Ta oferta pracy jest nieaktualna od 171 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Asystent/ka Rynku Produktów

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Asystent
 • 30.05.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Asystent/ka Rynku Produktów

  Miejsce pracy:
  Centrala Castorama,  Warszawa

  TWOJA ROLA

  • Przygotowywanie raportów o sprzedaży, marży netto i zapasie, statystyk oraz prezentacji;
  • Przygotowywanie raportów i prezentacji dotyczących badań poziomu satysfakcji klienta;
  • Pozyskiwanie precyzyjnych danych oraz informacji dot. produktów/projektów we wszystkich kanałach sprzedaży;
  • Odpowiedzialność za prawidłowy przepływ informacji pomiędzy działami handlowym, sklepami oraz działami handlowymi w ramach grupy Kingfisher;
  • Wspieranie procesu planowania sprzedaży oraz zmian asortymentu we wszystkich kanałach sprzedaży;
  • Uczestnictwo we wdrażaniu asortymentu produktów, aktualizacja katalogów produktów;
  • Wspieranie procesu planowania oraz likwidacji zapasu we wszystkich kanałach sprzedaży.

  TWOJE DOŚWIADCZENIA I UMIEJĘTNOŚCI

  • Pasja do handlu i rynku home improvement;
  • Nastawienie na klienta;
  • Systematyczny styl pracy;
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Umiejętności analityczne;
  • Mile widziana wiedza o klientach, konkurencji, produktach, kanałach sprzedaży oraz rynku DIY;
  • Płynność w posługiwaniu się narzędziami PowerPoint i Excel;
  • Mile widziane doświadczenie zawodowe w handlu detalicznym;
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
  logos
  top

  Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Castorama Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Oddział I z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 02-255), przy ul. Krakowiaków 78, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] oraz poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.castorama.pl, we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych.

  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy, podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”). W ramach realizacji tego celu dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania, aby kierować oferty pracy do kandydatów

  o odpowiednich do stanowiska pracy kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji. Dane osobowe nie będą przetwarzane także po wycofaniu przez Panią/Pana zgody lub złożeniu sprzeciwu, w sytuacjach gdy takie uprawnienie przysługuje. 

   

  Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Spółkę w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT). Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Spółki.

   

  Posiada Pani/Pan prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych, żądania  ich  sprostowania, usunięcia,   wniesienia sprzeciwu, ograniczenia   przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora,  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

   

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów  jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.