Ta oferta pracy jest nieaktualna od 236 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Asystent/-ka Project Managera

 • Straszyn (pow. gdański), pomorskie pokaż mapę
 • Asystent
 • 31.08.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  MEWO S.A.

  Asystent/-ka Project Managera

  Miejsce pracy: Straszyn (pow. gdański)

  Asystent/ka Project Managera 

  Poszukujemy kandydatów na stanowisko Asystent/ka Project Managera  do pracy przy obsłudze realizowanych projektów w branży morskiej, w siedzibie firmy w Starszynie. Kandydaci powinni cechować się, m.in.: zdolnościami współpracy w zróżnicowanym zespole, komunikatywnością, samodzielnością            i odpowiedzialnością w realizowaniu zadań, kreatywnością i otwartością na zmiany i wyzwania, a także systematycznością, rzetelnością, dyspozycyjnością, wysoką kulturą osobistą, dobrą organizacją pracy.

  Ponadto mile widziane będą:

  • Umiejętność obsługi komputera oraz dobrą znajomością MS Office, zwłaszcza Excel
  • Umiejętność pracy w zespole,
  • Sumienne realizowanie powierzonych zadań
  • Znajomości języka obcego (preferowany język angielski)
  • Mile widziane ukończone studia z dziedzin związanych z gospodarką morską np. oceanografii, geologii, geografii, biologii,  mechatroniki,

  Obowiązki:

  • Pomoc przy pracach projektowych Project Managerom,
  • Przygotowywanie pism, protokołów, zamówień i innych dokumentów,
  • Wsparcie przy nadzorowaniu merytorycznych elementów projektów,
  • Dbanie o kompletność i porządek dokumentacji
  • Bieżące raportowanie
  • Organizacja spotkań, wyjazdów i delegacji
  • Wsparcie organizacyjne spotkań wewnętrznych w firmie oraz spotkań z klientami i z partnerami biznesowymi
  • Współpraca z innymi działami firmy

  Oferujemy:

  • Pracę w stabilnej firmie
  • Możliwości rozwoju,
  • Współpracę w zróżnicowanym zespole osób,
  • Realizację ciekawych zadań.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.


  Prosimy o dodanie klauzuli:

  Klauzula informacyjna w procesie rekrutacyjnym - RODO1.Wysyłając do nas swoją aplikację (CV) wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas podanych przez Ciebie danych osobowych przez okres prowadzenia procesu rekrutacyjnego obejmującego także okres oczekiwania na informację o wakacie na stanowisku, na zasadach określonych w niniejszej klauzuli informacyjnej. W aplikacji (CV) prosimy obowiązkowo zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej dotyczącej procesu rekrutacji MEWO S.A. Zapoznałem się z treścią tej klauzuli oraz z moimi uprawnieniami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).” Aplikacje przesłane bez wymaganej klauzuli zostaną trwale usunięte i nie będą brały udziału w procesie rekrutacyjnym. 2. Czy w sytuacji kiedy Twoja aplikacja nie dojdzie do skutku w pierwszym procesie aplikacji i nie nawiążemy z Tobą stosunku pracy, chcesz pozostawić nam swoje CV do uczestnictwa w kolejnych procesach aplikacyjnych? Jeżeli tak, wyraź taką wolę na CV zgodnie ze wzorem: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez MEWO S.A.” I znowu RODO… Jeżeli chcesz udostępnić nam swój wizerunek i załączyć zdjęcie do swojej aplikacji, to pozwól nam legalnie je przetwarzać, umieszczając dodatkowy zapis na CV: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku umieszczonego w CV w bieżącym procesie rekrutacji oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez MEWO S.A.” Oczywiście musisz posiadać wiedzę, że wszystkie zgody, które umieścisz w swoim CV muszą być świadome i złożone dobrowolnie, a Ty masz prawo każdą z nich, razem i osobno, wycofać w dowolnej chwili. 3. Jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych na zasadach określonych w niniejszej klauzuli, wyślij do nas na adres [email protected] żądanie usunięcia Twojej aplikacji, co spowoduje niezwłoczne i trwałe usunięcie przez nas wszystkich Twoich danych. 4. MEWO S.A. szanuje prywatność oraz dokłada szczególnej staranności w ochronie danych osobowych. Z tej przyczyny każda korespondencja kierowana do nas, w tym drogą elektroniczną poprzez e-mail, podlega naszej Polityce Ochrony Danych Osobowych oraz Polityce Prywatności. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza naszą witrynę, lub kieruje do nas korespondencje, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności, która zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych, w tym informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych, zgłaszania naruszeń, ujawniania Twoich danych podmiotom trzecim, przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, podejmowania zautomatyzowanych decyzji oraz profilowania. 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest MEWO Spółka Akcyjna, z siedzibą w Straszynie przy ul. Starogardzkiej 16, (83-010) Straszyn wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000625922, NIP: 583-315-93-42. 6. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu prowadzenia procesu rekrutacji i informowania Ciebie o wakatach na stanowiskach na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przy czym w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 7. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać także: 1) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 8. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 9. Twoje dane osobowe dla potrzeb prowadzenia procesu rekrutacji i informowania Ciebie o wakatach na stanowiskach możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. 10. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 5) prawo do przenoszenia danych; 6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 11. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do uczestniczenia w procesie rekrutacji oraz uzyskiwania informacji o wakatach na stanowiskach oraz do uzyskania dostępu do naszego oprogramowania i korzystania z jego funkcjonalności. 12. Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy starań, aby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.

