Asystent/ka Działu Handlowego

 • Wrocław, dolnośląskie pokaż mapę
 • Asystent
 • 26.03.2019
 • Ważna jeszcze 2 dni (do 25.04.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Prężnie rozwijająca się firma branży logistyki kontraktowej zatrudni:
  Asystenta Działu Handlowego
  Miejsce pracy: Wrocław

  Opis stanowiska:

  • Wsparcie w sporządzaniu bazy danych Klientów
  • Nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi klientami przez telefon
  • Sprzedaż usług spedycyjnych przez telefon
  • Budowanie i podtrzymywanie dobrych relacji z Klientami i partnerami krajowymi i zagranicznymi
  • Konstruowanie ofert dla Klientów
  • Bieżące monitorowanie aktywności Klientów
  • Ścisła współpraca z działem operacyjnym
  • Raportowanie

  Wymagania:

  • Mile widziana znajomość rynku TSL oraz zagadnień związanych z przewozem
  • Wykształcenie minimum średnie
  • Doświadczenie w sprzedaży
  • Umiejętność prowadzenia negocjacji telefonicznej
  • Determinacja w działaniu, oraz orientacja na realizację celu
  • Dyspozycyjność
  • Mile widziana znajomość języka angielskiego

  Oferujemy:

  • Ciekawą i pełną wyzwań pracę
  • Przyjazną atmosferę pracy
  • Możliwość rozwoju
  • Atrakcyjny system wynagrodzeń (podstawa oraz system prowizyjny)
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

  Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV.
   

   

  Proszę umieścić wskazaną zgodę w treści CV oraz ją podpisać.

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych, dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu, potrąceniach z wynagrodzenia,  przez Leader Logistics sp. z o.o., ul. Graniczna 8C, 54-610 Wrocław, NIP: 8992733619, KRS: 411466, który to podmiot będzie administratorem moich danych osobowych (dalej: Administrator), gromadzonych w celu rekrutacji i późniejszego zatrudnienia pracowników. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (mailowo: [email protected], telefonicznie – numer 717070837, pocztą tradycyjną na wskazany wyżej adres), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

  W wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO wskazujemy, że:
  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Leader Logistics sp. z o.o., ul. Graniczna 8C, 54-610 Wrocław, NIP: 8992733619, KRS: 411466; inspektor ochrony danych nie został powołany,
  2. podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest niniejsza zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a w chwili zawarcia umowy stanie się nią wskazana umowa (art. 6 ust. 1 llit. b RODO),
  3. Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych czynności w związku obejmujących między innymi przetwarzanie Państwa danych, co odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
  5. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania przez Państwa zgody,
  6. przysługuje Państwu: prawo do dostępu do treści moich danych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw,
  7. przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sposób przetwarzania Państwa danych będzie niezgodny z prawem lub treścią wyrażonej zgody,
  8. podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy; brak podania przez Państwa danych osobowych skutkować będzie niemożnością zawarcia umowy,
  9. w oparciu o Państwa dane osobowe decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.