Oferta pracy

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WIDOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w Warszawie (03-046), ul. Szklarniowa 26, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Informujemy, że Administratorem danych jest WIDOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w Warszawie (03-046), ul. Szklarniowa 26. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 30 dni. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat.
Widok

Asystent/-ka Projektanta Konstrukcji Aluminiowych

WidokO firmie

Widok

Szklarniowa 26

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • realizacja prac konstrukcyjnych związanych z projektowaniem,

 • opracowywanie dokumentacji technicznej, zgodnie z obowiązującymi normami oraz Prawem Budowlanym,

 • współpraca z działem produkcji w zakresie rozwiązywania problemów technicznych i technologicznych,

 • opracowywanie na podstawie dokumentacji zestawień elementów przeznaczonych do zamówienia,

 • podejmowanie działań zapobiegających powstawaniu niezgodności,

 • ocena poprawności rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych,

 • odpowiedzialność za terminowe i właściwe wykonywanie przydzielonych zadań.

Nasze wymagania

 • wykształcenie techniczne,

 • znajomość programów typu CAD

 • mile widziane doświadczenie w konstruowaniu i przygotowaniu produkcji,

 • mile widziane doświadczenie w branży budowlanej - fasady,

 • dobra organizacja pracy,

 • kreatywność i zdolność do znajdowania rozwiązań,

 • umiejętność samodzielnego poszukiwania rozwiązań i szybkiego uczenia się nowych technologii

 • zaangażowanie oraz silna motywacja do pracy,

To oferujemy

 • pracę w stabilnej firmie z długoletnią tradycją w branży,

 • przyjazną atmosferę w pracy.

Widok

WIDOK to firma zajmująca jedno z czołowych miejsc na rynku wykonawców elewacji aluminiowo-szklanych i elewacji wentylowanych.

Przewiń do profilu firmy