Oferta pracy

Asystent/ka działu Administracji i HR

ICAN InstituteO firmie

ICAN Institute

aleja Niepodległości 18

Warszawa

Lubisz pracować w zespole? Prezentujesz doskonałe zdolności organizacyjne? Wyróżnia Cię samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów? Dostęp do najwyższej jakości wiedzy byłby dla Ciebie atutem? Dołącz do nas!

Jesteśmy wydawcą „ICAN Management Review” i jedynym w Europie przedstawicielem „MIT Sloan Management Review”.

Jako ICAN Instutute jesteśmy również właścicielem ICAN Business Insight – serwisu łączącego cały obszar naszej działalności: wydawniczej, konsultingowej, szkoleniowej, badawczej oraz eventowej.

Od 1997 roku konsekwentnie realizujemy misję wspierania polskich przedsiębiorców
i menedżerów, dostarczając im najaktualniejszą wiedzę w zakresie m.in. strategii, przywództwa, zarządzania i sprzedaży.

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Asystent/ka działu Administracji i HR

Twoje obowiązki:

 • Wsparcie administracyjne przy prowadzeniu procesów rekrutacyjnych: udzielanie informacji, wysyłanie zaproszeń, organizacja spotkań, obsługa portali pracy;
 • Raportowanie statusu prowadzonych procesów rekrutacyjnych;
 • Koordynacja i planowanie rozmów rekrutacyjnych telefonicznych i bezpośrednich
  z kandydatami i menedżerami;
 • Praca z dokumentacją rekrutacyjną i aktualizacja wewnętrznych dokumentów;
 • Weryfikacja i selekcja nadesłanych aplikacji;
 • Monitorowanie ogłoszeń na portalach z ofertami pracy oraz przeglądanie aplikacji kandydatów;
 • Współpraca z działami firmy w zakresie HR;
 • Wsparcie i obsługa biura Zarządu;
 • Rejestrowanie informacji we wskazanych systemach IT.

Nasze oczekiwania:

 • Doświadczenie lub wykształcenie kierunkowe - mile widziane;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min.B2 w mowie i piśmie;
 • Umiejętność pracy wielozadaniowej oraz samodzielność w działaniu;
 • Systematyczny, uporządkowany i konsekwentny styl pracy;
 • Dostępność w pełnym wymiarze godzinowym;
 • Znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office (w szczególności Excel).

My z naszej strony, zapewniamy:

 • Dostęp do najwyższej jakości wiedzy - współpracujemy z najlepszymi na świecie ośrodkami naukowo-badawczymi;
 • Realne możliwości rozwoju w oparciu o programy rozwojowe ICAN, jak też
  w oparciu o zróżnicowane portfolio produktowe ICAN;
 • Współpracę z firmą o silnej marce i ugruntowanej pozycji na rynku;
 • Świetną lokalizację – nasze biuro znajduje się tuż przy metrze Wilanowska.

Klikając w przycisk „Aplikuj” w odpowiedzi na prowadzoną rekrutację wskazaną w ogłoszeniu, zgadzasz się na przetwarzanie przez ICAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (chyba że dane osobowe przetwarzane są przez ICAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia rekrutacji na innej podstawie prawnej, o czym informujemy poniżej).  

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387,tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail:[email protected].
 2. ICAN przetwarza:
 3. w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę dane osobowe wskazane w art. 22 (1) Kodeksu pracy w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na ICAN związanych z procesem rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
 4. dane osobowe niewymagane przepisami prawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
 5. w przypadku wyrażenia zgody, dane osobowe w przyszłych rekrutacjach na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
 6. w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ICAN, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ICAN (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
 7. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem [email protected] lub numerem telefonu 22 250 11 44.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji. W przypadku, gdy wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, dane będą przechowywane przez okres 2 lat od złożenia dokumentów aplikacyjnych. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji, jakie może podnosić ICAN i jakie mogą być podnoszone wobec ICAN.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
 11. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy ICAN przetwarza Pani/Pana dane w prawnie uzasadnionym interesie. ICAN może nie uwzględnić sprzeciwu, jeśli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych interesów ICAN nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów lub podstawowych praw i wolności, lub istnienie podstaw do ustalania dochodzenia lub obrony roszczeń.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
 13. Podanie danych osobowych jest wymagane w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. 
 14. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz ICAN, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 15. Decyzje dotyczące przeprowadzenia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy