Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17. Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: [email protected].

Dane przetwarzamy:

a) w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w razie wymaganego przepisami prawa przetwarzania danych szczególnej kategorii - art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego,

c) w  celu  realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w razie udostepnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

d) w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – w celach wskazanych w treści tych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w razie udostepnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

UWAGA: udostępnienie informacji przekraczających minimalny zakres danych regulowany prawem pracy to wyraźne działanie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Podobnie, wskazanie osób udzielających referencji to wyraźne działanie oznaczające zgodę na kontakt z nimi.

Informujemy o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie, poprzez kontakt pod adres wskazany powyżej.

W razie chęci udziału w przyszłych rekrutacjach, uprzejmie prosimy o przesłanie dopisku „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym przeze mnie w toku postępowania rekrutacyjnego przez Wydawnictwo C.H.Beck do celów uwzględnienia mojej kandydatury przy przyszłych rekrutacjach, w terminie do roku od zakończenia bieżącego procesu rekrutacji”,

W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pełną treść klauzuli informacyjnej udostępniamy pod linkiem: https://www.beck.pl/o-nas/kariera.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
Wydawnictwo C.H.BECK

Asystent/ka Wydawcy

Wydawnictwo C.H.BECKO firmie

Wydawnictwo C.H.BECK

Bonifraterska 17

Warszawa

ASYSTENT/KA WYDAWCY

C.H.Beck jest twórcą Systemu Informacji Prawnej Legalis - nowoczesnego rozwiązania informatycznego, wspomagającego proces wykładni i stosowania prawa, co sprawia, że jest wiodącym dostawcą kompleksowej informacji prawnej dla kancelarii prawnych, a także największych firm i urzędów na terenie całego kraju.

Twoje zadania:

 • pomoc w koordynowaniu i prowadzeniu projektów wydawniczych oraz redagowaniu tekstów
 • śledzenie bieżących zmian aktów prawnych i planowanych nowelizacji ustaw
 • sprawdzanie poprawności powoływanych przez autorów aktów prawnych, orzeczeń, glos i komentarzy
 • bieżące prace biurowo-organizacyjne

Nasze oczekiwania:

 • student/studentka I, II lub III roku prawa lub administracji (dzienne, wieczorowe lub zaoczne)
 • dyspozycyjność w dni robocze, min. 30 h tygodniowo
 • sumienność, dokładność, dociekliwość, spostrzegawczość i bardzo dobra organizacja pracy
 • obsługa komputera na poziomie średniozaawansowanym (Word, Excel)
 • mile widziana znajomość Systemów Informacji Prawnej (Legalis, Lex)

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • elastyczny czas pracy
 • świetną atmosferę pracy i zgrany zespół
 • wsparcie merytoryczne i niezbędne narzędzia pracy
 • dostęp do produktów C.H.Beck na preferencyjnych warunkach
 • dofinansowanie karnetu sportowego
 • świeże owoce w biurze
 • wyjścia integracyjne i eventy firmowe
 • dogodną lokalizację biura na Muranowie

Możemy Ci zaoferować:

zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej
elastyczny czas pracy
świetną atmosferę pracy i zgrany zespół
wsparcie merytoryczne i niezbędne narzędzia pracy
dostęp do produktów C.H.Beck na preferencyjnych warunkach
dofinansowanie karnetu sportowego
świeże owoce w biurze
wyjścia integracyjne i eventy firmowe
dogodną lokalizację biura na Muranowie

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • elastyczny czas pracy
 • świetną atmosferę pracy i zgrany zespół
 • wsparcie merytoryczne i niezbędne narzędzia pracy
 • dostęp do produktów C.H.Beck na preferencyjnych warunkach
 • dofinansowanie karnetu sportowego
 • świeże owoce w biurze
 • wyjścia integracyjne i eventy firmowe
 • dogodną lokalizację biura na Muranowie
Lokalizacja biura: Warszawa, ul. Bonifraterska 17
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
Więcej informacji o nas znajdziesz na www.legalis.plwww.beck.pl

C.H.Beck jest twórcą Systemu Informacji Prawnej Legalis - nowoczesnego rozwiązania informatycznego, wspomagającego proces wykładni i stosowania prawa, co sprawia, że jest wiodącym dostawcą kompleksowej informacji prawnej dla kancelarii prawnych, a także największych firm i urzędów na terenie całego kraju.

ASYSTENT/KA WYDAWCY

Twoje zadania:

 • pomoc w koordynowaniu i prowadzeniu projektów wydawniczych oraz redagowaniu tekstów
 • śledzenie bieżących zmian aktów prawnych i planowanych nowelizacji ustaw
 • sprawdzanie poprawności powoływanych przez autorów aktów prawnych, orzeczeń, glos i komentarzy
 • bieżące prace biurowo-organizacyjne

Nasze oczekiwania:

 • student/studentka I, II lub III roku prawa lub administracji (dzienne, wieczorowe lub zaoczne)
 • dyspozycyjność w dni robocze, min. 30 h tygodniowo
 • sumienność, dokładność, dociekliwość, spostrzegawczość i bardzo dobra organizacja pracy
 • obsługa komputera na poziomie średniozaawansowanym (Word, Excel)
 • mile widziana znajomość Systemów Informacji Prawnej (Legalis, Lex)

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • elastyczny czas pracy
 • świetną atmosferę pracy i zgrany zespół
 • wsparcie merytoryczne i niezbędne narzędzia pracy
 • dostęp do produktów C.H.Beck na preferencyjnych warunkach
 • dofinansowanie karnetu sportowego
 • świeże owoce w biurze
 • wyjścia integracyjne i eventy firmowe
 • dogodną lokalizację biura na Muranowie
Lokalizacja biura: Warszawa, ul. Bonifraterska 17
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
Więcej informacji o nas znajdziesz na www.legalis.plwww.beck.pl

Ogłoszenie archiwalne