  Prosimy o dodanie klauzuli:

  Klauzula informacyjna w procesie rekrutacyjnym - RODO1.Wysyłając do nas swoją aplikację (CV) wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas podanych przez Ciebie danych osobowych przez okres prowadzenia procesu rekrutacyjnego obejmującego także okres oczekiwania na informację o wakacie na stanowisku, na zasadach określonych w niniejszej klauzuli informacyjnej. W aplikacji (CV) prosimy obowiązkowo zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej dotyczącej procesu rekrutacji MEWO S.A. Zapoznałem się z treścią tej klauzuli oraz z moimi uprawnieniami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).” Aplikacje przesłane bez wymaganej klauzuli zostaną trwale usunięte i nie będą brały udziału w procesie rekrutacyjnym. 2. Czy w sytuacji kiedy Twoja aplikacja nie dojdzie do skutku w pierwszym procesie aplikacji i nie nawiążemy z Tobą stosunku pracy, chcesz pozostawić nam swoje CV do uczestnictwa w kolejnych procesach aplikacyjnych? Jeżeli tak, wyraź taką wolę na CV zgodnie ze wzorem: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez MEWO S.A.” I znowu RODO… Jeżeli chcesz udostępnić nam swój wizerunek i załączyć zdjęcie do swojej aplikacji, to pozwól nam legalnie je przetwarzać, umieszczając dodatkowy zapis na CV: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku umieszczonego w CV w bieżącym procesie rekrutacji oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez MEWO S.A.” Oczywiście musisz posiadać wiedzę, że wszystkie zgody, które umieścisz w swoim CV muszą być świadome i złożone dobrowolnie, a Ty masz prawo każdą z nich, razem i osobno, wycofać w dowolnej chwili. 3. Jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych na zasadach określonych w niniejszej klauzuli, wyślij do nas na adres [email protected] żądanie usunięcia Twojej aplikacji, co spowoduje niezwłoczne i trwałe usunięcie przez nas wszystkich Twoich danych. 4. MEWO S.A. szanuje prywatność oraz dokłada szczególnej staranności w ochronie danych osobowych. Z tej przyczyny każda korespondencja kierowana do nas, w tym drogą elektroniczną poprzez e-mail, podlega naszej Polityce Ochrony Danych Osobowych oraz Polityce Prywatności. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza naszą witrynę, lub kieruje do nas korespondencje, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności, która zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych, w tym informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych, zgłaszania naruszeń, ujawniania Twoich danych podmiotom trzecim, przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, podejmowania zautomatyzowanych decyzji oraz profilowania. 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest MEWO Spółka Akcyjna, z siedzibą w Straszynie przy ul. Starogardzkiej 16, (83-010) Straszyn wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000625922, NIP: 583-315-93-42. 6. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu prowadzenia procesu rekrutacji i informowania Ciebie o wakatach na stanowiskach na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przy czym w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 7. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać także: 1) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 8. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 9. Twoje dane osobowe dla potrzeb prowadzenia procesu rekrutacji i informowania Ciebie o wakatach na stanowiskach możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. 10. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 5) prawo do przenoszenia danych; 6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 11. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do uczestniczenia w procesie rekrutacji oraz uzyskiwania informacji o wakatach na stanowiskach oraz do uzyskania dostępu do naszego oprogramowania i korzystania z jego funkcjonalności. 12. Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy starań, aby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.