Asystent/ka

SEKA S.A.O firmie

SEKA S.A.

Michała Paca 37

Warszawa

SEKA S.A. świadczy usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, usługi doradcze z dziedziny prawa pracy, zarządzania bezpieczeństwem i funduszy unijnych oraz prowadzi działalność szkoleniową. Współpracuje na stałe z ponad 1.300 firmami i przeszkoliła do tej pory 1.000.000 osób. SEKA S.A. została do tej pory 10-krotnie zaliczona do prestiżowego grona Gazel Biznesu, a dowodem wysokiego standardu usług jest system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001.

SEKA S.A. w Warszawie poszukuje obecnie:

Asystent/ka
Miejsce pracy: Warszawa


Opis stanowiska

 • obsługa przesyłek przychodzących i wychodzących
 • odbieranie telefonów, przekierowywanie rozmów, udzielanie informacji
 • rejestracja pism i pełnomocnictw
 • przyjmowanie gości Zarządu
 • prowadzenie kalendarza i umawianie spotkań
 • zamieszczanie i aktualizowanie informacji w intranecie
 • zamawianie czasopism i publikacji, obsługa wewnętrznej biblioteki
 • pomoc w pracach administracyjno-biurowych

Poszukujemy osób

 • posiadających wykształcenie minimum średnie
 • posiadających umiejętność obsługi komputera (MS Office – Word, Excel)
 • punktualnych, sumiennych posiadających umiejętności komunikacyjne
 • dyspozycyjnych i obowiązkowych
 • prezentujących wysoką kulturę osobistą
 • umiejących zachować poufne informacje
 • entuzjastycznych

Oferujemy

 • wynagrodzenie na postawie umowy o pracę
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, o ugruntowanej pozycji na rynku w prężnym i ambitnym zespole
 • możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia oraz podnoszenia kwalifikacji
 • niezbędne narzędzia pracy


Osoby zainteresowane zachęcamy do przesłania CV do 28 lutego 2020r.

Prosimy również o dołączenie do CV klauzuli:

Informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa,
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na adres siedziby SEKA S.A., ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
 • Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. SEKA S.A. będzie przetwarzała Twoje dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
 • Odbiorcą Twoich danych osobowych poza Administratorem, są podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają nas w naszej działalności oraz zapewniają nam wsparcie techniczne i informatyczne dla wewnętrznych systemów IT oraz portale publikujące ogłoszenie rekrutacyjne;
 • Twoje dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Ciebie zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane przez 2 lata;
 • Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – www.uodo.gov.pl;
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie przez Ciebie innych danych jest dobrowolne.

Jeżeli wyrażasz chęć uczestniczenia w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora, prosimy o umieszczenie pod treścią cv poniższego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w niniejszym cv dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Z góry dziękujemy za zainteresowanie ofertą i jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

SEKA S.A. świadczy usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, usługi doradcze z dziedziny prawa pracy, zarządzania bezpieczeństwem i funduszy unijnych oraz prowadzi działalność szkoleniową. Współpracuje na stałe z ponad 1.300 firmami i przeszkoliła do tej pory 1.000.000 osób. SEKA S.A. została do tej pory 10-krotnie zaliczona do prestiżowego grona Gazel Biznesu, a dowodem wysokiego standardu usług jest system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001.

SEKA S.A. w Warszawie poszukuje obecnie:

Asystent/ka


Opis stanowiska

 • obsługa przesyłek przychodzących i wychodzących
 • odbieranie telefonów, przekierowywanie rozmów, udzielanie informacji
 • rejestracja pism i pełnomocnictw
 • przyjmowanie gości Zarządu
 • prowadzenie kalendarza i umawianie spotkań
 • zamieszczanie i aktualizowanie informacji w intranecie
 • zamawianie czasopism i publikacji, obsługa wewnętrznej biblioteki
 • pomoc w pracach administracyjno-biurowych

Poszukujemy osób

 • posiadających wykształcenie minimum średnie
 • posiadających umiejętność obsługi komputera (MS Office – Word, Excel)
 • punktualnych, sumiennych posiadających umiejętności komunikacyjne
 • dyspozycyjnych i obowiązkowych
 • prezentujących wysoką kulturę osobistą
 • umiejących zachować poufne informacje
 • entuzjastycznych

Oferujemy

 • wynagrodzenie na postawie umowy o pracę
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, o ugruntowanej pozycji na rynku w prężnym i ambitnym zespole
 • możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia oraz podnoszenia kwalifikacji
 • niezbędne narzędzia pracy


Osoby zainteresowane zachęcamy do przesłania CV do 28 lutego 2020r.

Prosimy również o dołączenie do CV klauzuli:

Informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa,
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na adres siedziby SEKA S.A., ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
 • Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. SEKA S.A. będzie przetwarzała Twoje dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
 • Odbiorcą Twoich danych osobowych poza Administratorem, są podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają nas w naszej działalności oraz zapewniają nam wsparcie techniczne i informatyczne dla wewnętrznych systemów IT oraz portale publikujące ogłoszenie rekrutacyjne;
 • Twoje dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Ciebie zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane przez 2 lata;
 • Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – www.uodo.gov.pl;
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie przez Ciebie innych danych jest dobrowolne.

Jeżeli wyrażasz chęć uczestniczenia w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora, prosimy o umieszczenie pod treścią cv poniższego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w niniejszym cv dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Z góry dziękujemy za zainteresowanie ofertą i jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Ogłoszenie archiwalne