) jest Instytucją Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego powstałą w 1973 r. Głównymi zadaniami Ośrodka są współtworzenie tożsamości kulturalnej Dolnego Śląska, integracja środowisk twórczych regionu pogranicza oraz promocja sztuki we wszystkich jej aspektach i formach. Poprzez szeroką działalność promocyjną i organizacyjną, OKiS wspiera i wzbogaca krajobraz kulturalny regionu dolnośląskiego, kultywując jego bogatą historię, dziedzictwo i tradycję.

Działalność OKiS skierowana jest do szerokiego, bardzo zróżnicowanego grona odbiorców z całego województwa. Instytucja realizuje szereg działań z zakresu upowszechniania kultury i edukacji artystycznej, promocji twórczości i twórców oraz kultury regionu.

OKiS organizuje rocznie ok. 1000 przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych, prowadzi aktywną działalność wystawienniczą, wydawniczą, naukowo-badawczą, dokumentacyjną i reportażową. Jako współproducent wspiera organizatorów innych wydarzeń kulturalnych i artystycznych z regionu oraz współorganizuje wydarzenia kulturalno-społeczne na Dolnym Śląsku i poza regionem.

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu jest realizatorem cyklicznych, międzynarodowych festiwali sztuki, plenerów artystycznych, warsztatów twórczych, wykładów, a także projektów prezentujących tradycje i działalność Dolnoślązaków. Ośrodek jest również wydawcą publikacji literackich, monografii artystycznych, albumów i katalogów twórców oraz producentem filmów dokumentalnych prezentujących historię, tradycję i kulturę regionu. OKiS współwydaje kultowy miesięcznik społeczno-kulturalny „ODRA” (powstały w 1961 r.)

Siedziba Ośrodka znajduje się w zespole historycznych kamienic (Rynek-Ratusz 24), a prowadzona przez OKiS Galeria FOTO-GEN mieści się w zabytkowym Domu Panien Trzebnickich (plac bp. Nankiera 8).