Oferta pracy

Asystent /-ka Działu Prawnego

AMBRA S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 16 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Asystent

AMBRA S.A. to spółka holdingowa Grupy AMBRA rozpoznawalna na rynku m.in. dzięki takim markom jak: Dorato, Cin&Cin, Fresco, El Sol, Pliska, Piccolo czy Cydr Lubelski. Więcej informacji o firmie i produktach znajdziesz się na stronie www.ambra.com.pl

Jesteś zainteresowany zdobyciem doświadczenia zawodowego w firmie będącej liderem na rynku? Jesteś absolwentem kierunków: chemia, technologia żywności lub biotechnologia? 

Aplikuj na stanowisko:

 

Asystent /-ka Działu Prawnego

Opis stanowiska:

 • wsparcie pracy działu prawnego w codziennych zadaniach takich jak:
  • czynności administracyjne
  • proces obiegu dokumentacji
  • archiwizacja
 • korespondencja z zarządem spółki
 • dbałość o terminowy przepływ informacji
 • administrowanie kalendarzem spraw prowadzonych przez dział

Wymagania:

 • znajomość MS Office na poziomie bardzo dobrym(w szczególności Word i Excel),
 • umiejętność ustalania priorytetów,
 • samodzielność i zaangażowanie,
 • mile widziane, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w dziale prawnym spółki FMCG lub kancelarii prawnej

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • miłą i koleżeńską atmosferę
 • możliwość zdobywania ciekawego doświadczenia zawodowego w firmie będącej liderem na rynku win w Polsce,
 • system benefitów (karta sportowa, kursy językowe, dostęp do e-booków, pracownicze rabaty na nasze produkty)
Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) kandydatów do pracy ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych jest  AMBRA S.A. ul. Puławska 336, 02-819 Warszawa, tel. 22 566 33 00, [email protected]
 
Przestrzeganie zasad ochrony danych w AMBRA S.A. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD). Inspektor Ochrony Danych to osoba, z którą może się Pani/ Pan kontaktować mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych przez spółką Ambra S.A. Może to Pani/Pan uczynić na trzy sposoby:
 1. mailowo:  [email protected]
 2. telefonicznie: (22) 566 33 00
 3. korespondencyjnie: Ambra S.A., ul. Puławska 336 02-819 Warszawa
Po zapoznaniu się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej prosimy dodatkowo o umieszczenie w CV poniższych oświadczeń:
 
„Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej Administratora Danych Osobowych umieszczonej w treści ogłoszenia o pracę.”
 
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) przez spółkę AMBRA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 336 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041726, z kapitałem zakładowym w wysokości 25.206.644,00 PLN (w całości wpłaconym) (dalej jako „Spółka”) w celu prowadzenia przez Spółkę procesu rekrutacji”
 
Informujemy, że CV niezawierające dwóch powyższych Oświadczeń nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym i zostaną usunięte.

Ogłoszenie archiwalne