Asystent/ka Działu Handlowego

 • Kraków, małopolskie
 • Asystent
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 2019-09-12
 • Ważna jeszcze 27 dni (do 2019-10-12)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Miejsce pracy: Kraków

  Asystent/ka Działu Handlowego

  Podejmując z nami współpracę, będziesz odpowiedzialny za:

  - Sporządzanie raportów, zestawień, analiz na potrzeby przełożonego
  - Nadzór nad dokumentacją pracowniczą
  - Kontakt z oddziałem firmy w Polsce
  - Ścisła współpracę z z innymi jednostkami organizacyjnymi w Spółce
  - Koordynacja przepływu informacji wewnątrz firmy

  Aplikuj, jeśli:

  - Jesteś osobą dobrze zorganizowaną, potrafisz koordynować kilka spraw jednocześnie
  - Posiadasz praktyczną znajomość MS Office
  - Posiadasz min. kilka miesięcy doświadczenia w pracy biurowej
  - Cechuje cię komunikatywność, zaangażowanie w wykonywane obowiązki

  Ze swojej strony oferujemy:

  - Pracę na pełen etat
  - Początkowo umowę zlecenie, a po 3 miesiącach umowę o pracę
  - Przyjazną atmosferę pracy w młodym zespole
  - Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  aplikuj


  Złożenie dokumentów aplikacyjnych na wskazane w ogłoszeniu stanowisko stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w toku postępowania rekrutacyjnego, w którym Pani/Pan aplikuje.

  W przypadku zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych prosimy dodatkowo o umieszczenie poniższej klauzuli:   
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Solid Security Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Solid Security Sp. z o. o.
  Klauzula Informacyjna
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Solid Security Sp. z o. o. („ADO”)
  Dane kontaktowe: ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa
  2. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod[at]solidsecurity.pl   
  3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  ADO będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO, tj. m.in. agencje pracy, firmy księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT.
  5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
  6. Mają Państwo prawo do:
  -         dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  -         sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  -         ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  -         usunięcia danych osobowych;
  -         do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
  W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę  w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

  bottom