Ta oferta pracy jest nieaktualna od 151 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Asystent/ka Oddziału Bankowości Korporacyjnej

 • Zielona Góra, lubuskie
 • Asystent
 • 14.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Asystent/ka Oddziału Bankowości Korporacyjnej
  miejsce pracy: Zielona Góra
  numer referencyjny: ASZ/101/0618

  Kluczowe zadania:

  • Wsparcie zespołu sprzedażowego Doradców ds. Klientów Korporacyjnych
  • Bieżąca obsługa sekretariatu w zakresie korespondencji, poczty elektronicznej
  • Logistyczne i administracyjne wsparcie Dyrektora oraz Współpracowników w zakresie organizacji spotkań, podróży służbowych
  • Dbałość sprawny przepływ dokumentacji
  • Przygotowywanie raportów oraz zestawień związanych z funkcjonowaniem Oddziału
  • Przygotowanie materiałów i prezentacji na spotkania
  • Przygotowywanie, uzupełnianie dokumentacji do otwarcia rachunku bankowego
  • Przygotowywanie oraz wysyłka dokumentów do Klienta
  • Wprowadzanie danych do systemu

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe bądź w trakcie studiów
  • Doświadczenie w podobnej roli (mile widziane doświadczenie asystenckie, odbyty staż w działach sprzedaży lub analizy)
  • Swobodna obsługa urządzeń biurowych oraz bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
  • Znajomości języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym
  • Nastawienie proklienckie
  • Szybkość w działaniu, dynamizm, umiejętność pracy w zespole
  • Wysoka koncentracja i odpowiedzialność za powierzone zadania
  • Inicjatywa
  • Wysoka kultura osobista oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w  oparciu o umowę o pracę na zastępstwo (przewidywany czas 18-24 miesiące)
  • Możliwość zdobycia doświadczenia w organizacji o wysokich standardach korporacyjnych 
  • Możliwość rozwoju umiejętności analitycznych i sprzedażowych
  • Przyjazne środowisko pracy w atmosferze poszanowania idei work-life balance
  • Atrakcyjny pakiet socjalny (m.in. prywatna opieka medyczna, karta multisport, szeroki program rabatowy)

  Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
  według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony www.mbank/kariera/rodo (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

  Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA (link), spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, Falest Investments SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K. i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

  Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.